Koku ciršanas noteikumu grozījumu ietekmes izvērtēšanas vietā – ekskursija uz mežu
Zemkopības ministrija turpina ignorēt vides organizāciju un sabiedrības neatlaidīgi uzdotos jautājumus par iecerēto grozījumu “Noteikumi par koku ciršanu mežā” pretrunām. Tā vietā lai veiktu ietekmes...
LDF projekta rezultāti rāda - krievvalodīgie jaunieši ir ieinteresēti vides un dabas jautājumos
Latvijas krievvalodīgo jauniešu informētības līmenis par dabas, vides un klimata problemātiku kopumā ir labs, taču ir mazāk informācijas par šiem jautājumiem vietējā līmenī. Jaunieši arī ir atvērti...