Organizācijas Piedzīvojuma gars "Atvērtā velodarbnīca", projekta "Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!" projektu konkursa uzvarētāji

10.02.2022

2021. gada martā Latvijas Dabas fonds “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt! ietvaros izsludināja granta projektu konkursu “Klimata sveicieni”. Projektu konkursā aicinot pieteikties jaunatnes organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem, iesniegt projektus, kas saistīti ar klimata jautājumiem un jauniešu iesaistes aktivizēšanu.

Granta finansējumu saņēma četri no iesniegtiem 23 projektiem. Viens no tiem bija organizācijas Piedzīvojumu gars projekts “Atvērtā velodarbnīca”.
Projekta mērķis bija  popularizēt velosipēdu kā ikdienas pārvietošanās transportlīdzekli un iemācītjauniešiem pašiem patstāvīgi apkopt un remontēt savu braucamo. Ar šādu pieeju veicinot remonta kultūru salabot jau esošās lietas, nevis patēriņa kultūru, kurā ir tendence izmest saplēstās, salauztās lietas un pirkt tā vietā jaunas.
Projekta ietvaros tika izstrādāts arī vizuāls materiāls par to, kādu iespaidu transporta nozare atstāj uz klimata pārmaiņām.

Kopumā Lastādijas kultūras kvartālā tika organizēt 14 bezmaksas  atvērtās velodarbnīcas, kurās uz vietas ikvienam bija pieejami instrumenti un piederumi velosipēdu remontam un apkopei, kā arī pieredzējušu velosipēdu meistaru palīdzība.

Pasākuma norises laikā dalībniekus sagaidīja velo mehāniķi un noskaidroja, kādas ir katra dalībnieka velosipēda problēmas. Mehāniķis palīdzēja novērtēt kopējo velosipēda tehnisko stāvokli un atrast veidus kā salabot tehniskās nepilnības. Meistari mācīja dalībniekiem, kam pievērst uzmanību apsekojot velosipēdu, lai jaunieši turpmāk paši varētu novērtēt velosipēda sagatavotību pirms katra brauciena.
Pēc problēmu konstatēšanas, apmeklētājam tika parādīts kādi instrumenti un līdzekļi nepieciešami remonta vai apkopes servisa procedūrai. Katra veiktā remonta rezultātu pārbaudīja uz vietas esošie meistari, lai dalībnieki būtu droši doties satiksmē.

Projekta rezultātā dalībnieki ieguva pamatprasmes velosipēdu remonta un apkopju veikšanā, iepazinās ar velosipēdu uzbūvi, bremžu un ātruma sistēmas darbības principiem, detaļu nosaukumiem, regulēšanas metodēm.

Salīdzinoši nesenā pagātnē, par normu uzskatīja saplīsušās lietas labot – vai nu pašu spēkiem, vai ar profesionāļu palīdzību. Savukārt mūsdienās mēs biežāk izvēlamies saplēstās/salūzušās lietas izmest atkritumos. Tas attiecas ne tikai uz tādām precēm kā velosipēdi, bet arī apģērbu, mēbelēm un sadzīves tehniku. Kā zināms, izmestās lietas nekur nepazūd – daļu no tām var atgriezt apritē tās pārstrādājot, tomēr liela daļa no tām nonāk atkritumu poligonos tādējādi atstājot ietekmi gan uz augsni, ūdeņiem, bioloģisko daudzveidību, gan dažādiem resursiem, kas nepieciešami jaunu preču ražošanai.
Nākamreiz, kad kāds priekšmets saplīst, apdomā vai to ir iespējams salabot. Jūs būsiet pārsteigti par to, ko tik nevar salabot pašu spēkiem un tādējādi gūt gandarījumu par labi paveiktu darbu un jaunām prasmēm. Globālajā tīmeklī ir pieejami neskaitāmi daudz resursu, kur smelties šāda veida zināšanas.
Priecājamies par tik aktīviem un radošiem jauniešiem, kas darbojas organizācijā “Piedzīvojumu gars”, kura ar savu projektu deva iespēju iegūt lietderīgas un praktiskas zināšanas, kuras noderēs turpmāk.

 

 

Projekts “GameON! Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt” (“Game on! Don’t let climate change end the game”) ir 10 partneru no 8 Eiropas valstīm veidota iniciatīva jaunatnes aktivizēšanai cīņā ar klimata pārmaiņu radītajiem draudiem cilvēces nākotnei. Projektu finansē ES DEAR (Development Education and Awareness Raising (DEAR) programma un to finansiāli atbalsta arī Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.