LDF pārstāvji projektu uzraudzības grupās

Latvijas Dabas fonda pārstāvji projektu uzraudzības grupās.

Projekta nosaukums

LDF pārstāvis

LDF pārstāvja kontaktinformācija

Eremita Meadows: „Parkveida pļavu un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija"

Baiba Strazdiņa

baiba.strazdina @ ldf.lv

Zaļais koridors: Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā

Liene Auniņa

lsalmina @ latnet.lv

FOR-REST: Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā

Aivars Petriņš

buteo @ lanet.lv