Jaunumi

Kas noticis Latvijas Dabas fonda dabas tiešraidēs maijā un jūnijā? Kā uzzinājām Pusnakts šova ar Jāni Skuteli sezonas noslēguma raidījumā, putnu ligzdas skatās arī Skutelis un grupa Instrumenti, pat tad, ja tur nekas nenotiek. Bet kas tad ir noticis pēdējā mēneša laikā ligzdās un zem ūdens? Durbes jūras ērgļi aug griezdamies Durbes jūras ērgļi Raimis un Milda veiksmīgi audzina savus mazuļus, kuriem skatītāji devuši vārdus Riks un Mika – ko (gadījumā, ja to dzimumu kādreiz izdosies noskaidrot) pēc vajadzības varēs arī pārvērst, piemēram, Miks un Rika.Jaunie ērgļi ir jau krietni paaugušies, tie pamazām iegūst īsto spalvu tērpu un gatavojas pirmajam lidojumam. Barības nodrošinājums kopumā ir labs, ligzdā regulāri var redzēt zivis, kuras arī...
12.06.2019
Vides organizācijas aicina nepieļaut dabas daudzveidības samazināšanos Latvijas mežos Aicina Ministru prezidentu demokrātiski un atbilstoši izvērtēt grozījumus noteikumos par koku ciršanu mežā Vakar, 2019. gada 5. jūnijā, Zemkopības ministrija iepazīstināja ar plānotajiem grozījumiem Ministru Kabineta noteikumos par koku ciršanu mežā, kas paredz samazināt pieļaujamo koku ciršanas caurmēru, tātad – atļautu Latvijas mežos cirst jaunākus un tievākus kokus. Tajā pašā dienā grozījumi tika nosūtīti saskaņošanai atbildīgajām institūcijām piecu dienu saskaņošanas procedūrā, kas nav pietiekama, lai varētu atbilstoši izvērtēt šādas nozīmīgas mežu apsaimniekošanas pieejas izmaiņu ietekmi uz dabas un sociālajām vērtībām. Latvijas vides organizācijas...
06.06.2019
Tieši pirms nedēļas Latvijā tika prezentēts OECD Vides raksturlielumu pārskats, kur norādīts arī uz dabas daudzveidības samazināšanos kā uz nozīmīgu vides problēmu, kam nepieciešams risinājums. Vieni no visvairāk apdraudētajiem ir tieši mežu biotopi. Tajā pašā laikā vakar, 5. jūnijā, Zemkopības ministrijā Mežu Konsultatīvajā padomē tika lemts atbalstīt grozījumus noteikumos par koku ciršanu, kas ciršanas apjomus palielinās. Priekšlikumi paredz, ka varēs cirst vēl jaunākus un tievākus kokus. Šādi grozījumi jau tika virzīti 2017. gadā, taču apturēti.  Argumentācija grozījumiem - saimnieciska un ekonomiska, grozījumi nepieciešami mežu nozares konkurētspējas nodrošināšanai. Tajā pašā laikā mežu nozare prezentēja datus, kas rāda, ka nozares...
06.06.2019
Latvijas Dabas fonds šī gada sezonu Ainavu tūrēs atklāj ar ainavas piedzīvojumu Ziemeļgaujā 15. un 16. jūnijā. Ainavu tūres ir Latvijas Dabas fonda organizēts izzinošs pārgājiens kopā ar dabas ekspertiem, kuru papildina ar ainavu saskanīgs koncerts. Ziemeļgauja ir viens no aizraujošākajiem un ainaviski savdabīgākajiem apvidiem Latvijā – te sastopamas puķu pilnas dabiskās pļavas, tiek atjaunotas parkveida pļavas, kurās aug simtiem gadu veci koki un kuras aizved tevi tūkstošiem gadu senā pagātnē, te sastopama 2019. gada dzīvotne – veci boreāli meži, un Gauja, kas neprātīgi līkumojot, atsegusi stāvkrastus un atstājusi aiz sevis daudzas vecupes. To visu pieredzēsiet Latvijas Dabas fonda Ainavu tūrēs aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”...
30.05.2019
Inga Račinska, Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētāja  ESAO ziņojums par Latvijas vides un ekonomikas stāvokli – vai attīstība par katru cenu? 29. maijā Eiropas Sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) Rīgā iepazīstināja ar pirmajiem šīs organizācijas sagatavotajiem Latvijas vides raksturlielumu un ekonomikas raksturlielumu pārskatiem. Pārskatos ietverta uz faktiem balstīta analīze un izvērtēta valstu virzība uz to politikas mērķiem. Tas ir objektīvs ESAO ekspertu darbs, kas tapis, konsultējoties ar ekspertiem un institūcijām Latvijā, veicot neatkarīgu datu pārbaudi un analīzi. Pārskats ir kā šī brīža fotogrāfija mūsu valstij, kurā redzami gan pozitīvie sasniegumi, gan lietas, pie kurām mums vēl jāstrādā. Ko varam secināt? Pirmais...
30.05.2019
Eiropas Savienības likumu un institūciju galvenais uzdevums ir rūpēties par visas sabiedrības labumu un uzraudzīt, vai tiek ievērotas visas sabiedrības intereses. Eiropas Parlamentam ir pa spēkam pieņemt spēcīgus, ambiciozus un stratēģiskos lēmumos balstītus likumus, kuru mērķis ir radīt ilgtermiņa izmaiņas. Jau daudzus gadus Eiropas Savienības likumi ir cīnījušies ar klimata pārmaiņām, uzlabojuši gaisa kvalitāti, aizsargājuši unikālas dabas vērtības, mazinājuši plastmasas piesārņojumu un apturējuši toksisku ķīmisko vielu ienākšanu tirgū. Taču būtu bīstami pieņemt to visu par pašsaprotamu. Tāpēc mēs aicinām atbalstīt tādus Eiropas Parlamenta kandidātus, kas iestāsies par ES likumu nostiprināšanu un sabiedrības interešu ievērošanu, un...
21.05.2019
Rīt, 8. maijā plkst. 10.00 Latvijas Dabas fonds, Latvijas Biškopības biedrība un Ekodizaina kompetences centrs iesniegs Zemkopības ministram Eiropas Savienības pilsoņu parakstīto petīciju, kura pieprasa aizsargāt bites no kaitīgajiem pesticīdiem, ieviešot pienācīgu pesticīdu risku izvērtēšanas procesu. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) “Bišu vadlīnijas”, kas izstrādātas 2013. gadā, līdz pat šim laikam nav saņēmušas vajadzīgo dalībvalstu atbalstu plašākai piemērošanai. Lai arī maija otrajā pusē paredzētais balsojums par vadlīnijām Eiropas komisijā ir atlikts, dalībvalstu organizācijas un pilsoņi turpina aicināt atbildīgās ministrijas apstiprināt “Bišu vadlīniju” pilno versiju, un 8. un 9. maijā vairākās ES dalībvalstīs notiks...
07.05.2019
Daba iet bojā tādā ātrumā, kāds pasaules vēsturē vēl nav pieredzēts. Savvaļas sugas izmirst aizvien straujāk, un tas radīs ļoti smagas sekas cilvēkiem visā pasaulē. Tā vēsta šodien, 6. maijā, Parīzē publiskotais “Globālais bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma ziņojums.” Latvijas Dabas fonds uzskata, ka Ziņojums skaidri un objektīvi parāda, kāda ir dabas situācija, un aicina visus politikas veidotājus Latvijā ar to iepazīties, lai aptvertu problēmu nozīmi,  un rīkotos. Ziņojumu sagatavoja starpvaldību zinātnes-politikas platforma bioloģiskajai daudzveidībai un ekosistēmu pakalpojumiem jeb IPBES, un tas ir pats aptverošākais izvērtējums, zināšanu un politikas ieteikumu apkopojums par bioloģiskās daudzveidības...
06.05.2019
Ir pavasaris, un atkal tūkstošiem cilvēku Latvijā un visā pasaulē seko līdzi tam, kas notiek dabas tiešraidēs – putnu ligzdās un arī pirmās zemūdens kameras ainās no nēģu nārsta vietas. Melnie stārķi – pēdējais brīdis olai Aprīļa sākumā atgriezās mums jau no pagājušā gada pazīstamais melno stārķu tēviņš Kaupo, un sāka atjaunot un ar sūnām izklāt iepriekšējās sezonas beigās sabrukušo ligzdu, kā arī saukt draudzeni. Aprīļa pēdējās dienās cerības sagaidīt partneri beidzot piepildījās, taču jāsaka, ka pēdējā brīdī. Var cerēt, ka tagad vērojamā pārošanās būs veiksmīga, taču droši par to varēsim būt pēc aptuveni nedēļas vai desmit dienām, kad veiksmes gadījumā ligzdā būs ola. Ja ligzdošana tiek uzsākta ļoti vēlu, jaunajiem putniem var pietrūkt...
29.04.2019
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Biškopības biedrība un Ekodizaina kompetences centrs aicina Latvijas iedzīvotājus parakstīt petīciju, kura pieprasa Eiropas Savienības lēmumu pieņēmējiem aizsargāt bites no kaitīgajiem pesticīdiem, nobalsojot par pienācīgu pesticīdu risku izvērtēšanas procesu. 20. maijā ir paredzēta Eiropas Komisijas Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas (SCoPAFF – fitofarmaceitisko līdzekļu nodaļas) apspriede un balsojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes izstrādāto “Bišu vadlīniju” piemērošanu. Petīcijas paraksti pirms šī balsojuma tiks iesniegti dalībvalstu zemkopības ministriem. Petīcija parakstāma šeit: https://actions.sumofus.org/a/save-the-bees-stop-approving-bee-harming-...
26.04.2019