Vides organizācijas vizītē pie Valsts prezidenta apspriež aktuālos vides un klimata jautājumus

23.10.2023

Šodien, 2023. gada 23. oktobrī Rīgas pilī Latvijas vides organizāciju pārstāvji tikās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Pirmajā vides organizāciju vizītē pie prezidenta piedalījās organizācijas, kas apvienojušās iniciatīvā “Zaļais barometrs” – Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, biedrība “Zaļā brīvība” un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija.

Vides organizācijas iepazīstināja Rinkēviča kungu ar savu redzējumu uz mūsdienu vides un klimata problēmām kā globāli, tā vietējā mērogā. Latvijas situāciju vides organizācijas aplūkoja caur trīs skatu punktiem – klimats un enerģija, kas šobrīd ir ne tikai vides jomas prioritāte, daba un bioloģiskā daudzveidība, kā arī ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

Vides organizāciju pārstāvji arī norādīja uz vēl vienu būtisku tematu – kādai ir jābūt ekonomiskajai attīstībai vides un klimata krīzes laikā, un uzsvēra, ka ekonomiskā attīstība, kas noteikti ir nepieciešama, ir savienojama ar klimatam un dabai draudzīgu rīcību, ne nostādāma tai pretrunā.

Sarunā kopīgs saskarsmes punkts tika rasts, runājot par publisko informatīvo telpu – šobrīd ir ļoti svarīgi neļaut tajā pazust sabiedriskā labuma idejai un zinātnes balsij. Arī klimata pārmaiņu tēmā arvien vairāk pieaug dezinformācija, tāpēc ir jābūt modriem un domājošiem, bet diskusijām par klimatu, arī par dabas aizsardzību ir jābalstās zinātnē.

No kreisās: Jānis Rozītis, Pasaules Dabas fonds, Maksis Apinis, Zaļā brīvība, Viesturs Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Gustavs Norkārklis, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Vita Tērauda, Latvijas Dabas fonds.