Pļavas garšas diena Sitas un Pededzes palienē

28.06.2023

Latvijas Dabas fonds un dabas zemnieks Jurijs Prokofjevs 8. jūlijā aicina uz Pļavas garšas dienu Sitas un Pededzes palienē. Pļavas garšas dienā kopā ar ekspertiem varēs iepazīties ar palieņu pļavām un to dabas vērtībām, uzzināt, kā noris saimniekošana šādās teritorijās, kā arī piedalīties grila meistarklasē un degustēt palieņu pļavās audzētu liellopu gaļu. Dalība pasākumā ir bez maksas, taču nepieciešams iepriekš pieteikties.

Jurija Prokofjeva saimniecība “Sita Nature park” atrodas dabas lieguma “Sitas un Pededzes paliene” teritorijā. Šajā dabas liegumā Pededzes upe ir izteikti līkumaina, tajā ir plaši dabiskie zālāji un liela dabisko zālāju biotopu daudzveidība, ligzdo daudzi pļavu putni. Pēc lietavām un palu laikā Sitas un Pededzes palienes zālāji strauji applūst un veido plašas applūdušas teritorijas, jo upe tek pa mālainām augsnēm ar zemu ūdens caurlaidību. Līdz ar to paliene veic nozīmīgu ekosistēmu pakalpojumu – ūdens uzņemšanu un attīrīšanu, tādā veidā pasargājot tālākos laukus un tīrumus.

Ko nozīmē saimniekot šādā teritorijā? Kā sadzīvot ar neprognozējamo dabu un regulāro applūšanu? Kādas dabas vērtības mājo šādās teritorijās? Un ko var šādās teritorijās ražot? Par to visu varēs uzzināt Pļavas garšas dienā 8. jūlijā.

Ierašanās pasākuma vietā no plkst. 10.30, savukārt 11.00 sāksies ekskursija Latvijas Dabas fonda ekspertu – ornitologa Jāņa Ķuzes un pļavu zinātājas Līgas Gavares pavadībā. Pēc apmēram 6 km garā pārgājiena par palieņu pļavām, saimniecības pagalmā varēs piedalīties Elitas Melnes meistarklasē par pļavas augu izmantošanu dabas produktu radīšanā, kā arī kopīgi ar Grilētāju Brālību un kooperatīvo sabiedrību “Latvijas liellops” būs iespēja iepazīt pļavas gaļas gatavošanas nianses, degustēt un izgaršot Sitas un Pededzes palienes zālājus liellopu gaļā.

Dalība pasākumā ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots un iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta:  https://ej.uz/Plavas_garsas_diena

Pasākums notiek ar projektu LIFE MarshMeadows: Integrēta mitrzemju atjaunošana Latvijā un Lietuvā un projektu LIFE IP LatViaNature: Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija atbalstu. Projekti tiek īstenoti ar ES LIFE programmas finansiālu atbalstu.