Cenu aptauja sešu animācijas filmu par ekosistēmu pakalpojumiem izstrādei projekta GrassLIFE ietvaros

02.05.2022

CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES. 

Lēmums par cenu aptaujas rezultātiem. 

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā “Sešu animācijas filmu par ekosistēmu pakalpojumiem izstrāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros (ID. Nr. 6.1-2/GL2022-11)”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 31.05.2022. plkst. 17.00

Pieteikumu iesniegšanas veids: elektroniski sūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv, ierakstītā vēstulē sūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjera starpniecību uz LDF biroju Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8

Piedāvājumu vērtēšana: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Kontaktpersona: Dita Stalovska

Kontaktpersonas e-pasta adrese: dita.stalovska@ldf.lv

Dokumentācija:

Cenu aptaujas nolikums ir pieejams šeit.

Tehniskā specifikācija ir pieejama šeit.

Pieteikums dalībai cenu aptaujā ir pieejams šeit.

Pretendenta tehniskā piedāvājuma veidne ir pieejama šeit.

Pretendenta finanšu piedāvājuma veidne ir pieejama šeit.

Pretendenta pieredzes apraksta veidne ir pieejama šeit.