E.7. Darbs ar dabas aizsardzības speciālistiem

Lai ar projekta rezultātiem un metodēm iepazīstinātu dabas aizsardzības nozares pārstāvjus, projekta laikā plānoti divi semināri (projekta atklāšanas un noslēguma seminārs), desmit Engures un Papes ezera apmeklējumi, kā arī projekta dalībnieku dalība citos nacionālos pasākumos - konferencēs, ar lekcijām semināros u.c. pasākumos.