E.4. Interneta vietnes

Lai informētu sabiedrību par dabas atjaunošanas darbiem un citām aktivitātēm  projekta ietvaros, tiks izveidota sadaļa par projektu Latvijas Dabas fonda mājas lapā un izveidotas jaunas abu projekta teritoriju - Engures ezera un Papes ezera - interneta vietnes. Mājas lapas sniegs informāciju par projekta mērķiem, aktivitātēm, jaunumiem, pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem. Projekta laikā ir paredzēts uzstādīt tiešsaistes kameru pie lielā dumpja, vai cita niedrājos dzīvojoša putna ligzdas, kura tiks translēta caur portālu Dabasdati.lv. Portālā Dabasdati.lv tiks izveidota iespēja ziņot par sugām no Engures un Papes ezera, kā arī sagatavota informācija par lielo dumpi. Tiks izstrādāti divi elektroniski noteicēji - niedrāju putnu un ezeru krastmalās augošu augu atpazīšanai.