D.2. Projekta laikā veikto biotopu atjaunošanas aktivitāšu sociāli ekonomiskais novērtējums

Aktivitātes mērķis ir novērtēt projekta aktivitāšu sociāli – ekonomisko ietekmi un aprēķināt projekta rezultātā radušos ekosistēmu funkciju uzlabojumus. Dati novērtējuma veikšanai tiks iegūti A.1, A.2 un D.1 aktivitāšu ieviešanas laikā. Novērtējumu plānots veikts līdz 31.03.2017.