Paziņojums par cenu aptauju: Audita veikšana un ziņojuma sagatavošana, projekta CSO-LA/2019/410-363 “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” (“Game over? Do not let climate change end the game”) ietvaros

25.09.2020

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā Audita veikšana un ziņojuma sagatavošana, projekta CSO-LA/2019/410-363 “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!”  (“Game over? Do not let climate change end the game”) ietvaros (ID. 6.12-2/KP2020-4).

CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES

Lēmums par cenu aptaujas rezultātu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:
Līdz 09.10.2020 plkst. 17.00, elektroniski ldf@ldf.lv, vai pa pastu

Piedāvājumu vērtēšana:
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atbilstoši Cenu aptaujas nolikumam. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās un pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

Kontaktpersona:
Maija Ušča, projekta vadītāja
maija.usca@ldf.lv

Cenu aptaujas nolikums
Audita veikšanas un pieteikuma sagatavošanas noteikumi
Pieteikums dalībai cenu aptaujā
Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne