Jaunumi

Līdz 2. maijam turpinās Eiropas Komisijas sabiedriskā apspriešana par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni. Latvijas Dabas fonds aicina Latvijas iedzīvotājus, kuriem rūp dabas daudzveidības saglabāšana lauku ainavā, aizpildīt sabiedriskās apspriešanas anketu Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_lv . Lai palīdzētu aizpildīt anketu, mēs esam sagatavojuši ieteicamās atbildes, kā galveno vadmotīvu izvēloties bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu: https://www.living-land.org/s/Recommended-consultation-responses-Latvian-v3.docx Latvijas Dabas fonds atbalsta BirdLife Europe & Central Asia, Eiropas Vides biroja (European Environmental Bureau (EEB)) un WWF EU...
20.04.2017
Latvijas Dabas fonds un Pasaules Dabas Fonds pievienojas Eiropas sabiedrisko organizāciju un arodbiedrību uzsaukumam, aicinot veidot taisnīgu, ilgtspējīgu un demokrātisku Eiropu. Atzīmējot Romas vienošanās 60. gadadienu, mums ir vienreizēja iespēja izvērtēt, kur šobrīd atrodas Eiropa – un cik tālu mums vēl jāiet, lai katram Eiropas iedzīvotājam būtu nodrošināta ilgtspējīga un labklājīga nākotne. Eiropas līderi, mēs aicinām jūs šo iespēju tvert ar abām rokām. Mēs aicinām jūs parādīt, ka esat līderi, un jums ir vīzija un drosme virzīt Eiropu pa ceļu, kas ved uz ilgtspējīgu nākotni, kurā tiek ņemtas vērā visu cilvēku tiesības un tiek respektēti mūsu planētas ierobežojumi. Mums nedrīkstam novērtēt par zemu to, cik tālu Eiropa ir spējusi...
31.03.2017
Latvijas Dabas fonds (LDF) šajā pavasarī sāka jau sesto sezonu tiešraidēm no putnu ligzdām, un nu Durbes jūras ērgļiem, Sēlijas melnajam stārķim un Rīgas vistu vanagam pievienojušies divas jaunas - ūpis (Bubo bubo) un zivjērglis (Pandion haliaetus). Ūpis ir līdz šim Latvijā nevērota putnu suga.  Viena jaunā tiešraides kamera novietota pie ūpju ligzdas, kas atrodas Kurzemē. Šī ūpja ligzdošanas teritorija ir zināma kopš 1998. gada, kad dabiskā ligzdvieta atrasta uz zemes. Pēc vairākiem nesekmīgiem ligzdošanas gadījumiem uz zemes, ornitologi uzbūvēja mākslīgo ligzdu eglē, aptuveni 10 metru augstumā. Kopš 2013. gada šajā ligzdā ik sezonu ligzdošana norit sekmīgi. Ligzda ir tik liela, ka tajā varētu saritināties pieaudzis cilvēks. Šobrīd ligzdā...
27.03.2017
Latvijas Dabas fonds (LDF) šajā pavasarī sāk jau sesto sezonu tiešraidēm no putnu ligzdām. Jau kopš 2012. gada LDF izvieto interneta tiešraides kameras pie aizsargājamo putnu ligzdām – gan sabiedrības izglītošanai, gan pētniecības nolūkos. Šobrīd tiešraidē var vērot trīs ligzdas – Durbes jūras ērgļu, Sēlijas melno stārķu un Rīgas vistu vanaga. Tiešraides pieejamas LDF YouTube kanālā, portālā dabasdati.lv, kā arī LMT Straumē. Šogad plānots uzstādīt kameru arī pie jaunas zivju ērgļu ligzdas. Paredzēts arī kāds pārsteigums – jauna kamera ar līdz šim nebijušām tehnoloģiskām iespējām pie jaunas ligzdas, taču vērojamo sugu paturam noslēpumā līdz aprīļa sākumam. Divās ligzdās - jūras ērgļu (Kurzemē, Durbes novadā) un vistu vanagu (Rīgā) –...
09.03.2017
Pagājušā gada oktobrī un decembrī informējām par lielo dumpju migrāciju uz ziemošanas vietām (vairāk lasīt šeit un šeit). Šobrīd sniedzam pārskatu par notikumiem 2016. gada decembrī un 2017. gada janvārī un februārī. Jo nu jau varam atskatīties uz notikumiem ziemošanas periodā, jo sagaidāms, ka ar satelītraidītājiem aprīkotie putni visai drīz šīs vietas varētu jau atstāt.   Par jaunā putna likteni, kurš gredzenots kā cālis ligzdā un veica vistālāko pārlidojumu līdz Sardīnijai, ziņu nav kopš 8. janvāra. Ļoti iespējams, ka putns gājis bojā vai raidītājām radušās nopietnas tehniskās problēmas. Iespējamie scenāriji, ka pie vainas varētu būt raidītāja nepietiekama uzlāde vai putns atrodas ārpus GSM tīkla pārklājuma, šķiet maz ticami. Attiecībā...
07.03.2017
Šodien vairāk nekā 130 pilsoņu grupas – vides organizācijas, bioloģiskie lauksaimnieki, zemnieki, ilgstpējīgas mežsaismniecības atbalstītāji, veselības organizācijas, dzīvnieku labklājības organizācijas, kā arī patērētāju tiesību, godīgās tirdzniecības, kultūras mantojuma un lauku attīstības organizācijas, patērētāju kooperatīvi, ilgtspējīga tūrisma asociācijas un citas no 25 Eiropas valstīm aicina ES līderus veikt radikālas reformas kopējā lauksaimniecības politikā. Aicinājums tiek adresēts lauksaimniecības ministriem, kuri šodien tiekas Briselē, lai apspriestu ES Kopējo Lauksaimniecības politiku (KLP) [1]. Tāpat Eiropas komisija ir sākusi KLP nākotnes publisko apspriešanu [2]. Visas organizācijas ir sagatavojušas kopīgu uzsaukumu “Laba...
06.03.2017
Noslēdzies Latvijas Dabas fonda īstenotais projekts “Prioritāri apsaimniekojamo purvu stāvokļa izvērtējums un apsaimniekošanas pasākumu plānu izstrāde”. Projektā bija trīs galvenie uzdevumi: 1) Biotopu direktīvas I pielikuma purva biotopu inventarizācija piecpadsmit īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 2) Apsaimniekošanas pasākumu ieteikumu gatavošana purvu biotopiem šajās teritorijās 3) dabas liegums “Raunas Staburags” – Alpu kreimules reintrodukcijas iespēju izvērtējums, lieguma ģeoloģiskā raksturojuma sagatavošana, ietekmējošo faktoru un draudu analīze. Apsekoti septiņpadsmit purvi un tajos konstatēti augstā purva biotopi, pārejas un zāļu purva biotopi. Dabas liegumā “Raunas Staburags” atrodas avotu biotopi. Klaja augstā purva ainava...
10.02.2017
Aicinām parakstīties par to, lai visā Eiropā tiktu aizliegts glifosāts! Tā mēs varēsim pasargāt gan cilvēkus, gan dabu.  Ar šo petīciju  mēs aicinām Eiropas Komisiju aizliegt glifosātu visās ES dalībvalstīs, reformēt pesticīdu apstiprināšanas procedūru un noteikt visā Eiropā obligātus pesticīdu izmantošanas samazināšanas mērķus.  Mūsu mērķis:  Aizliegt herbicīdus, kuru sastāvā ir glifosāts. Glifosāts ir visizplatītākā nezāļu apkarošanas līdzekļu aktīvā viela. Arvien vairāk zinātniski pierādījumi apliecina, ka glifosāts var radīt nopietnu kaitējumu cilvēka veselībai. Pasaules Veselības organizācija to atzinusi par "iespējami kancerogēnu". Tāpat ir pierādīta glifosāta kaitīgā ietekme uz vidi un bioloģisko daudzveidību. Ja 1 miljons Eiropas...
08.02.2017
Pēdējā pusgadsimta laikā Latvijas ainava ir ievērojami mainījusies. Caurskatāmas birzis, līkumainas upes un lauku ceļi, viensētas, pļavu ieloki meža malās, puķēm bagātas dabiskās pļavas ir tas, ko uzskatām par Latvijas tradicionālo ainavu. Taču dabā to redzam arvien mazāk. Mūsdienu Latvijas ainava vienkāršojas, skati kļūst cits citam līdzīgi, ainavā zūd dabas daudzveidība un kultūrvēsturiskā mantojuma liecības. Tāpēc Latvijas Dabas fonds ceturtdien, 2. februārī atklāja simtgades projektu Ainavas runā!, ar kuru aicinās cilvēkus ieraudzīt vērtīgo Latvijas ainavā. Aicinās ieraudzīt, saprast vērtīgo un darboties, lai to saglabātu. Projektā “Ainavas runā” piedalās Latvijas Dabas fonds,  Vidzemes Augstskola, Dabas Retumu krātuve un Annas Koku...
02.02.2017
Janvārī Latvijas Dabas fonds (LDF) laiž klajā ilustratīvu materiālu Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu noteikšanai pēc tos raksturojošo augu sugu fotogrāfijām (fails: >200MB). Tas uzskatāms par līdz šim apjomīgāko biotopu noteicēju, kāds Latvijā izdots, un bez maksas elektroniskā veidā pieejams katram interesentam mājaslapā www.ldf.lv. Tieši augi ir tie, kuri galvenokārt raksturo vienu vai otru dzīvotni un ļauj to atzīt par kādu no aizsargājamiem biotopiem. Latvijā pārstāvēts 61 ES nozīmes biotopu veids, šis noteicējs aptver 36 no tiem šādās biotopu grupās: meži, virsāji, purvi un zālāji. Gandrīz visi no ES nozīmes biotopiem ir aizsargājami arī Latvijā. Noteicējā apskatāmas 557 sugas – galvenokārt vaskulāro augu, bet arī dabiskos...
18.01.2017