Projekta par lielā dumpja dzīvesvietu atjaunošanu sociāli ekonomiskā vērtība – 2 miljoni eiro
Šajā pavasarī pabeigti vērienīgi darbi lielajam dumpim piemērotas dzīves vides atjaunošanā Engures un Papes ezeros. Šajā Eiropas Savienības LIFE programmas atbalstītajā projektā, kuru Latvijas Dabas...
Aicinām Zemkopības ministriju nesagraut mikroliegumu sistēmu!
Zemkopības ministrija ierosinājusi izmaiņas Ministru Kabineta noteikumos par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, kas paredz, ka nevarēs veidot mikroliegumus pašvaldību teritorijas...