Meklējam mobilā ganāmpulka palīgu
Latvijas Dabas fonda projekts GrassLIFE meklē komandas biedru! Aicinām mums pievienoties MOBILĀ GANĀMPULKA PALĪGU • Ja vēlies vasaru pavadīt simpātisku Galovejas govju un nedaudz nekaunīgu aitu...
Dzīvi purvi nav kūdras kubikmetri
Sabiedriskās apspriešanas ietvaros Latvijas Dabas fonds sniedza viedokli par plānotās kūdras ieguves Rustūžu purvā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojumu. LDF uzskata, ka IVN ziņojums ir...