C.3. Mobilais ganāmpulks

Šīs darbības galvenais mērķis ir atjaunot un saglabāt tos prioritāros zālājus, kurus nevar integrēt saimniecību ikdienas darbībā, jo tie ir grūti pieejami, tie ir nelieli vai atrodas tālu no saimniekošanas centriem. Šie zālāji izzudīs, ja tos neapsaimniekos. Zālāju atjaunošana šajā darbībā tiks īstenota ar mobilo ganāmpulku palīdzību visās projekta teritorijās, fokusējoties uz tām, kuras ir svarīgas zālāju konektivitātei (un kuras tiks identificētas zālāju konektivitātes modelī, kas tiks īstenots A.5. darbībā, un tiks nozīmēts attiecīgajām teritorijām saskaņā ar atjaunošanas plāniem, kuru sagatavos A.2. darbībā). Šajā darbībā mēs plānojam atjaunot 600 ha zālāju.

Šī pieeja izvēlēta kā labākais risinājums, lai nodrošinātu, ka projekta atjaunošanas darbības ir veltītas pašiem svarīgākajiem zālājiem. Atjaunošanas teritorijas šai darbībai tiks izvēlētas saskaņā ar šiem kritērijiem:

  • projekta mērķa dzīvotnes (6120*, 6210*, 6230*, 6270* or 6530*).
  • vienā teritorijā ir vismaz 3 ha zālāju, ko nepieciešams atjaunot
  • teritorija atrodas vienā no 14 projekta norises vietām Natura 2000.
  • teritorija ir identificēta kā zālāju konektivitātei būtiska.
  • zemes īpašnieks piekritis šai darbībai un apliecina, ka viņa/viņš turpinās atjaunotā zālāja apsaimniekošanu vēl vismaz 20 gadus.
  • nepieciešamās atjaunošanas aktivitātes saskan ar teritorijas apsaimniekošanas plānu.

Šī darbība ir inovatīva Latvijas, Baltijas un savā ziņā arī visas ES mērogā (jo aptvers visu valsti).

Darbību īsteno LDF.