A.1. Datu ievākšana pirms biotopu atjaunošanas.

Visās projekta teritorijās tiks veikts veģetācijas novērtējums un augsnes analīzes pirms atjaunošanas pasākumu īstenošanas. Mēs apmeklēsim apmēram 120 teritorijas (katra teritorija ir aptuveni 5 hektārus liela platība, kurā notiks atjaunošanas darbi). Teritorijas tiks apmeklētas projekta īstenošanas pirmajā un otrajā gadā. Eksperti novērtēs zālāju kvalitāti, iezīmēs precīzas teritorijas atjaunošanai, kā arī noņems augsnes paraugus. Desmit izvēlētās teritorijās tiks veikta bezmugurkaulnieku (Carabidae) uzskaite.

Projekta gaitā pirmsatjaunošanas dati tiks salīdzināt ar datiem, kas apkopoti pēcatjaunošanas uzskaitēs (D.1. darbība), lai mēs varētu dokumentāli novērtēt progresu un izdarīt secinājumus par atjaunošanas pasākumu efektivitāti.

Šajā darbībā apkopotie dati veidos pamatu atjaunošanas plānu izveidei A.2. darbībā, kā arī tiks izmantoti kā bāzes vērtības atjaunošanas darbību monitoringam D.1.,D.2. un D.3. darbībās.

Darbību īsteno LDF un LU.