A.1. Biotopu atjaunošanas tehniskā plānošana

Aktivitātes ieviešanas laikā plānots modelēt ūdens plūsmas, veikt ūdens analīzes ezeros, iegūt attālās izpētes datus no jaunākajiem aero uzlidojumiem un GIS modelēšanas, kā arī veikt sedimentu analīzi tajās ezera daļās, kur notiek atjaunošanas darbi. Aktivitāte ietver arī visu nepieciešamo atļauju saņemšanu darbu veikšanai (kas saistīti ar C.1., C.2. un C.3.aktivitātēm).