E.6. Laymana atskaite

Laymana atskaiti plānots sagatavot 2017. gadā. Atskaite tiks sagatavota gan drukātā, gan elektroniskā formātā latviešu un angļu valodā (5-10 lapas). Tajā tiks iekļauta informācija par projekta mērķiem, darbībām un rezultātiem, kā arī ietverti pamata pasākumi lielā dumpja aizsardzībai, kas jāveic pēc projekta beigām.