Atbalsti dabas aizsardzību!

PALĪDZI SAGLABĀT LATVIJAS DABAS DAUDZVEIDĪBU!

Latvijas Dabas fonds ir sabiedriska organizācija, kuras misija ir dabas daudzveidības saglabāšana Latvijā. Jūsu ziedojumi ir svarīgs atbalsts mūsu darbā!

KĀ ZIEDOT?

  • Visērtāk - ar Mobilly starpniecību. Ziedot var mobilajā aplikācijā vai šeit.

Nosaukums: Latvijas Dabas fonds

Reģistrācijas nr. 40008019379

Norēķinu konta nr. LV51HABA000140J039356

Banka: Swedbank, fil. "Ķīpsala"

Bankas kods HABALV22

Norāde - ziedojums!

  • Izmantojot PayPal:

 

  • Ziedojumu kastītēs Galactico tirdzniecības centru Labdarības sienās. 
  • Ziedojumu kastītē Rīgas Lidostā. 

Jūsu ziedojumi mums palīdz:

  • Nodrošināt Latvijas Dabas fonda tiešraides no aizsargājamo putnu ligzdām - tas ir iespējamas tikai, pateicoties jūsu atbalstam!
  • Saglabāt Latvijas aizsargājamās sugas un dzīvotnes.
  • Aizsargāt mazo ērgli Latvijā - nostiprināt tā ligzdas, lai būtu, kur pavasarī atgriezties.
  • Saglabāt Latvijas ainavas vērtības un vairot dabas daudzveidību ainavās.

Papildinformācijai rakstiet ldf@ldf.lv vai zvaniet pa tālruni 67830999.

Latvijas Dabas fondam ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss.