E.3. Vietējo ieinteresēto pušu informēšana Papē

Šīs aktivitātes ietvaros vietējā sabiedrība, lēmuma pieņēmēji un mediji tiks iepazīstināti ar projekta teritoriju dabas parkā "Pape" un tur veiktajiem projekta pasākumiem. Projekta laikā plānots organizēt mediju pasākumus, tikšanās ar vietējiem niedru pļāvējiem un regulāras niedru pļaušanas sezonas novērtēšanas sanāksmes, kā arī paredzēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Engures ezeru. Lai uzrunātu plašāku sabiedrību un Papes ezera apmeklētājus tiks izveidota dabas parka "Pape" mobilā lietotne, kurā apkopoti visi dabas parkā redzamie apskates objekti, naktsmītnes, laivu nomas, kā arī cita noderīga informācija.