LDF projekta rezultāti rāda - krievvalodīgie jaunieši ir ieinteresēti vides un dabas jautājumos
Latvijas krievvalodīgo jauniešu informētības līmenis par dabas, vides un klimata problemātiku kopumā ir labs, taču ir mazāk informācijas par šiem jautājumiem vietējā līmenī. Jaunieši arī ir atvērti...
Aicinām lauksaimniekus pieteikties projektam par agromežsaimniecību
Latvijas Dabas fonds aicina pieteikties lauksaimniekus un zemes īpašniekus, kas ir ieinteresēti agromežsaimniecībā un vēlētos piedalīties Latvijas Dabas fonda vadītā un Eiropas Komisijas...