Paziņojums par cenu aptauju “Jauna vai lietota traktora piegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros”

02.03.2018

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā “Jauna vai lietota traktora piegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 16.03.2018. plkst. 16:00.
Latvijas Dabas fondā, Vīlandes ielā 3-7, Rīga, LV-1010

Piedāvājumu vērtēšana:

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās un pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

Kontaktpersona:

Jānis Andrušaitis, ganāmpulku koordinators
Tālr.: + 371 67830999

Cenu aptaujas nolikums.

Pretendenta pieteikuma veidne.

Pretendenta piedāvājuma veidne.

Pretendenta izziņa par pieredzi līdzīga pasūtījuma veikšanā.

CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES (23.03.2018.).
Lēmums par cenu aptaujas rezultātu.