Latvijas dabas vērtību apzināšanai spēkus apvienojuši SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” un nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”
Lai iegūtu detalizētu un pilnīgu informāciju par esošajām dabas vērtībām Latvijā, 2017. gada maija beigās Latvijas teritorijā plānots sākt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu...
Lielā dumpja ligzdā izšķīlušies pieci mazuļi – vēro tiešraidē!
Latvijas Dabas fonds (LDF) šodien sāk tiešraidi no lielā dumpja ligzdas Engures ezera niedrājā. Ligzdā ir izšķīlušies jau visi pieci mazuļi, kuru izaugšanai varēs sekot līdzi aptuveni mēnesi, kad tie...