Jaunumi

Atsaucoties Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) uzaicinājumam, 23. oktobrī Latvijas Dabas fonda padomes loceklis Jānis Ķuze piedalīsies LMĪB kopsapulcē, lai pastāstītu par projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana” Latvijā norises gaitu, rezultātiem un atbildētu uz meža īpašnieku jautājumiem par projektu. Eiropas Savienības LIFE programmas finansētais projekts mazā ērgļa aizsardzībai Latvijā norisinās jau trešo gadu. Tā ietvaros notiek mazā ērgļa ligzdu inventarizācija – projekta piecu gadu laikā plānots atrast 500 jaunas mazā ērgļa ligzdas un jau šobrīd atrastas vairāk nekā 400 līdz šim neaizsargātas ligzdas. Atrastajām ligzdām tiek nodrošināta aizsardzība, rosinot mikroliegumu izveidošanu. Tāpat tiek atjaunotas mazajam ērglim...
18.10.2019
Latvijas Dabas fonds ir sācis īstenot projektu "Dabas un klimata jautājumu komunikācijas stratēģijas izstrāde darbam ar krievvalodīgo jauniešu auditoriju", lai iesaistītu dabas saglabāšanā nozīmīgu Latvijas sabiedrības daļu - jauniešus, kuru dzimtā un ikdienā lietotā valoda ir krievu. Šī ir auditorija, kura dzīvo atšķirīgā informatīvajā telpā, un līdz šim nav mērķtiecīgi uzrunāta ar dabas, vides un klimata jautājumu komunikāciju. Tāpēc LDF vairākos posmos veiks izpēti, lai noskaidrotu, ko krievvalodīgie jaunieši domā par vides un dabas situāciju mūsdienās, kas viņus uztrauc, ko viņiem nozīmē Latvijas daba un cik svarīga ir tās saudzēšana, kādas dabai draudzīgas rīcības jau ir šo jauniešu ikdienā, kādas tie būtu gatavi veikt.  Izpētes...
15.10.2019
Latvijas Dabas fonda projekts “GrassLIFE” un Straupes Slow food tirdziņš Straupes Zirgu pastā šo svētdien aicina uz Pļavas dienu tirgū. 20. oktobrī no plkst. 11.00-15.00 Latvijas Dabas fonda projekts “GrassLIFE” kopā ar Straupes lauku labumu tirdziņu Zirgu pastā aicina uz īpašu tirgus dienu “Pļava ienāk tirgū!”. Visas dienas garumā tirgus apmeklētāji varēs iepazīties ar dabisko pļavu un notiks vairākas bezmaksas nodarbes – apmeklētājus cienāsim ar pļavas produktu uzkodām, norisināsies ar pļavas tēmu saistītas radošas darbnīcas. Kopā ar Evitu Lūkinu no “Lauku tēja” varēs pagatavot savu augu mandalu, lieli un mazi būs gaidīti Pasaules Dabas fonda darbnīcā “Daru labu dabai”, varēs baudīt siltu pļavas tēju, piedalīties konkursos un labāk...
14.10.2019
Inga Račinska, LDF padomes priekšsēdētāja Šovasar tika veikts nozīmīgākais un aktuālākais novērtējums Latvijas dabas pašreizējai situācija un šodien laists klajā Latvijas kārtējais ziņojums Eiropas Komisijai par sugu un dzīvotņu stāvokli. Ziņojumu sagatavoja Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, izmantojot vairāk nekā 200 dažādu zinātnisku datu avotus un publikācijas no Latvijas zinātniskajiem institūtiem un augstskolām, kā arī atsevišķu zinātnieku veiktu pētījumu datus, kā arī Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmā iegūtos datus, informāciju no dabas aizsardzības plāniem, sugu aizsardzības plāniem un sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētu ekspertu atzinumiem, projekta “Dabas skaitīšana” datus no 2017. un 2018.gada...
23.09.2019
Pļava ienāk Āgenskalna tirgū! Latvijas Dabas fonda projekts “GrassLIFE” un Āgenskalna tirgus 22. septembrī aicina uz pirmo Pļavas dienu tirgū! 22. septembrī plkst. 10.00-16.00 Latvijas Dabas fonda projekts “GrassLIFE” kopā ar Āgenskalna tirgu aicina uz īpašu tirgus dienu “Pļava ienāk tirgū!”. Visas dienas garumā notiks vairākas bezmaksas nodarbes – pļavas produktus gatavos un ar tiem cienās šefpavārs Ingmārs Ladigs, pļavas skaņās muzicēs postfolka grupa Daba San, bet tēju pazinēja Evita Lūkina no “Lauku tēja” vadīs darbnīcu, kurā varēs iepazīt pļavas augus un pagatavot savu pļavas augu mandalu, bet mūsu kolēģi no Pasaules Dabas fonda piedāvās darbnīcu par dabas daudzveidību "Daru labu dabai".  Dabiskā pļava ir viena no visvairāk...
20.09.2019
Latvijas Dabas fonds aicina apmeklēt dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kas notiks: • 1. oktobrī plkst. 17.00 Carnikavā, Carnikavas pamatskolā, Nākotnes ielā 1;• 2. oktobrī plkst. 17.00 Saulkrastos, Jauniešu mājā, Raiņa ielā 7;• 4. oktobrī plkst. 17.00 Daugavgrīvas vidusskolā, Parādes ielā 5c, Rīgā;• 10. oktorbī plkst. 17.00 YACHT CLUB CAFE BAR, Audupes ielā 15/17, Rīgā. Sanāksmēs tiks apspriests dabas aizsardzības plāna projekts, tajā skaitā plānotie pasākumi, teritorijas zonējums un priekšlikumi individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.Ar dabas aizsardzības plāna projektu no 2019. gada 18. septembra varēs iepazīties:• Carnikavā, Carnikavas novada domē, Stacijas ielā 5;•...
18.09.2019
Eiropas Komisijas (EK) jaunievēlētā priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena 10. septembrī nāca klajā ar savas komandas piedāvājumu. For der Leiena nepieciešamību pēc veselīgas planētas ir nodēvējusi par mūsu lielāko izaicinājumu un atbildību. Viņa arī nospraudusi vērienīgākus izmešu samazinājuma mērķus – līdz 2030. gadam līdz 55%, kā arī apņēmusies pirmajās 100 darba dienās nākt klajā ar Eiropas Zaļo līgumu un Eiropas Klimata likuma priekšlikumu. Jaunās Eiropas Komisijas nopietno attieksmi pret klimata jautājumu risināšanu apstiprina arī tas, ka Eiropas Zaļā līguma īstenošanai izveidots speciāls viceprezidenta amats, kura grožus Leiena piedāvā nodot līdzšinējam viceprezidentam Fransam Timmermanam. Misijas vēstulē Timmermanam Leiena uzsver arī...
12.09.2019
Par Rīgas mēru 19. augustā ievēlēts līdzšinējais šī amata pienākumu izpildītājs Oļegs Burovs. Tas nozīmē, ka visdrīzāk šī Dome darbosies līdz nākamajām vēlēšanām. Latvijas Dabas fonds ir apkopojis ieteikumus jaunajam Rīgas mēram un Domei par to, kā veidot un vairot dabas daudzveidību un veselīgu, zaļu vidi Rīgā. Daži no šiem ieteikumiem ir tādi, kuri noteikti nav divu nākamo gadu, bet gan ilgāka laika posma mērķtiecīgs un stratēģisks darbs, taču esam minējuši arī konkrētus un ar nelieliem ieguldījumiem veicamus darbus, kurus pilnīgi noteikti var paveikt arī esošā Dome savā pilnvaru laikā.  Koki, apstādījumi un zaļās zonas Nepieciešams mērķtiecīgi veidot un uzturēt Rīgas zaļo teritoriju tīklu. Jāsaglabā un jākopj esošie koki, sadarbībā ar...
20.08.2019
Zaļais Barometrs: dabas un vides jautājumi politikā jūlijā Eiropas Komisija sāk pārkāpuma procedūras par Dabas direktīvu neievērošanu Jūlijā Eiropas Komisija (EK) ir uzsākusi vairākās pārkāpuma procedūras pret dažādām valstīm par Dabas direktīvu neievērošanu. Tas ir līdz šim lielākais pārkāpuma procedūru skaits par dabas jautājumiem, kādu rosinājusi EK – kopumā 14 lietas deviņās valstīs, un tāpēc uzskatāms par ļoti nozīmīgu soli Eiropas Dabas direktīvu ieviešanas nostiprināšanā. Tā EK aicina Vāciju pastiprināt puķu pļavu aizsardzību un ievērot tās pienākumus saskaņā ar Biotopu direktīvu. Vācija līdz šim nav varējusi apturēt divu pļavu dzīvotņu iznīkšanu – gan zemieņu, gan kalnu siena pļavas. Intensīvās lauksaimniecības dēļ būtiski...
14.08.2019
Latvijas Pasts sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu izdevis jaunu pastmarku, uz kuras redzams īpaši aizsargājams putns – mazais ērglis. Latvijai šis putns ir īpašs, jo tieši mūsu valstī ligzdo aptuveni piektā daļa pasaules mazo ērgļu populācijas. Pastmarkas pirmās dienas zīmogošana plānota piektdien, 2019. gada 16. augustā, Rīgas 10. pasta nodaļā, Elizabetes ielā 41/42, no plkst.8 līdz 20. Turpat plkst.11 notiks pastmarkas prezentācijas pasākums ar Latvijas Pasta un Latvijas Dabas fonda pārstāvju piedalīšanos. Pastmarka Mazais ērglis izdota 50 000 eksemplāru tirāžā, un tās nominālvērtība ir € 0,78, kas atbilst A klases vēstules nosūtīšanas izmaksām uz Eiropas Savienības valstīm. Līdz ar pastmarku izdota arī īpaša aploksne 1000 eksemplāru...
13.08.2019