Dabas parka "Bernāti" dabas aizsardzības plāna izstrādes procesa uzraudzības grupu sanāksmes