Notikusi diskusija par putnu aizsardzību, veidojot mikroliegumus

30.11.2015
2015.gada 12. novemrī , Siguldā, Dabas aizsardzības pārvaldes telpās notika seminārs-diskusija par putnu aizsardzību, veidojot mikroliegumus. 
 
Prezentācijās par savu pieredzi, kā arī problēmām mikroliegumu veidošanā Rāznas Nacionālajā parkā stāstīja Dabas aizsardzības pārvades darbinieks Guntis Akmentiņš, bet par to pašu tēmu Ķemeru nacionālajā parkā –  Dabas aizsardzības pārvades darbiniece Meldra Priedēna.
Valss meža dienesta pārstāve Liene Suveizda runāja par mikroliegumu veidošanu meža zemēs ārpus Nacionālajiem parkiem, savukārt  Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniece Daina Bojāre par Norvēģijas finanšu projekta “Latvijas paši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” daļu, kas attiecas uz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju zonējumiem un to apsaimniekošanas režīmiem.
 
No stāstījumiem pakāpeniski  izkristalizējās virkne neskaidrību un  problēmu , ko  semināra otrajā daļā savā prezentācijā  centās skaidrot Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs   Viesturs Ķerus. Viņa stāstījums bija veltīts mikroliegumu idejai, tās vēsturei un attīstībai laika gaitā, saiknei ar likumdošanu un sugām. Tomēr šķiet, ka daļai klausītāju V.Ķerus stāstā bija daudz jaunumu un pieļauju, ka kaut kas palika arī neizprasts. Par to liecināja gan izskanējušie referentu atsevišķie izteikumi, gan semināra dalībnieku jautājumi un komentāri, piemēram, doma, ka nacionālajos parkos mikroliegumu putnu sugu aizsardzību varam realizēt bez mikroliegumiem, ar zonējumu palīdzību. 
 
Diskusijā bija jūtama gan neizpratne par atsevišķu putnu sugu specifiskām vajadzībām, ko apstiprināja vēlme visus ielikt ”vienotos rāmjos” un mikroliegumu putnu sugu ligzdu rajonos “nedarīt neko”, gan par to, ka dabas lieguma zonas režīms tomēr nav analogs mikrolieguma režīmam.
 
Domāju, ka atrisinājums būtu meklējams regulārā informācijas apmaiņā starp Dabas aizsardzības pārvaldi un putnu un citu sugu grupu ekspertiem, biedrībām. No Dabas aizsardzības pārvaldes puses – jautājumi par konkrētām, ar mikroliegumu veidošanu saistītām tēmām, no ekspertu puses – gatavība informēt un skaidrot lietas, bez kuru izpratnes Dabas aizsardzības pārvaldes cilvēkiem strādāt būs daudz sarežģītāk.
 
Aivars Petriņš, Latvijas Dabas fonds
 
 
Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.