Latvijas Dabas fonds aicina iepazīties ar mazo ērgli
Latvijā ligzdo gandrīz puse no mazā ērgļa Eiropas populācijas, taču kopš gadsimta sākuma tā samazinājusies par vismaz 15%. Lai saglabātu šo sugu Latvijā un Eiropā kopumā, Latvijas Dabas fonds īsteno...
Latvijas dabas vērtību apzināšanai spēkus apvienojuši SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” un nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”
Lai iegūtu detalizētu un pilnīgu informāciju par esošajām dabas vērtībām Latvijā, 2017. gada maija beigās Latvijas teritorijā plānots sākt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu...