Jaunumi

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā Komunikācijas kampaņas par zālājiem izstrāde un īstenošana, un animācijas filmiņu izstrāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros (ID. Nr. 6.1-2/GL2020-1) Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 11.03.2020 plkst. 17.00Latvijas Dabas fonds, Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010 pa pastu, elektroniski vai personīgi.  Piedāvājumu vērtēšana: Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās un pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Kontaktpersona: Liene Brizga-Kalniņa, komunikācijas koordinatoreTālr.: + 371 29110527 Cenu aptaujas nolikums...
24.02.2020
Latvijas Dabas fonds, kas šogad atzīmē savu trīsdesmit darbības gadu jubileju, 21. februārī pulcējās uz gadskārtējo dalībnieku pilnsapulci. Dalībnieku pilnsapulcē, kurā piedalījās gan LDF dibinātāji, gan jaunie dalībnieki, kas piepulcējušies pēdējo gadu laikā, klātesošie tika iepazīstināti ar LDF stratēģiskajām prioritātēm, galvenajiem paveiktajiem darbiem, jaunajiem projektiem, kā arī atsevišķām aktuālām tēmām. Tā dalībnieki varēja iepazīties tuvāk ar LDF mobilā ganāmpulka gaitām, politisko iniciatīvu "Zaļais barometrs", kā arī izsekot LDF nesenajiem tiesas procesiem saistībā ar mikroliegumu atcelšanu un šo tiesas procesu galvenajiem secinājumiem dabas aizsardzībai. Vēl būtiska LDF darba sadaļa ir iesaiste lauku attīstības politikas...
24.02.2020
Šī gada 31. janvārī Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu nams apmierināja Latvijas Dabas fonda (LDF) pieteikumu atzīt par prettiesisku Valsts meža dienesta (VMD) lēmumu, ar kuru tika atcelts VMD reģionālās virsmežniecības iepriekš pieņemtais lēmums par mikrolieguma izveidošanu mazajam ērglim. Šis bija viens no trīs pēc būtības līdzīgiem tiesas procesiem, kurus pēdējo gadu laikā ierosinājis LDF, vēršoties tiesā ar pieteikumu atcelt VMD lēmumus, ar kuriem tiek atcelti paša VMD iepriekš pieņemtie mikroliegumu izveidošanas lēmumi. “Tiesas lēmumi skaidri norāda, ka dabas aizsardzība ir tiesisks pienākums sabiedrības interešu vārdā,” atzīst Jānis Ķuze, LDF eksperts un pārstāvis tiesas procesos. Kopumā šie trīs tiesas procesi izgaismo...
18.02.2020
Zemkopības ministrija turpina ignorēt vides organizāciju un sabiedrības neatlaidīgi uzdotos jautājumus par iecerēto grozījumu “Noteikumi par koku ciršanu mežā” pretrunām. Tā vietā lai veiktu ietekmes uz vidi novērtējumu un sniegtu atbildes sabiedrībai, Zemkopības ministrija aicina atklātās vēstules dalībniekus un masu mediju pārstāvjus doties izbraukumā uz mežu. “Situācijā ar plašā sabiedrībā pretrunīgi vērtētajiem un pretrunīgiem pēc būtības Zemkopības ministrijas rosinātajiem, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas neatbalstītajiem noteikumiem joprojām redzam apņēmīgu lekšanu nezināmajā, neizvērtējot riskus. Iecere ļaut cirst tievākus kokus tiek mērķtiecīgi virzīta, neveicot ietekmes uz vidi novērtējumu, tādējādi...
30.01.2020
Latvijas krievvalodīgo jauniešu informētības līmenis par dabas, vides un klimata problemātiku kopumā ir labs, taču ir mazāk informācijas par šiem jautājumiem vietējā līmenī. Jaunieši arī ir atvērti jaunas informācijas iegūšanai un daļa ir gatavi arī dziļākai ieskaitei vides aktīvismā – tā secināts Latvijas Dabas fonda veiktajā izpētē krievvalodīgo jauniešu auditorijā Latvijā. Izpēti – fokusgrupas un interneta aptauju – veica konsultāciju uzņēmums Pattern, kuri arī, balstoties izpētes secinājumos, izstrādāja stratēģiskās komunikācijas ieteikumus vides organizāciju un atbildīgo institūciju sadarbībai ar šo auditoriju. Fokusgrupas astoņās Latvijas pilsētās un interneta aptauja, kuru aizpildīja 430 respondenti vairāk nekā 20 skolās, ļāva...
20.01.2020
Latvijas Dabas fonds aicina pieteikties lauksaimniekus un zemes īpašniekus, kas ir ieinteresēti agromežsaimniecībā un vēlētos piedalīties Latvijas Dabas fonda vadītā un Eiropas Komisijas līdzfinansētā projektā agromežsaimniecības prakses ieviešanai Latvijā.  Agromežsaimniecība ir kopējs apzīmējums zemes lietojuma sistēmām, kurās daudzgadīgi kokaugi (koki vai krūmi) tiek audzēti kopā ar kultūraugiem (labību, lopbarību) vai lopiem. Šajā sistēmā zemes apsaimniekošana notiek gan vienlaicīgi telpiski sakārtoti, gan secīgā maiņā. Agromežsaimniecība apvieno sevī tādus lauku izmantošanas veidus kā aleju lauksaimniecība, laukmaļu vai pretvēja stādījumi, parkveida pļavas vai ganības, meža dārzi un citus. Agromežsaimniecības prakses izmanto citur...
15.01.2020
Tūkstošgadīga ainava ar vēstījumu mūsdienu cilvēkam Latvijas Dabas fonds (LDF) paziņo, ka 2020. gada dzīvotne ir parkveida pļava. Parkveida pļavas un ganības ir dzīvotne ar izklaidu augošiem lieliem un seniem kokiem vai koku un krūmu grupām, kas mozaīkveidā mijas ar klajiem zālāju fragmentiem. Latvijā šī dzīvotne ir ļoti reta – ieskaitot ļoti sliktā stāvoklī esošās, saglabājušies tikai 1400 ha parkveida pļavu un ganību, kas ir 0,02% no Latvijas teritorijas. LDF padomes priekšsēdētāja Inga Račinska saka: “Parkveida pļavas un ganības par gada dzīvotni Latvijas Dabas fonds šogad izvēlējās kā simbolu tam, ka cilvēks ar savu saimniecisko darbību var uzturēt un vairot dabas daudzveidību. Tā ir vieta, kur vienkopus pastāv izcila ainava, unikāla...
07.01.2020
Latvijas Dabas fonda gada notikumu apskats 2019 Latvija šogad spērusi nozīmīgus soļus, lai īstenotu klimata pārmaiņas mazinošus pasākumus un pirmo reizi mums ir valdība, kuras vadītājs klimata tēmu izprot, nosaka par prioritāti un pat uzsver, ka Latvija būs starp progresīvākajām valstīm klimata aizsardzības jomā. Tāpat ir cerības, ka Latvijā tiks ieviesta depozīta sistēma – Saeima pieņēma grozījumus Iepakojuma likumā un, iespējams, ka 2022. gadā sistēma sāks darboties. Taču, ņemot vērā dažādu interešu grupu pretošanos depozīta sistēmas ieviešanai, ir aizdomas, ka šis ceļš nebūs pavisam gluds. Ja klimata jomā varam ieraudzīt pozitīvu virzību un politiskās atbildības uzņemšanos, tad attiecībā uz dabas daudzveidību šobrīd varam runāt tikai...
23.12.2019
Šonedēļ Eiropas Komisija nāca klajā ar vērienīgu plānu – Eiropas “Zaļo kursu” (“Green Deal”), kas nosprauž Eiropas Savienības mērķus klimata un vides jautājumu risināšanā. Jau stājoties amatā, EK priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena uzsvēra, ka klimats un vide būs ES prioritāte. Fon der Leienas apņēmību apliecina tas, ka Zaļo vienošanos Eiropas Komisija publicējusi jau savā otrajā darbības nedēļā, turklāt šis ir pirmais šāda veida stratēģiskais dokuments klimata un vides jautājumu risināšanai ES vēsturē. “Zaļo kursu” var uzskatīt par ceļvedi, kas noteiks ES politikas virzību un darbus tuvākajā nākotnē, ar jaunu elpu virzoties ilgtspējīgas Eiropas virzienā. “Zaļais kurss” ir gan Eiropas mērķu nospraušana, gan rīcību apkopojums, lai panāktu...
13.12.2019