E.2. Vietējo ieinteresēto pušu informēšana Engurē

Aktivitātes mērķis ir iepazīstināt vietējās lēmumu pieņēmēju grupas ar lielo dumpi, šīs sugas vajadzībām un ekosistēmu pakalpojumiem, lai veicinātu sugai un ekosistēmām labvēlīgāku lēmumu pieņemšanu. Aktivitātes ietvaros plānots rīkot talkas, skolēnu ekskursijas EEDP un uz pelošās monitoringa platformas, kā arī organizēt tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, lēmuma pieņēmējiem un niedru pļāvējiem. Tiks sagatavotas un izdotas 2500 kartes par Engures ezera dabas parka teritoriju, kuras izplatītas reģionālajiem tūrisma centriem