Aicinām nepieļaut dabas daudzveidības samazināšanos Latvijas mežos!

06.06.2019

Tieši pirms nedēļas Latvijā tika prezentēts OECD Vides raksturlielumu pārskats, kur norādīts arī uz dabas daudzveidības samazināšanos kā uz nozīmīgu vides problēmu, kam nepieciešams risinājums. Vieni no visvairāk apdraudētajiem ir tieši mežu biotopi.

Tajā pašā laikā vakar, 5. jūnijā, Zemkopības ministrijā Mežu Konsultatīvajā padomē tika lemts atbalstīt grozījumus noteikumos par koku ciršanu, kas ciršanas apjomus palielinās. Priekšlikumi paredz, ka varēs cirst vēl jaunākus un tievākus kokus. Šādi grozījumi jau tika virzīti 2017. gadā, taču apturēti. 

Argumentācija grozījumiem - saimnieciska un ekonomiska, grozījumi nepieciešami mežu nozares konkurētspējas nodrošināšanai. Tajā pašā laikā mežu nozare prezentēja datus, kas rāda, ka nozares apgrozījums aug, attīstība notiek pēc pozitīvā scenārija. 

Mēs nevaram šādu pozīciju atbalstīt. Uzskatām, ka ekonomiskā un saimnieciskā argumentācija nav pietiekama. Uzskatām, ka ir nepieciešams zaļāks un mūsdienu prasībām atbilstošāks risinājums un sagaidām no Zemkopības ministrijas izsvērtus priekšlikumus dabas daudzveidības saglabāšanai mežos.

Mēs iebilstam pret procesu un steidzamību, kādā tiek virzīti grozījumi. To saskaņošanai pirms apstiprināšanas Ministru kabinetā ir dotas piecas dienas. Šāds process ir nedemokrātisks, nedod pietiekami daudz laika, lai grozījumus izvērtētu un apspriestu un pieņemtu sabiedrības interesēm atbilstošāko lēmumu par mums tik būtisko dabas resursu - mežu. 

Latvijas Dabas fonds vērsīsies pie Zemkopības ministrijas un Ministru prezidenta ar aicinājumu nodrošināt demokrātisku procesu grozījumu apspriešanai un izvērtēšanai.