Dabas lieguma "Ziemupe" dabas aizsardzības plāna izstrādes procesa uzraudzības grupu sanāksmes