Foto: pixabay.com
Zaļā Barometra apskats: maijs-jūlijs 2022
Kas noticis vides, dabas un klimata politikā vasaras pirmajā pusē? Ministru Kabinets pieņem grozījumus Noteikumos par koku ciršanu mežā: varēs cirst tievākus un jaunākus kokus. Zemkopības ministrija...
Purva restaurācija un 160 kilometru garais piedzīvojums Somijā
Šogad no 25.-31. jūlijam Somijā, Kyyärvi notika klimatam veltīta nometne, kuras rīkošanā līdz ar citām dabas un vides organizācijām bija iesaistījies arī Latvijas Dabas fonds. Nometnē piedalījās 11...