Cenu aptauja par lietota pikapa iegādi projekta Nr. LIFE20/NAT/EE/000074 WoodMeadowLIFE “Parkveida pļavu atjaunošana un atbalsts to ilgtspējīgai apsaimniekošanai Igaunijā un Latvijā”

22.05.2023

Latvijas Dabas fonds izsludina cenu aptauju “Lietota pikapa iegāde projekta Nr. LIFE20/NAT/EE/000074 WoodMeadowLIFE “Parkveida pļavu atjaunošana un atbalsts to ilgtspējīgai apsaimniekošanai Igaunijā un Latvijā”

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 05.06.2023. plkst. 17.00

Pieteikumu iesniegšanas veids: elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv

Piedāvājumu vērtēšana: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

Kontaktpersona: Baiba Strazdiņa

E - pasta adrese: baiba.strazdina@ldf.lv

Mobilā tālruņa nr.: + 371 26556605

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.

Pieteikums dalībai cenu aptaujā - šeit.

Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne - šeit.