Dabas un klimata skola

Dabas un klimata skola ir starpdisciplināra tiešsaistes platforma, kurā līdzdarbosies eksperti un aktīvi jaunieši, kopīgi apgūstot padziļinātas zināšanas par klimata pārmaiņām, īpaši uzsverot to mijiedarbi ar dabas daudzveidību. Visa mācību gada garumā notiks tiešsaistes nodarbības, tiks sagatavotas video lekcijas, kā arī organizētas Dabas sarunas skolās, savukārt Dabas un klimata skolas mācību gads noslēgsies ar tiešsaistes Prāta spēlēm par klimatu. Visi izglītojošie materiāli tiek veidoti, balstoties mācību satura mācību priekšmetu programmu paraugos publicētajos tematos, lai tos būtu iespējams integrēt skolu darbā. Dabas un klimata skolas mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, taču nodarbībās aicināti piedalīties visi interesenti.

Latvijas Dabas fonds ir sagatavojis praktiskus materiālus skolotājiem, ko izmantot pirms un pēc nodarbībām, lai veicinātu konkrētās tēmas apguvi. Lai saņemtu tos un papildu informāciju par citām aktivitātēm, lūdzam pieteikties šeit: http://bit.ly/dabasunklimataskolajauniešiem

Visas Dabas un klimata skolas nodarbības būs vērojamas tiešsaistē: https://events.tiesraides.lv/dabasunklimataskolajauniesiem  

 

Tēma Norises laiks Sasaiste ar mācību saturu

Dabas un klimata skolas atklāšana.
Dabas daudzveidība un klimata pārmaiņas
Te skatāms nodarbības video ieraksts
Te pieejams Ceļvedis skolotājiem

 

19.11.2020. 
plkst.14.00

 

Bioloģija I, Vide un organismu evolucionārās        pārmaiņas

 

Klimats un sociālās problēmas / migrācija
Te skatāms nodarbības video ieraksts
Te pieejams Ceļvedis skolotājiem

 

 

17.12.2020. 
plkst.14.00

 

 

Ģeogrāfija I, Globālie demogrāfiskie un migrācijas procesi

 

 

Dabas daudzveidība, klimats un politika:
kā es varu iesaistīties politikas procesos?
Te skatāms nodarbības video ieraksts
Te pieejams Ceļvedis skolotājiem

 

 

21.01.2021.
plkst.14.00

 

 

 

Vēsture un sociālās zinātnes I, Demokrātiskas valsts pārvaldīšana

 

 

 

Lauksaimniecība, bioloģiskā daudzveidība un klimats
Te skatāms nodarbības video ieraksts
Te pieejams Ceļvedis skolotājiem
Te skatāma Video lekcija par konvencionālo un bioloģisko lauksaimniecību

 

 

18.02.2021.
plkst.14.00

 

 

 

Ģeogrāfija I, Zemes sistēmu un cilvēka mijiedarbība

 

 

 

Daudzveidīgi meži un klimats
Te skatāms nodarbības video ieraksts
Te pieejams Ceļvedis skolotājiem
Te skatāma Video lekcija par dabai draudzīgu mežu apsiamniekošanu

 

 

11.03.2021.
plkst.14.00

 

 

Ģeogrāfija I, Zemes sistēmu un cilvēka mijiedarbība

 

 

Vide, klimats un vecāki
Te skatāms nodarbības video ieraksts
Te pieejams Ceļvedis skolotājiem

 

 

22.04.2021.
plkst.14.00

 

 

Sociālās zinības un vēsture, Ilgtspējīga saimniekošana un ieguldījums cilvēkkapitālā

 

 

Dabas un klimata skolas noslēgums: tiešsaistes spēle ar jautājumiem par skolā runātajām tēmām

20.05.2021.
plkst.14.00

Visi iepriekš minētie