Digitālās rokasgrāmatas un platformas “Dabai un klimatam draudzīgu pasākumu orgaizēšana” tekstu tulkošana projekta CSO-LA/2019/410-363 “Game over? Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” ietvaros

10.08.2022

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 23.08.2022. plkst. 17.00

Darba izpildes termiņš: viens mēnesis no pakalpojuma līguma noslēgšanas brīža.

Pieteikumu iesniegšanas veids: tikai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv

Piedāvājumu vērtēšana: zemākais cenas piedāvājums.

Kontaktpersona:
Laura Zvingule
e-pasts: laura.zvingule@ldf.lv
Tālr.: + 371 67830999

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.
Pieteikums dalībai cenu aptaujā – šeit.
Pretendenta finanšu piedāvājuma veidne – šeit.
Pretendenta pieredzes apraksta veidne – šeit.