E.2. Demonstrācijas saimniecība - demonstrācijas pasākumi.

Demonstrācijas saimniecība “Krastiņi” būs būtisks elements projekta komunikācijā ar mūsu galveno mērķa auditoriju - zemniekiem. Lai nodrošinātu demonstrācijas darbu, mēs pārveidosim saimniecību, uzlabojot pieejamību apmeklētājiem, pārbūvējot vienu no saimniecības ēkām par semināru telpu un nodrošinot tās aprīkojumu. Projektā tiks izmantoti vairāki demonstrācijas paņēmieni, piemēram: 1) informācijas stendi, 2) saimniecības 3D modelis, 3) informācijas apkopojumi apmeklētājiem, 4) ekskursijas un pasākumi saimniecībā, 5) citi pasākumi.