Rekordliels skaits eiropiešu aicina aizsargāt dabu

27.07.2015

Pēdējo divu mēnešu laikā vairāk nekā pus miljons cilvēku ir aicinājuši Eiropas Komisiju aizsargāt dabas vērtības visā Eiropas Savienībā (ES). Šī ir bijusi lielākā pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās sabiedrības viedokļa apzināšanā un atbilžu sniegšanā ES vēsturē.

Šī gada maijā lielākās dabas aizsardzības organizācijas (1), kā atbildi ES komisijas ierosinājumam pārvērtēt esošos ES dabas aizsardzības likumus un aicinājumam piedalīties sabiedrības viedokļa apzināšanā, uzsāka kampaņu “Dabas trauksme” (Nature Alert) (2). Tās laikā ikviens eiropietis tika aicināts izteikt viedokli par dabas vērtību aizsardzības nepieciešamību ES. Kampaņa „Dabas trauksme” noslēdzās pagājušās nedēļas beigās. Tajā divu mēnešu laikā iesaistījās vairāk nekā 120 dabas aizsardzības nevalstisko organizāciju (NVO) no visas ES un 520 000 eiropiešu, norādot, ka ES dabas aizsardzības likumiem nevajadzētu tikt mainītiem.

Šobrīd ES likumi aizsargā vairāk nekā 1000 Eiropas sugu (t.sk., jūras ērgli, melno stārķi u.c.) un 27 000 dabas pieminekļu. Tādējādi Eiropā atrodas lielākais aizsargāto dabas teritoriju tīkls – Natura 2000, kas aizņem apmēram vienu piekto daļu no ES platības.

Zinātniskie pētījumi (3) parāda, ka esošie dabas aizsardzības likumi efektīvi ir pasargājuši galvenās apdraudētās sugas un dzīvotnes, kā arī devuši sociāli – ekonomiskos labumus vietējām sabiedrībām un reģioniem.

Atsauces:

  1. BirdLife, Eiropas Vides birojs (European Environmental Bureau), Friends of the Earth Europe un Pasaules Dabas fonds (WWF).
  2. Kampaņas “Dabas trauksme” (Nature Alert) mājas lapa www.naturealert.eu
  3. Zinātniskie pierādījumi un pētījumi, ko kampaņas laikā iesniegušas dabas aizsardzības NVO:

Birdlife Evidence
WWF Evidence Gathering Questionnaire for the Fitness Check of the Nature Directives
FOE Evidence gathering Questionnaire
EEB Evidence gathering Questionnaire

Foto: I.Priedniece.

 

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.