Jaunumi

Rīt, 17. novembrī, zemkopības ministra Jāņa Dūklava vadībā notiks kārtējā darba grupas sēde, kurā plānots pieņemt lēmumu par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos “Par koku ciršanu mežā”. Vides nevalstiskās organizācijas jau kopš pavasara ir aktīvi iesaistījušās diskusijās par mežu nozares virzītajiem grozījumiem, taču mēs arī redzam, ka šobrīd nav iespējams panākt vienotu izpratni par būtiskāko. Mēs izprotam, ka mežsaimniecība ir viena no svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm. Ir skaidrs, ka mežu īpašniekiem ir jāgūst arī ekonomisks labums un koksnes resursi ir vajadzīgi teju ikvienam. Tomēr mežs nav tikai dēļi un papīrmalka. Ja saprotamāka ir naudas valoda, tad tajā var pārtulkot arī mežu ieguldījumu sabiedrības veselībā, tūrisma...
16.11.2017
Vairākas Igaunijas nevalstiskās organizācijas nosūtījušas atklātu vēstuli Latvijas Republikas Ministru kabinetam, aicinot nepieļaut Igaunijas kļūdas mežu apsaimniekošanā un, lemjot par mežu apsaimniekošanas nākotni, ņemt vērā gan mežu ekoloģisko, gan sociālo, ne tikai ekonomisko vērtību. Vēstule nosūtīta pēc tam, kad Igaunijas organizācijas iepazinušās ar Latvijā sagatavotajiem un Zemkopības ministrijas virzītajiem grozījumiem noteikumos “Par koku ciršanu mežā”, kas paredz atļaut līdz 2 hektāru lielas kailcirtes piekrastes aizsargjoslas ierobežotas saimnieciskās darbības joslā augošajos priežu mežos (no 300 metriem līdz 5 kilometriem no jūras), kā arī samazināt galvenās cirtes caurmēru priežu, egļu un bērzu mežos, tātad šos mežus atļaut...
15.11.2017
Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā “Galovejas šķirnes liellopu iegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas vecināšana" ietvaros”. Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 23.11.2017. plkst. 13:00.Latvijas Dabas fondā, Vīlandes ielā 3-7, Rīga, LV-1010 vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu: ldf@ldf.lv. Piedāvājumu vērtēšana: Zemākās cenas piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās un pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Kontaktpersona: Jānis Andrušaitis, ganāmpulku koordinatorsTālr.: + 371 67830999 Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit. Pretendenta pieteikums. Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne.
08.11.2017
Glifosāts ir Eiropas lauksaimniecībā visvairāk izmantotais herbicīds, un par tā lietošanu un licences pagarināšanu Eiropas Savienībā bijušas daudz diskusijas. 2016. gadā beidzās Eiropas Komisijas apstiprinātais glifosāta lietošanas atļaujas termiņš. Tomēr vēl līdz šim tiek apspriesta tā pagarināšana. Viens no galvenajiem argumentiem pret atļaujas pagarināšanu ir glifosāta negatīvā ietekme uz cilvēku veselību, dzīvniekiem un vidi. Mazāka uzmanība līdz šim pievērsta glifosāta klātbūtnei lauksaimniecības zemju augsnē. Vageningenas universitātes (Wageningen University&Research) zinātnieku grupa publicējusi starptautisku pētījumu, kurā aplūkoti vairāk nekā 300 augsnes paraugi no lauksaimniecības zemēm desmit Eiropas valstīs. Pētījums...
23.10.2017
Piektdien, 20. oktobrī, Latvijas Dabas fonda dibinātāji un dalībnieki tiksies ikgadējā dalībnieku sanāksmē, lai atskatītos uz LDF paveikto un iepazītos ar nozīmīgākajiem šī brīža darbiem, ko veic Fonds, kā arī, lai ievēlētu jaunu LDF Padomi. Sanāksme notiks Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, 108. auditorijā (1. stāvā), Jelgavas ielā 1, Torņakalnā, Rīgā. Tikšanās programma: 1. daļa. Pārskats par LDF darbu, Padomes vēlēšanas. 16.00 Sanāksmes atklāšana. J. Ķuze16.05 Direktora ziņojums. Ģ. Strazdiņš.16.20 Pārskats par Padomes darbu laikā kopš pagājušajām vēlēšanām. LDF Padome.17.30 Padomes vēlēšanas. 17.45 Pārtraukums. 18.15 Padomes vēlēšanu rezultāti. 2. daļa. Nozīmīgākie 2017. gadā īstenotie projekti, LDF komunikācija...
19.10.2017
Latvijas nevalstiskās organizācijas nosūtījušas atklātu vēstuli Ministru kabinetam, kurā aicina nepieņemt Zemkopības ministrijas virzītos grozījumus Ministru kabineta noteikumos “Par koku ciršanu mežā”. Organizācijas uzskata, ka šie grozījumi pakārtoti vēlmei gūt no mežiem vairāk ienākumu, bet nav ņemts vērā, ka tie rada būtiskus draudus meža ekoloģiskajām un sociālajām vērtībām. Grozījumi paredz atļaut līdz 2 hektāru lielas kailcirtes piekrastes aizsargjoslas ierobežotas saimnieciskās darbības joslā augošajos priežu mežos (no 300 metriem līdz 5 kilometriem no jūras), kā arī samazināt galvenās cirtes caurmēru priežu, egļu un bērzu mežos, tātad šos mežus atļaut nocirst ātrāk. Līdz ar to kailcirtēs izcirstās platības varētu pieaugt par 20-40...
17.10.2017
Latvijas Dabas fonds šogad nodrošināja tiešraides no sešu aizsargājamo putnu sugu ligzdām. Tā katrs, kuram ir pieeja internetam, varēja ieskatīties jūras ērgļa, zivjērgļa, vistu vanaga, melnā stārķa un lielā dumpja ligzdās tik tuvu, cik cilvēkam parasti nav iespējams. Šogad pirmo reizi Latvijā varēja tiešsaistē iepazīties ar ūpju ģimeni. Visvairāk skatītā tiešraide bija dinamiskā zivjērgļu ligzda Kurzemē, tai sekoja mīlīgā ūpju ģimenes dzīve Kurzemē un vistu vanagu darbošanās Rīgā. Ūpji Tiešraidei tika izvēlēta Jura Lipsberga uzbūvēta mākslīgā ligzda Kurzemē, kurā kopš 2013. gada norit sekmīga ūpja ligzdošana. Tiešraide sākās 27. martā – ūpju māte, dēvēta par Bo kundzi, jau perēja olas. Visas trīs olas izšķīlās 23.-25. aprīlī, un skatītāji...
10.10.2017
Latvijas Dabas fonda un Latvijas Ornitoloģijas biedrības dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv reģistrēts jau pusmiljons dzīvās dabas novērojumu. Šis skaits sasniegts 1.oktobrī, kad Sandis Laime reģistrēja Cēsīs, Eiropas putnu vērošanas dienu ekskursijas ietvaros novēroto žubīti. Žubīte, visbiežāk sastopamais Latvijas putns, ir arī portālā visvairāk ziņotā suga – žubīšu novērojumi kopš portāla izveidošanas 2008. gada ziņoti 11619 reizes, otrajā vietā atstājot balto stārķi (11286 novērojumi). Dabasdati.lv 2008. gadā izveidoja divas nevalstiskas dabas aizsardzības organizācijas – Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Pirmo ziņojumu portālā reģistrēja Raimonds Vējonis, toreizējais vides ministrs, ziņojot par paugurknābja...
02.10.2017
Latvijas Dabas fonds piedāvā Latvijas skatītājiem jaunu dokumentālu dabas filmu “Divi ezeri. Viens dumpis”, kas stāsta par diviem Latvijas piekrastes dārgumiem – Engures un Papes ezeriem un īpašu putnu sugu, kas tajos mīt – lielo dumpi. Filmas pirmizrāde notiks 20. jūlijā plkst. 18:00 Bērzciemā, Engures novadā. Jūlija beigās un augustā filma tiks izrādīta dažādās Latvijas vietās. Filma “Divi ezeri. Viens dumpis” vēsta par Engures un Papes ezeru aizsardzības vēsturi, mūsdienām, cilvēkiem un aizsargājamu putnu – lielo dumpi. Tā raksturīgo balsi – dobju skaņu, kas līdzīga pūšanai tukšā pudelē, niedrājos var dzirdēt bieži, bet pašu putnu redzējis tikai retais. Lai iegūtu informāciju par lielā dumpja dzīvesveidu, Latvijas Dabas fonds sadarbībā...
14.07.2017
Latvijas Dabas fonda tiešraide no zivjērgļa ligzdas iekļauta jaunajā un vērienīgajā TV tīkla National Geographic tiešraides šovā “Earth Live”, kas norisināsies 9. jūlijā no 20.00-22.00 pēc ASV laika un tiks translēts 171 valstī. Latvijā National Geographic kanālā “Earth Live” varēs vērot ierakstā 30. jūlijā plkst. 21.00. Divu stundu pārraides laikā notiks pieslēgšanās vairākiem desmitiem vietu visos sešos kontinentos no Dienvidamerikas līdz Āzijai, kur pasaulē atzītākie dabas filmētāji dos iespēju skatītājiem satikt savvaļas dabu visā tās daudzveidībā. Šī unikālā notikuma laikā paredzēta arī pieslēgšanās vairākām tiešraides kamerām, tai skaitā arī zivjērgļa ligzdai Latvijā. “”Earth Live” ir vērienīgs un nebijis notikums, un esam ļoti...
06.07.2017