A.6. Pētījums par zālājiem, bioloģisko daudzveidību un biznesu.

Pētījums par zālājiem, bioloģisko daudzveidību un biznesu tiks veikts projekta otrajā gadā, un tas veidos pamatu darbam ar ekosistēmu pakalpojumiem un zālāju produktiem E.3. darbībā. Tas arī ietvers risinājumus saimniecību plāniem. Pētījums arī apkopos informāciju par zālājiem no citiem projektiem un koncentrēsies uz šādiem aspektiem:

  • zālāju ekosistēmu pakalpojumi kopumā;
  • ar zālājiem saistītu ekosistēmu pakalpojumu, kas saistīti ar projekta mērķa prioritārajiem zālājiem, identificēšana;
  • pakalpojumu identificēšana un metodoloģija, kas ļaus kvantitatīvi novērtēt ekosistēmu pakalpojumus, kas saistīti ar projekta teritorijām;
  • zālāju produktu ar augstu pievienoto vērtību identificēšana, izmantojot labākas prakses piemērus no Eiropas Savienības un visas pasaules;
  • metodoloģijas aprakstīšana, lai novērtētu, kādus zālāju produktus ar augstu pievienoto vērtību varētu radīt Latvijā;
  • zālāju produkti, kas varētu rasties šī projekta teritorijās;
  • identificēto produktu aprakstīšana un to biznesa iespēju un tirgus potenciāla analīze (ekspertu novērtējums);
  • praktiskā materiāla sagatavošana plašākai izplatīšanai.

Darbību īsteno: LDF, LU.