Trīs lielie dumpji aprīkoti ar satelītraidītājiem
Latvijas Dabas fonda eksperti projekta LIFE COASTLAKE ietvaros ar satelītraidītājiem aprīkojuši trīs lielos dumpjus (Botaurus stellaris). 2016. gada pavasarī uzsākta lielo dumpju aprīkošana ar...
Aicinām uz dabas lieguma “Sātiņu dīķi” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu
Latvijas Dabas fonds aicina zemes īpašniekus un visus citus interesentus piedalīties dabas lieguma „Sātiņu dīķi” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmē šī gada 22. jūlijā plkst....