Valde

Ģirts Strazdiņš

LDF valdes loceklis, direktors
girts.strazdins@ldf.lv

Jānis Ķuze

LDF valdes loceklis, padomes priekšsēdētājs, ornitologs
janis.kuze@ldf.lv

Padome

Inga Račinska

LDF Padomes locekle
inga.racinska@ldf.lv

Aivars Petriņš

LDF Padomes loceklis, ornitologs
buteo@lanet.lv

Jānis Priednieks

LDF Padomes loceklis, ornitologs
jpriedn@lanet.lv

Lelde Eņģele

LDF Padomes locekle, botāniķe
lelde.engele@inbox.lv

Rūta Sniedze-Kretalova

LDF Padomes locekle, projektu vadītāja, eksperte
ruta.sniedze@ldf.lv

Andrejs Briedis

LDF padomes loceklis, lauksaimniecības eksperts
andrejs.briedis@ldf.lv

Darbinieki

Liene Brizga-Kalniņa

Komunikācijas vadītāja
liene.brizga@ldf.lv

Inese Pudāne

Projektu administratore
inese.pudane@ldf.lv, ldf@ldf.lv

Ilze Danefelde

Galvenā grāmatvede
ilze.danefelde@ldf.lv

Gunita Pužule

Finanšu asistente
gunita.puzule@ldf.lv

Nora Rustanoviča

Projektu vadītāja, eksperte
nora.rustanovica@ldf.lv

Ojārs Balcers

Eksperts EKOenerģijas jautājumos
ojars.balcers@gmail.com

Inese Gmizo-Lārmane

Projektu asistente
inese.gmizo-larmane@ldf.lv

Ilze Priedniece

Projektu vadītāja, eksperte
ilze.priedniece@lu.lv

Viesturs Lārmanis

Eksperts, biologs
larmanis@lanet.lv

Edmunds Račinskis

Projektu vadītājs, ornitologs
edmunds@ldf.lv

Laura Zvingule

Projektu asistente
laura.zvingule@ldf.lv

Jānis Reihmanis

Eksperts, projektu vadītājs
janis.reihmanis@ldf.lv

Valda Baroniņa

Eksperte, botāniķe
valda.baronina@ldf.lv

Liene Auniņa

Projektu vadītāja, botāniķe
lsalmina@latnet.lv

Baiba Strazdiņa

Eksperte, projektu vadītāja
baiba.strazdina@ldf.lv

Ainārs Auniņš

Projektu vadītājs
ainars.aunins@lu.lv