Jaunumi

Latvijas Dabas fonds piedāvā Latvijas skatītājiem jaunu dokumentālu dabas filmu “Divi ezeri. Viens dumpis”, kas stāsta par diviem Latvijas piekrastes dārgumiem – Engures un Papes ezeriem un īpašu putnu sugu, kas tajos mīt – lielo dumpi. Filmas pirmizrāde notiks 20. jūlijā plkst. 18:00 Bērzciemā, Engures novadā. Jūlija beigās un augustā filma tiks izrādīta dažādās Latvijas vietās. Filma “Divi ezeri. Viens dumpis” vēsta par Engures un Papes ezeru aizsardzības vēsturi, mūsdienām, cilvēkiem un aizsargājamu putnu – lielo dumpi. Tā raksturīgo balsi – dobju skaņu, kas līdzīga pūšanai tukšā pudelē, niedrājos var dzirdēt bieži, bet pašu putnu redzējis tikai retais. Lai iegūtu informāciju par lielā dumpja dzīvesveidu, Latvijas Dabas fonds sadarbībā...
14.07.2017
Latvijas Dabas fonda tiešraide no zivjērgļa ligzdas iekļauta jaunajā un vērienīgajā TV tīkla National Geographic tiešraides šovā “Earth Live”, kas norisināsies 9. jūlijā no 20.00-22.00 pēc ASV laika un tiks translēts 171 valstī. Latvijā National Geographic kanālā “Earth Live” varēs vērot ierakstā 30. jūlijā plkst. 21.00. Divu stundu pārraides laikā notiks pieslēgšanās vairākiem desmitiem vietu visos sešos kontinentos no Dienvidamerikas līdz Āzijai, kur pasaulē atzītākie dabas filmētāji dos iespēju skatītājiem satikt savvaļas dabu visā tās daudzveidībā. Šī unikālā notikuma laikā paredzēta arī pieslēgšanās vairākām tiešraides kamerām, tai skaitā arī zivjērgļa ligzdai Latvijā. “”Earth Live” ir vērienīgs un nebijis notikums, un esam ļoti...
06.07.2017
Sarunu festivāls LAMPA ir vieta domāšanai, viedokļu mijiedarbībai, sarunām un diskusijām. Šogad tajās piedalīsies arī Latvijas Dabas fonds ar Dabas telti. Būsim festivālā sestdien, 1. jūlijā no 10:00 līdz pašam vakaram. Nesen veikts pētījums rāda, ka 81% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka daba ir mūsu nacionālais lepnums, 94% ir pārliecināti, ka daba ir saudzējama. Tajā pašā laikā tikai 8% domā, ka Latvijas sabiedrība ir dabai draudzīga. Dabas aizsardzības darbu īstenotāji regulāri saskaras ar negatīvu attieksmi un neizpratni. Kāpēc mīlestība pret dabu netop par iejūtīgu attieksmi pret dabas vērtībām? Kāpēc dabas saudzēšanas pasākumi bieži tiek uztverti kā apgrūtinošs ierobežojums? Iespējams, ka viens no iemesliem ir tas, ka dabas...
21.06.2017
Līdz 15. jūnijam vairāk nekā miljons Eiropas iedzīvotāju parakstījuši Eiropas Pilsoņu iniciatīvu par glifosāta aizliegumu, ES pesticīdu apstiprināšanas procesa reformu un saistošu mērķu noteikšanu pesticīdu lietošanas samazināšanai ES. Pilsoņu iniciatīvas organizētāji aicina Komisiju ņemt vērā parakstītāju prasības un neatjaunot glifosāta licenci. Latvijā iniciatīvu par glifosāta aizliegšanu atbalstīja Latvijas Dabas fonds, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas Ārstu biedrība un Latvijas Biškopības biedrība, un petīciju parakstīja vairāk nekā 1000 cilvēki. Nepieciešamais parakstu skaits pilsoņu iniciatīvai pret glifosātu sasniegts mazāk nekā piecu mēnešu laikā, tādējādi šī ir visātrāk parakstītā ES pilsoņu iniciatīva...
19.06.2017
Latvijā ligzdo gandrīz puse no visiem Eiropas mazajiem ērgļiem un teju viena piektā daļa no visas pasaules populācijas. Taču kopš 2000. gada šo aizsargājamo putnu skaits Latvijā sarucis par vismaz 15%, un šis samazinājums apdraud mazā ērgļa pastāvēšanu visas Eiropas mērogā. Galvenie iemesli ir mazā ērgļa barošanās vietu un dzīvesvietu izzušana, ko sekmē intensīvā lauksaimniecība un mežsaimniecība. Tāpēc Latvijas Dabas fonds kopā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību, SIA Tīravoti un filmu studiju ELM Media sākuši īstenot vērienīgu projektu mazā ērgļa aizsardzībai. Projekta mērķis ir četru gadu laikā nostiprināt mazā ērgļa aizsardzību Latvijā, kā arī veicināt izpratni par sugu aizsardzības nozīmi kopumā. Projekta finansētāji ir Eiropas...
05.06.2017
Latvijā ligzdo gandrīz puse no mazā ērgļa Eiropas populācijas, taču kopš gadsimta sākuma tā samazinājusies par vismaz 15%. Lai saglabātu šo sugu Latvijā un Eiropā kopumā, Latvijas Dabas fonds īsteno projektu “Mazā ērgļa aizsardzība Latvijā” (LIFE AQPOM Nr.LIFE 13 NAT/LV/001078). Projekts ilgs četrus gadus un tā ietvaros tiks veikti vērienīgi darbi mazā ērgļa aizsardzībai. Galvenās projekta darbības teritorijas būs Kujas dabas parks un Lubāna mitrājs. Latvijas Dabas fonds aicina uz projekta prezentāciju Madonā, Madonas muzeja telpās Skolas ielā 10a un pārgājienu Kujas dabas parkā 2017. gada 1. jūnijā no plkst. 10:00 līdz 16:00. Pasākuma programma: 10:00 – 11:00 Ar projekta mērķiem, darbiem un partneriem iepazīstina projekta vadītājs Jānis...
25.05.2017
Šajā pavasarī Engures ezera dabas parku apciemoja gandrīz 200 skolēni – tie bija 1. līdz 10. klašu audzēkņi no Mērsraga, Rīgas, Tukuma, Jūrmalas un Lapmežciema, kas Latvijas Dabas fonda rīkotajās ekskursijās izzināja lielā dumpja dzīvi un iepazina Engures ezeru. Ekskursijas laikā skolēniem bija iespēja uzzināt, kā veidojušies piekrastes ezeri, ar ko īpašs ir Engures ezers, kādi augi un dzīvnieki šeit sastopami, kādi pētījumi tiek veikti ezerā un iepazīt vienu no ezera niedrāju iemītniekiem - lielo dumpi. Skolēniem tika doti vairāki uzdevumi: izpētīt āra izstādi par lielo dumpi un atrast atbildes uz jautājumiem; ceļā līdz putnu vērošanas tornim atzīmēt redzētās augu un dzīvnieku sugas, kuras atpazīt palīdzēja ekskursijas gidi Roberts...
24.05.2017
Lai iegūtu detalizētu un pilnīgu informāciju par esošajām dabas vērtībām Latvijā, 2017. gada maija beigās Latvijas teritorijā plānots sākt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu – dabas skaitīšanu. Saskaņā ar atklāta konkursa “ES nozīmes aizsarg ājamo biotopu inventarizācija Latvijā” rezultātiem biotopu kartēšanu veiks apvienība “SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment un Latvijas Dabas fonds”. Dabas skaitīšanā trīs gadu garumā strādās gandrīz 200 eksperti, kas pētīs Latvijas teritoriju un sniegs informāciju par biotopu izplatību un kvalitāti Dabas aizsardzības pārvaldei. Ģirts Strazdiņš, Latvijas Dabas fonda direktors: “Esam gandarīti, ka varēsim īstenot dabas skaitīšanu, kas...
12.05.2017
Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā „Jaunas automašīnas iegāde projekta LIFE13 NAT/LV/001078 (AQPOM) “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” īstenošanas vajadzībām”. Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 24.05.2017. plkst. 13:00. Latvijas Dabas fondā, Vīlandes ielā 3-7, Rīga, LV-1010 vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu: ldf@ldf.lv Piedāvājumu vērtēšana: Izvēlēties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu jaunas automašīnas iegādei LDF projekta LIFE13 NAT/LV/001078 (AQPOM) “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” vajadzībām. Kontaktpersona: Jānis Ķuze, projekta vadītājsTālr.: + 371 67830999 Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.  Pretendenta pieteikums.  Tehniskā specifikācija. Tehniskā un...
11.05.2017
Latvijas Dabas fonds (LDF) šodien sāk tiešraidi no lielā dumpja ligzdas Engures ezera niedrājā. Ligzdā ir izšķīlušies jau visi pieci mazuļi, kuru izaugšanai varēs sekot līdzi aptuveni mēnesi, kad tie pametīs ligzdu un dosies savās gaitās. Tiešraides kamera skatāma LDF Youtube kanālā, portālā Dabasdati.lv un LMT Straume. Lielais dumpis (Botaurus stellaris) Latvijā ir īpaši aizsargājamā suga, jo tā izplatība kļūst nevienmērīga. Tikmēr Eiropā lielo dumpju skaits sarūk un tas iekļuvis apdraudētas sugas statusā, jo strauji izzūd to dzīvesvieta – niedrāji. Latvijā notiek pretējs process – rodas lieli vienlaidu niedrāju masīvi, samazinās ūdens virsmas apjoms, līdz ar to daudziem ezeros dzīvojošiem putniem, arī dumpim, paliek mazāk dzīvesvietas....
10.05.2017