Aicina parakstīt petīciju par bišu aizsardzību no pesticīdiem

26.04.2019

Latvijas Dabas fonds, Latvijas Biškopības biedrība un Ekodizaina kompetences centrs aicina Latvijas iedzīvotājus parakstīt petīciju, kura pieprasa Eiropas Savienības lēmumu pieņēmējiem aizsargāt bites no kaitīgajiem pesticīdiem, nobalsojot par pienācīgu pesticīdu risku izvērtēšanas procesu. 20. maijā ir paredzēta Eiropas Komisijas Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas (SCoPAFF – fitofarmaceitisko līdzekļu nodaļas) apspriede un balsojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes izstrādāto “Bišu vadlīniju” piemērošanu. Petīcijas paraksti pirms šī balsojuma tiks iesniegti dalībvalstu zemkopības ministriem.

Petīcija parakstāma šeit: https://actions.sumofus.org/a/save-the-bees-stop-approving-bee-harming-pesticides

“Bišu vadlīnijas” 2013. gadā Eiropas Komisijas (EK) uzdevumā izstrādāja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), lai vērtētu trīs neonikotinoīdu grupas insekticīdu (imidakloprīda, klotianidīna un tiametoksama) ietekmi uz apputeksnētājiem, jo bija aizdomas, ka tie ir kaitīgi. 2018. gada pavasarī EFSA publicēja savu atzinumu, kurā apstiprinājās visu trīs vielu kaitīgums, kam sekoja dalībvalstu vairākuma atbalstīts EK lēmums būtiski ierobežot šo vielu lietošanu lauksaimniecībā. Taču šī ir arī vienīgā reize, kad vadlīnijas ir izmantotas praksē, jo kopš 2013. gada EK nav saņēmusi vajadzīgo dalībvalstu ekspertu atbalstu vadlīniju plašākai piemērošanai.

Andrejs Briedis, Latvijas Dabas fonda lauksaimniecības eksperts saka: “Šobrīd EK piedāvā apspriešanai un apstiprināšanai “Bišu vadlīniju” “kompromisa variantu”, kurā tiktu vērtēta tikai un vienīgi pesticīdu akūtā ietekme uz pieaugušiem medus bišu īpatņiem –“ja nenomirst uzreiz, tad pesticīds nav kaitīgs…”, un “uz nezināmu laiku” tiktu atlikta citu risku vērtēšana – gan ietekme uz medus bišu cirmeņiem, gan hroniskās saindēšanās ietekme medus bitēm, nemaz nerunājot par kamenēm un vientuļajām bitēm. Ja piepildās šis scenārijs, tad 2018. gada ierobežojumi ir bezjēdzīgi, jo jau tagad tirgū parādās citi insekticīdi, kam ir līdzīgs darbības princips kā aizliegtajiem neonikotinoīdiem un par kuru kaitīgumu liecina neatkarīgi pētījumi, taču kas pilnībā atbilst spēkā esošajiem pesticīdu pārbaužu noteikumiem.”

Petīcijas mērķis ir pārliecināt ES valstu valdības, ka jāpieņem daudz augstāki standarti, kuri palīdzētu jau laicīgi konstatēt tos pesticīdus, kuri ir kaitīgi bitēm. ESFA “Bišu vadlīniju” pieņemšana ļautu uzlabot pesticīdu apstiprināšanas sistēmu un iekļautu tajā zinātnisku vērtējumu par pesticīdu kaitējumu apputeksnētājiem.

Petīcija norāda lēmumu pieņēmējiem Eiropas Savienībā, ka ir jāņem vērā:

  • Pesticīdu ilgtermiņa ietekme uz bitēm un to saimēm;
  • Zemes koncentrācijas pesticīdu ietekme;
  • Dažādu pesticīdu kumulatīvā ietekme

Tāpat petīcija uzsver, ka pesticīdi būtu jāizmanto tikai tad, kad visi citas augu aizsardzības metodes ir bijušas neveiksmīgas.

Mēs paši un visa mūsu pārtikas sistēma ir atkarīga no bitēm – tās apputeksnē augus, kuri dod mums pārtiku. Taču šobrīd visā pasaulē samazinās apputeksnētāju skaits, un tas apdraud mūsu planētas nākotni. Lauksaimniecības pesticīdi, klimata pārmaiņas, urbanizācija – tas viss ir novedis bišu pastāvēšanu līdz kritiskajai robežai, un bez politiskas rīcības bišu samazināšanos būs gandrīz neiespējami apturēt.

Parakstiet petīciju, kas aicina Eiropas Savienības valdības uzlabot pesticīdu pārbaudes Eiropas Savienībā un nosargājiet bites!

Latvijas organizāciju vēstule Zemkopības ministram par pesticīdu apstiprināšanas procedūru.