Jaunumi

Latvijas Dabas fonds jau vairākus gadus iestājas par to, lai tiktu uzlabota kompensāciju sistēma un nodrošināta taisnīga neiegūto labumu atmaksa tiem privātajiem mežu un zemes īpašniekiem, kuru īpašumi ir kritiski svarīgi Latvijas valsts vides aizsardzības pienākumu izpildei un visai sabiedrībai svarīgu vides funkciju nodrošināšanai. Arī mūsu vides politikas izvērtēšanas projektā "Zaļais Barometrs" tieši kompensāciju sistēmas uzlabošana bija viens no darbiem, uz kuru rosinām politiķus. Tāpat vairāku vides organizāciju sagatavotie ieteikumi valdības deklarācijai uzsvēra kompensāciju sistēmas uzlabošanas nepieciešamību.  Esam pārliecināti, ka tad, kad privātie zemes un mežu īpašnieki varēs saņemt situācijai atbilstošu kompensāciju par...
15.02.2019
Latvijas Dabas fonds aicina zemes īpašniekus pieteikties mobilā ganāmpulka pakalpojumiem 2019. gada ganīšanas sezonai Latvijas Dabas fonds ar Eiropas Savienības LIFE programmas atbalstu jau otro gadu īsteno dabisko pļavu atjaunošanas projektu GrassLIFE. Tā ietvaros ir izveidots mobilais ganāmpulks – Galoveju šķirnes liellopi un Romanovas aitas ganīšanas sezonā dodas uz pļavām visā Latvijā, lai ar noganīšanu palīdzētu tām atjaunoties. 2018. gadā mobilais ganāmpulks 7 vietās Latvijā noganīja vairāk nekā 200 ha dabisko pļavu. Tagad Latvijas Dabas fonds izsludinājis pieteikšanos pļavu īpašniekiem, kuri šī gada ganīšanas sezonā vēlas uzņemt pie sevis mobilo ganāmpulku. “Dabiskās pļavas ir unikāla Latvijas dabas un kultūrvēstures vērtība, taču...
04.02.2019
Lelde Eņģele, LDF eksperte: Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis un vieta, kur viņš pirms 155 gadiem piedzima – Ērgļu novada “Braki” – pēdējā laikā tiek bieži pieminēti un apspriesti, taču ne saistībā ar literatūru, bet gan ar meža ciršanu. Ērgļu pašvaldības plāns pārdot “Brakiem” pieguļošos mežus, tai skaitā daļu no tiem nociršanai kailcirtē, raisījis diskusijas un iedzīvotāju protestus. Pašvaldība argumentēja, ka mežs ir miris, nekopts un tā pārdošana ienestu naudu muzeja uzturēšanai. Vietējie iedzīvotāji iestājās par ainavas un kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanu. Meža nozares pārstāvji pauda viedokli, ka šos meža nogabalus iespējams apsaimniekot arī citos veidos, kas tik ļoti neizmanītu “Brakiem” līdzās esošo ainavu. Arī...
16.01.2019
Par Gada dzīvotni 2019 Latvijas Dabas fonds nosauc vecus vai dabiskus boreālos mežus (Eiropas Savienības prioritāri aizsargājama biotopa kods 9010*). Tie ir pārsvarā priežu un egļu, kā arī bērzu, apšu un jaukti meži, kuriem raksturīga neliela saimnieciskās darbības ietekme vai tā ilgu laiku nav bijusi vispār. Šādi veci un dabiski meži ar dažādu sugu, izmēru un vecuma kokiem un kritalām ir neaizstājama dzīvotne daudzām apdraudētām sugām, īpaši sūnām, ķērpjiem, sēnēm un vabolēm, arī putniem. Bioloģiskās daudzveidības ziņā šī ir nozīmīgākā Latvijas mežu daļa, tomēr mūsdienās no dabiskiem veciem mežiem atlikuši vien nelieli fragmenti – tie kopumā aizņem tikai 0,5% no Latvijas teritorijas vai 1% no visiem Latvijas mežiem. Inga Račinska,...
08.01.2019
Latvijas Dabas fonds saka lielu paldies visiem, kas ziedojuši dabas aizsardzībai 2018. gadā! 2018. gadā esam saņēmuši ziedojumus no privātpersonām 4687.00 EUR apmērā – gan ziedojumu kastītēs, gan ar pārskaitījumu, gan ar ziedojumu tālruņa starpniecību. Latvijas Dabas fonda ziedojumu kastītes atrodas Galactico tirdzniecības centros, lidostā “Rīga”, kā arī veikalos “Grauda spēks” un “Apavi 40+”. Ziedojumu kastītēm šogad visvairāk atvēlējuši Galerijas Centrs, tirdzniecības parka Alfa un lidostas “Rīga” apmeklētāji. Savukārt ziedojumi – kopumā 2120.00 EUR apmērā – mūsu kontā rāda, ka cilvēki pagājušajā gadā visaktīvāk ziedoja brīžos, kad kāda ķibele bija gadījusies mūsu tiešraides kameru varoņiem, piemēram, no ligzdas izkritis jūras ērgļu...
08.01.2019
Latvijas simtgades gads iezīmējās gan ar dažādiem svētkiem un dzīrēm, gan arī ar to, ka pasaulē arvien vairāk cilvēku, lēmumu pieņēmēju un politiķu saprot, ka ekosistēmu saglabāšana un dabas aizsardzība vairs jautājums, ko var izvēlēties darīt vai tomēr atlikt uz kādu citu laiku. Klimata pārmaiņas un dabas iznīcināšana ir novedusi planētu līdz tās izturības robežai, un mēs to izjūtam ne vairs kādā nenoteiktā nākotnē, bet uz savas ādas – arvien biežāk notiek dabas katastrofas, un arī Latvijā vērojam neparastus laikapstākļus. Gada noslēgumā notikusī Apvienoto Nāciju klimata izmaiņu konferencē COP 24 Katovicē valstu līderī smagās pārrunās pieņēma kopējas vadlīnijas Parīzes vienošanās ieviešanai, taču tagad lielākais darbs ir jāizdara katram...
20.12.2018
Šonedēļ Eiropas Savienībā lems par to, vai bitēm būs droša nākotne. Bites, kas ir neaizvietojamas pārtikas ražošanas nodrošināšanai, apputeksnē vairāk nekā 80% pārtikas kultūraugu. Taču tieši bites un to veselību vistiešākajā veidā ietekmē lauksaimniecībā izmantotie pesticīdi, un pesticīdu radītie riski bitēm netiek pilnvērtīgi izvērtēti. Scenārija, ko mums darīt, ja apputeksnētāju skaits samazināsies, mums nav. Jau rīt un parīt – 12. un 13. decembrī Eiropas Komisijas Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas sanāksmē notiks balsojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (ESFA) izstrādāto “Bišu vadlīniju” piemērošanu, lai novērtētu riskus, ko pesticīdi var radīt bitēm. Atgādināsim, ka šogad pavasarī...
11.12.2018
Mazais ērglis Latvijai ir īpašs putns – pie mums mājo gandrīz puse visas Eiropas Savienības un ceturtā daļa no pasaules mazo ērgļu populācijas. Līdz ar to Latvija ir šīs aizsargājamo putnu sugas populācijas centrs un valsts, kas ir arī lielā mērā atbildīga par mazo ērgļu sugas saglabāšanu kopumā. Diemžēl kopš 2000. gada mazo ērgļu skaits pie mums ir mazinājies par aptuveni 15%, un galvenie iemesli tam ir mežizstrādes intensitātes palielināšanās un piemērotu barošanās vietu platību samazināšanās. Projekta vadītājs Jānis Ķuze apgredzeno mazā ērgļa mazuli. Latvijā jau otro gadu Latvijā norisinās mazo ērgļu ligzdu vietu uzskaite – tas ir būtisks priekšnosacījums, lai varētu precīzi un izsvērti plānot sugas aizsardzību. Tāpēc Latvijas Dabas...
28.11.2018
Sagatavoti NVO ieteikumi topošās valdības darbiem vides un dabas aizsardzības jomā Vairākas vides un dabas aizsardzības nevalstiskās organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Vides Aizsardzības klubs un Latvijas Makšķernieku asociācija – nosūtījušas 13. Saeimā ievēlētajiem politiķiem priekšlikumus darbiem vides un dabas aizsardzības jomā. Lai gan darāmā ir daudz vairāk, organizācijas ir vienojušās par pieciem būtiskākajiem uzdevumiem, kur risinājumu meklēšana šobrīd, ņemot vērā arī globālos izaicinājumus, ir visbūtiskākā. “Eiropas Savienības politikā šodien vides problēmu risināšanai tiek pievērsta liela uzmanība. Plānojot nākamo ES daudzgadu budžeta rāmi, šiem jautājumiem arī tiek...
22.11.2018
Šogad Latvijas Dabas fonds īsteno projektu „Vides apziņas celšana par dzidrūdens ezeriem un to videi draudzīgu apsaimniekošanu Latgalē”. Projekta mērķis ir veicināt Sauleskalna ezerzemes un apkārtējo novadu iedzīvotāju vides apziņu, izpratni un iemaņas, lai ar videi draudzīgiem apsaimniekošanas paņēmieniem saglabātu dzidrūdens ezeru dabas vērtības un piemērotos klimata izraisītām izmaiņām, kā arī stiprinātu atbildīgu dzīvesveidu un novada piederības apziņu. Tā norisinājušās jau vairākas ceļojošās izstādes “Sauleskalna ezerzemes daba un ainavas”. Šī brīža izstādes pieturas punkts ir Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejā, kur līdz 30. novembrim būs apskatāmas 1920.-1930. gadu fotogrāfijas, kā arī 1950.-1960. gadu attēlus un pēdējo 20...
09.11.2018