Jaunumi

Piektdien, 20. oktobrī, Latvijas Dabas fonda dibinātāji un dalībnieki tiksies ikgadējā dalībnieku sanāksmē, lai atskatītos uz LDF paveikto un iepazītos ar nozīmīgākajiem šī brīža darbiem, ko veic Fonds, kā arī, lai ievēlētu jaunu LDF Padomi. Sanāksme notiks Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, 108. auditorijā (1. stāvā), Jelgavas ielā 1, Torņakalnā, Rīgā. Tikšanās programma: 1. daļa. Pārskats par LDF darbu, Padomes vēlēšanas. 16.00 Sanāksmes atklāšana. J. Ķuze16.05 Direktora ziņojums. Ģ. Strazdiņš.16.20 Pārskats par Padomes darbu laikā kopš pagājušajām vēlēšanām. LDF Padome.17.30 Padomes vēlēšanas. 17.45 Pārtraukums. 18.15 Padomes vēlēšanu rezultāti. 2. daļa. Nozīmīgākie 2017. gadā īstenotie projekti, LDF komunikācija...
19.10.2017
Latvijas nevalstiskās organizācijas nosūtījušas atklātu vēstuli Ministru kabinetam, kurā aicina nepieņemt Zemkopības ministrijas virzītos grozījumus Ministru kabineta noteikumos “Par koku ciršanu mežā”. Organizācijas uzskata, ka šie grozījumi pakārtoti vēlmei gūt no mežiem vairāk ienākumu, bet nav ņemts vērā, ka tie rada būtiskus draudus meža ekoloģiskajām un sociālajām vērtībām. Grozījumi paredz atļaut līdz 2 hektāru lielas kailcirtes piekrastes aizsargjoslas ierobežotas saimnieciskās darbības joslā augošajos priežu mežos (no 300 metriem līdz 5 kilometriem no jūras), kā arī samazināt galvenās cirtes caurmēru priežu, egļu un bērzu mežos, tātad šos mežus atļaut nocirst ātrāk. Līdz ar to kailcirtēs izcirstās platības varētu pieaugt par 20-40...
17.10.2017
Latvijas Dabas fonds šogad nodrošināja tiešraides no sešu aizsargājamo putnu sugu ligzdām. Tā katrs, kuram ir pieeja internetam, varēja ieskatīties jūras ērgļa, zivjērgļa, vistu vanaga, melnā stārķa un lielā dumpja ligzdās tik tuvu, cik cilvēkam parasti nav iespējams. Šogad pirmo reizi Latvijā varēja tiešsaistē iepazīties ar ūpju ģimeni. Visvairāk skatītā tiešraide bija dinamiskā zivjērgļu ligzda Kurzemē, tai sekoja mīlīgā ūpju ģimenes dzīve Kurzemē un vistu vanagu darbošanās Rīgā. Ūpji Tiešraidei tika izvēlēta Jura Lipsberga uzbūvēta mākslīgā ligzda Kurzemē, kurā kopš 2013. gada norit sekmīga ūpja ligzdošana. Tiešraide sākās 27. martā – ūpju māte, dēvēta par Bo kundzi, jau perēja olas. Visas trīs olas izšķīlās 23.-25. aprīlī, un skatītāji...
10.10.2017
Latvijas Dabas fonda un Latvijas Ornitoloģijas biedrības dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv reģistrēts jau pusmiljons dzīvās dabas novērojumu. Šis skaits sasniegts 1.oktobrī, kad Sandis Laime reģistrēja Cēsīs, Eiropas putnu vērošanas dienu ekskursijas ietvaros novēroto žubīti. Žubīte, visbiežāk sastopamais Latvijas putns, ir arī portālā visvairāk ziņotā suga – žubīšu novērojumi kopš portāla izveidošanas 2008. gada ziņoti 11619 reizes, otrajā vietā atstājot balto stārķi (11286 novērojumi). Dabasdati.lv 2008. gadā izveidoja divas nevalstiskas dabas aizsardzības organizācijas – Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Pirmo ziņojumu portālā reģistrēja Raimonds Vējonis, toreizējais vides ministrs, ziņojot par paugurknābja...
02.10.2017
Latvijas Dabas fonds piedāvā Latvijas skatītājiem jaunu dokumentālu dabas filmu “Divi ezeri. Viens dumpis”, kas stāsta par diviem Latvijas piekrastes dārgumiem – Engures un Papes ezeriem un īpašu putnu sugu, kas tajos mīt – lielo dumpi. Filmas pirmizrāde notiks 20. jūlijā plkst. 18:00 Bērzciemā, Engures novadā. Jūlija beigās un augustā filma tiks izrādīta dažādās Latvijas vietās. Filma “Divi ezeri. Viens dumpis” vēsta par Engures un Papes ezeru aizsardzības vēsturi, mūsdienām, cilvēkiem un aizsargājamu putnu – lielo dumpi. Tā raksturīgo balsi – dobju skaņu, kas līdzīga pūšanai tukšā pudelē, niedrājos var dzirdēt bieži, bet pašu putnu redzējis tikai retais. Lai iegūtu informāciju par lielā dumpja dzīvesveidu, Latvijas Dabas fonds sadarbībā...
14.07.2017
Latvijas Dabas fonda tiešraide no zivjērgļa ligzdas iekļauta jaunajā un vērienīgajā TV tīkla National Geographic tiešraides šovā “Earth Live”, kas norisināsies 9. jūlijā no 20.00-22.00 pēc ASV laika un tiks translēts 171 valstī. Latvijā National Geographic kanālā “Earth Live” varēs vērot ierakstā 30. jūlijā plkst. 21.00. Divu stundu pārraides laikā notiks pieslēgšanās vairākiem desmitiem vietu visos sešos kontinentos no Dienvidamerikas līdz Āzijai, kur pasaulē atzītākie dabas filmētāji dos iespēju skatītājiem satikt savvaļas dabu visā tās daudzveidībā. Šī unikālā notikuma laikā paredzēta arī pieslēgšanās vairākām tiešraides kamerām, tai skaitā arī zivjērgļa ligzdai Latvijā. “”Earth Live” ir vērienīgs un nebijis notikums, un esam ļoti...
06.07.2017
Sarunu festivāls LAMPA ir vieta domāšanai, viedokļu mijiedarbībai, sarunām un diskusijām. Šogad tajās piedalīsies arī Latvijas Dabas fonds ar Dabas telti. Būsim festivālā sestdien, 1. jūlijā no 10:00 līdz pašam vakaram. Nesen veikts pētījums rāda, ka 81% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka daba ir mūsu nacionālais lepnums, 94% ir pārliecināti, ka daba ir saudzējama. Tajā pašā laikā tikai 8% domā, ka Latvijas sabiedrība ir dabai draudzīga. Dabas aizsardzības darbu īstenotāji regulāri saskaras ar negatīvu attieksmi un neizpratni. Kāpēc mīlestība pret dabu netop par iejūtīgu attieksmi pret dabas vērtībām? Kāpēc dabas saudzēšanas pasākumi bieži tiek uztverti kā apgrūtinošs ierobežojums? Iespējams, ka viens no iemesliem ir tas, ka dabas...
21.06.2017
Līdz 15. jūnijam vairāk nekā miljons Eiropas iedzīvotāju parakstījuši Eiropas Pilsoņu iniciatīvu par glifosāta aizliegumu, ES pesticīdu apstiprināšanas procesa reformu un saistošu mērķu noteikšanu pesticīdu lietošanas samazināšanai ES. Pilsoņu iniciatīvas organizētāji aicina Komisiju ņemt vērā parakstītāju prasības un neatjaunot glifosāta licenci. Latvijā iniciatīvu par glifosāta aizliegšanu atbalstīja Latvijas Dabas fonds, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas Ārstu biedrība un Latvijas Biškopības biedrība, un petīciju parakstīja vairāk nekā 1000 cilvēki. Nepieciešamais parakstu skaits pilsoņu iniciatīvai pret glifosātu sasniegts mazāk nekā piecu mēnešu laikā, tādējādi šī ir visātrāk parakstītā ES pilsoņu iniciatīva...
19.06.2017
Latvijā ligzdo gandrīz puse no visiem Eiropas mazajiem ērgļiem un teju viena piektā daļa no visas pasaules populācijas. Taču kopš 2000. gada šo aizsargājamo putnu skaits Latvijā sarucis par vismaz 15%, un šis samazinājums apdraud mazā ērgļa pastāvēšanu visas Eiropas mērogā. Galvenie iemesli ir mazā ērgļa barošanās vietu un dzīvesvietu izzušana, ko sekmē intensīvā lauksaimniecība un mežsaimniecība. Tāpēc Latvijas Dabas fonds kopā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību, SIA Tīravoti un filmu studiju ELM Media sākuši īstenot vērienīgu projektu mazā ērgļa aizsardzībai. Projekta mērķis ir četru gadu laikā nostiprināt mazā ērgļa aizsardzību Latvijā, kā arī veicināt izpratni par sugu aizsardzības nozīmi kopumā. Projekta finansētāji ir Eiropas...
05.06.2017
Latvijā ligzdo gandrīz puse no mazā ērgļa Eiropas populācijas, taču kopš gadsimta sākuma tā samazinājusies par vismaz 15%. Lai saglabātu šo sugu Latvijā un Eiropā kopumā, Latvijas Dabas fonds īsteno projektu “Mazā ērgļa aizsardzība Latvijā” (LIFE AQPOM Nr.LIFE 13 NAT/LV/001078). Projekts ilgs četrus gadus un tā ietvaros tiks veikti vērienīgi darbi mazā ērgļa aizsardzībai. Galvenās projekta darbības teritorijas būs Kujas dabas parks un Lubāna mitrājs. Latvijas Dabas fonds aicina uz projekta prezentāciju Madonā, Madonas muzeja telpās Skolas ielā 10a un pārgājienu Kujas dabas parkā 2017. gada 1. jūnijā no plkst. 10:00 līdz 16:00. Pasākuma programma: 10:00 – 11:00 Ar projekta mērķiem, darbiem un partneriem iepazīstina projekta vadītājs Jānis...
25.05.2017