Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, integrējot vides un dabas aizsardzības prasības politikas plānošanas dokumentos

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.08.2013. - 31.12.2015.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Ģirts Strazdiņš, LDF
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Dzirnavu iela 73-2, Rīga LV-1011, Latvija
Mājas lapa
Stiprināt pilsonisko sabiedrību un veicināt sabiedrības interesēm un ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošu lēmumu pieņemšanu, integrējot vides un dabas aizsardzības prasības politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos.

29.01.2016. Latvijas iedzīvotāji atzīst, ka kopumā Latvijā meži tiek izcirsti pārāk daudz

20.01.2016. Ievēlēts jaunais Vides konsultatīvās padomes sastāvs

18.12.2015. Noticis seminārs par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem

09.12.2015. Projekta noslēguma seminārs "Bioloģiski vērtīgie zālāji = aizsargājamie zālāju biotopi?"

04.12.2015. Aicinām uz lekciju par lauksaimniecību un putniem

30.11.2015. Notikusi diskusija par putnu aizsardzību, veidojot mikroliegumus

26.11.2015. Par Dabas direktīvu konferenci

20.11.2015. Šodien notiek konference par Dabas direktīvām

17.11.2015. Notiks augsta līmeņa konference par ES Dabas direktīvām

11.11.2015. Kopējās lauksaimniecības politikas reforma un bioloģiskā daudzveidība: solis uz priekšu vai atpakaļ?

10.11.2015. Notiks Vides konsultatīvās padomes sēde

02.11.2015. Aicinām uz lekciju par ekosistēmu pakalpojumiem

09.10.2015. Latvijas Dabas fonds aicina uz lekciju par tiešraides kamerām pie aizsargājamo putnu ligzdām 

18.09.2015. Latvijas Dabas fonds pārtrauc darbību biedrībā „Latvijas Mežu sertifikācijas padome”

17.09.2015. Šogad Latvijas aizsargājamo putnu dzīvi tiešsaistē vērojuši 1,8 miljoni unikālo skatītāju

31.08.2015. Latvijas Dabas fonds veicis organizācijas pašnovērtējumu

04.08.2015. Notikusi Latvijas Dabas fonda Padomes sēde

27.07.2015. Rekordliels skaits eiropiešu aicina aizsargāt dabu

22.07.2015. Zemkopības ministrija ignorē sabiedrības intereses mežu apsaimniekošanā

21.07.2015. Līdz 24.jūlijam paraksties par dabas vērtību saglabāšanu

02.07.2015. Bioloģiskā daudzveidība un ilgtspējīga attīstība – visaugstāk Eiropas Vides Biroja novērtētās vides jomas Latvijas prezidentūras laikā

04.06.2015. Atrasta jauna zirnekļu dzimta un suga Latvijā

31.05.2015. Par jaunumiem jūras ērgļu ligzdā

30.05.2015. Notikusi Dabas direktoru sanāksme

15.05.2015. Lielo investīciju projektu konsultatīvā komisija pret papildu finansējuma piešķiršanu Inčukalna sanācijai

08.05.2015. Kas ir bioloģiski vērtīgs zālājs?

25.04.2015. Informācija par ES nozīmes zālāju biotopu pieteikšanu atbalstam

17.04.2015. Tiešsaistes kameras medijos

15.04.2015. Jūras ērgļu ligzdā izšķīlies mazulis

14.04.2015. Lekcija par Engures ezeru un Baltijas jūras putniem

07.04.2015. VKP aicina VARAM uz ciešāku un atbildīgāku sadarbību

04.04.2015. Tiešraides kamera pie melno stārķu ligzdas

31.03.2015. Notiks Vides Konsultatīvās padomes sēde

30.03.2015. iespējams pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus

18.03.2015. LDF labdarības projektā "Palīdzēsim kopā" un Fotogalerija

11.03.2015. Lekcija par tiešraides kamerām pie aizsargājamo putnu ligzdām

11.03.2015. Vides NVO aicina saglabāt valstij piederošo mežu

03.03.2015. LDF un LOB tiekas ar vides ministru

23.02.2015. Aicinām uz lekciju par mazajiem ērgļiem

12.02.2015. par dabas novērojumiem iespējams ziņot jaunajā mobilajā lietotnē

11.02.2015. Interneta tiešraidē var vērot jūras ērgļu dzīvi

24.01.2015. Gada dzīvotne 2015 - bioloģiski vērtīgie zālāji

09.01.2015. Latvijas Dabas fonds sekos vides prioritāšu ieviešanai Latvijas prezidentūras laikā

30.12.2014. Apstiprināta ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"

04.12.2014. Aicinām uz lekciju par Eiropas mērogā nozīmīgiem atradumiem Sivera ezerā un dabas vērtībām Ruņupes ielejā

03.12.2014. Eiropas Vides biroja konference "Eiropa krustcelēs - vides ilgtspējas izaicinājumi"

01.12.2014. Notikusi Latvijas Dabas fonda jaunievēlētās padomes pirmā sēde

03.12.2014. Latvijas Dabas fondam jauna Padome un jauns Padomes priekšsēdētājs

10.11.2014. Notiks Vides konsultatīvās padomes sēde

06.11.2014. Notiks lekcija par dabas aizsardzības plānu izstrādi un to ieviešanas novērtējumu

21.10.2014. Latvijas Dabas fondam jauna mājas lapa

17.10.2014. Latvijas Dabas fonds sveic Eiropas Vides biroju 40.dzimšanas dienā

06.10.2014. Notiks lekcija ciklā "Izvēlies dabas aizsardzību"

01.10.2014. Talka dabas liegumā "Čužu purvs"

22.09.2014. Aicinām uz talku Čužu purvā pie Kandavas

01.09.2014. LDF darbinieki diskutē par aktuāliem jautājumiem dabas aizsardzībā un seminārā stirpina komandas garu

14.07.2014. Eiropas Komisija Latvijai un Bulgārijai pieprasa rīkoties, lai samazinātu gaisa piesārņojumu

10.07.2014. Atklāj trio prezidentūru un nosaka vides prioritātes

16.06.2014. Notikusi šogad ceturtā Latvijas Dabas fonda Padomes sēde

31.05.2014. Zivjērgļu ligzdā izšķīlušies visi trīs mazuļi

29.05.2014. Noskaidroti pirmie Natura 2000 apbalvojuma ieguvēji

09.05.2014. Notiks lekcija par tauriņiem un dzeltenās stērstes dziesmu dialektiem

21.04.2014. Notiks lekcija par zivjērgļu izpēti un aizsardzību Latvijā

31.03.2014. Notiks lekcija - EKOenerģija - starptautisks elektroenerģijas marķējums

19.03.2014. Meklējam brīvprātīgos - piesakies!

15.03.2014. Notikusi lekcija par īpaši aizsargājamiem biotopiem un to kartēšanu

06.03.2014. Lekciju cikls "Izvēlies dabas aizsardzību" 2014.gadā

29.01.2014. Latvijas Dabas fonda Padomes sēde janvārī

22.01.2014. Notiks Latvijas Dabas fonda Padomes sēde

17.01.2014. 2014.gada augs - laksis jeb mežloks

16.01.2014. Latvijas Dabas fondam 24 gadu jublileja

Senākus projekta jaunumus skatīti arhīvā.

 

 

 

Galvenie plānotie pasākumi:
- aktīva līdzdarbība visu nozīmīgāko valsts politikas plānošanas dokumentu izstrādē;
- publiskās pārvaldes darbību uzraudzība un sadarbība ar dažādām interešu grupām;
- kvalitatīva vides un dabas daudzveidības aizsardzības interešu pārstāvniecība Latvijas prezidentūras EP laikā 2015.gadā, sadarbojoties ar Eiropas Vides biroju.