Jaunumi

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā “Mehanizēta krūmu un koku celmu frēzēšana zālāju biotopu atjaunošanai zemes vienībā “Lejzemnieki” LVAF līdzfinansētā projektā 1-08/10/2021 “Parkveida pļavu atjaunošana Ziemeļgaujas Lejzemniekos” plānoto daru veikšanai. Pieteikuma iesniegšanas laiks:līdz 08.07.2021. plkst. 17.00, Pieteikuma iesniegšanas vieta:Latvijas Dabas fonds, Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011 Piedāvājumu vērtēšana:Piedāvājumu izvēles kritērijs ir zemākā cena par tehniskajai specifikācijai atbilstošu pakalpojumu bez PVN. Kontaktpersona:Baiba Strazdiņa, baiba.strazdina@ldf.lvTālr.: +371 26556605 Cenu aptaujas nolikums. Pieteikums dalībai cenu aptaujā.Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma  veidne.
22.06.2021
Jāņuzāles ir vasaras saulgriežu būtisks elements: ar tām tiek pīti vainagi un izdaiļota māja un sēta, turklāt iet lūkoties un iegūt savvaļas augus ir brīnišķīga pieredze pati par sevi. Kāpēc procesa noslēgumā ir svarīgi rūpīgi nomazgāt rokas? Kas plūcams un kas atstājams? Latvijas Dabas fonda eksperti ir apkopojuši, kas jāņem vērā, vācot jāņuzāles. Uzmanies no ērcēm! Tās var būt visur – arī Rīgas centra parkā! Lieto kukaiņu atbaidīšanas līdzekļus arī tad, ja esi potējies pret ērču encefalītu. Staigājot pa pļavu, ir vērts ik pa brīdim paskatīties uz sevi un notraukt ērci, ja tā pamanīta. To vieglāk būs izdarīt, velkot gaišu un slīdīgu apģērbu. Dodoties lasīt jāņuzāles, kājās labāk vilkt zābakus vai pārgājiena apavus, nevis zandeles. Pēc...
21.06.2021
1. jūlijā, no plkst. 14:00 tiks atklāta Vides risinājumu institūta veidotā zinātnes un mākslas izstāde “Lauka pētījumi”, piedāvājot apmeklētājiem tūres ar izstādes radošo komandu, Lindas Boļšakovas performances, mākslinieku apvienības IevaKrish un Ērika Eriksona izrādes "Tuvumā Tukšums" performatīvos aktus un Maksima Šenteļeva un Rostislava Rekutas-Džordževiča skaņu performanci. Izstāde ir tapusi projekta "LIFE CRAFT: Klimata atbildīga lauksaimniecība" ietvaros.  Jau vairāk nekā gadu mākslinieki un zinātnieki no Latvijas un ārvalstīm kopīgi ir meklējuši atbildes uz jautājumu - kā dzīvot līdzsvarā starp dabu, cilvēka vēlmēm un vajadzībām? Paplašinot priekštatus par apkārtējo vidi, šī pētījuma rezultāti tiks prezentēti Cēsu pilsmuižas klētī...
21.06.2021
Latvijas Dabas fonds (LDF) sadarbībā ar Rīgas domi šajā pavasarī aicināja apkaimes iesaistīties projektā “Pilsētas pļavas”, lai kopīgi veidotu ziedošas un daudzveidīgas pļavas pilsētvidē. LDF saņēma 18 pieteikumus pļavu izveidei, un pēc rūpīgas izvērtēšanas tika atlasītas 20 vietas, kurās tiks veikta izpēte, sagatavots apsaimniekošanas plāns un rudenī notiks pļavu izveides talkas. Vakar, 16. jūnijā, Rīgas dome pieņēma saistošos noteikumus par pļaušanu šajās teritorijās, kas būs bioloģiskās daudzveidības veidošanai atbilstoša, tā atbalstot “Pilsētas pļavu” veidošanu. Pļavu veidošanai izvēlētas teritorijas Iļģuciemā, Imantā, Centra rajonā, Čiekurkalnā, Teikā un citās Rīgas apkaimēs. Izvēlētās teritorijas var aplūkot interaktīvajā kartē: http...
17.06.2021
Latvijas Dabas fonds un ES LIFE projekta LIFE13 NAT/LV/001078 “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” (LIFE AQPOM) komanda aicina ekspertus no visas Eiropas piedalīties starptautiskā konferencē par mazo ērgli. Konference notiks 2021. gada 9. un 10. septembrī, tiešsaistē ZOOM platformā, tās darba valoda – angļu. Konference pulcēs sugas ekspertus no visām Eiropas valstīm, lai dalītos ar pieredzi par dažādiem ar mazo ērgli saistītiem jautājumiem. Konference noslēgs projektu “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” un parādīs projekta laikā sasniegtos rezultātus, ar kuriem iepazīstinās visi četri projekta partneri. Pasākumā notiks dalīšanās ar gūto pieredzi, kā arī diskusija par mazā ērgļa aizsardzības nākotnes perspektīvām visā...
08.06.2021
Vides aizsardzības nevalstiskās organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Pasaules Dabas Fonds un Vides aizsardzības klubs – pieprasa AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), lai tiktu izbeigta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo meža biotopu iznīcināšana LVM apsaimniekotajos valsts mežos. Vides NVO pārstāvji vairākkārt dabā konstatējuši un no iedzīvotājiem saņēmuši ziņas, ka LVM izcērt ES nozīmes aizsargājamos meža biotopus. Turklāt LVM publiski sniegtā informācija apliecina, ka nevar runāt par atsevišķiem gadījumiem, bet aizsargājamo biotopu iznīcināšana ir apzināta un sistemātiska. LVM padomes loceklis Mārtiņš Gaigals paudis, ka, neveicot...
01.06.2021
Latvijas Dabas fonda eksperti sākuši darbu projektā “Dabas skaitīšanā konstatēto Biotopu direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un sūnu sugu atradņu inventarizācija un monitorings”. Biotopu kartēšana projektā “Dabas skaitīšana” ilga četrus gadus un šī projekta ietvaros konstatētas daudzas retas un īpaši aizsargājamas sugas, tostarp Biotopu direktīvas II un IV pielikuma augu un sūnu sugas.  Tās ir īpaši aizsargājamas sugas, kuras ir ES interešu lokā un par kuru stāvokli valstī Latvijai ik pēc 6 gadiem jāsniedz ziņojums Eiropas Komisijai (EK), izvērtējot sugu populāciju dinamiku, dzīvotņu stāvokli un to nākotnes izredzes. Latvijā zināmas 15 direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un 4 sūnu sugas. Dažas no šīm sugām vismaz pēc...
30.05.2021
Latvijas Dabas fonds maijā iesniedzis Eiropas Komisijā sūdzību par Putnu direktīvas prasību pārkāpumu Latvijā. Sūdzība tika sagatavota "Aktīvo iedzīvotāju fonda" atbalstītā projekta “Sūdzība par Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu” ietvaros. Konkrētās sūdzības mērķis ir panākt esošā Latvijas normatīvā regulējuma izvērtēšanu un uzlabošanu, lai nodrošinātu mazā ērgļa Clanga pomarina un citu izklaidus ligzdojošo īpaši aizsargājamo putnu sugu efektīvu aizsardzību. Mazais ērglis ir Putnu direktīvas I pielikuma suga, kuras populācijas saglabāšanai labvēlīgā stāvoklī ir nepieciešami īpaši sugas aizsardzības pasākumi, tomēr pašlaik spēkā esošais Latvijas tiesiskais regulējums pilnībā nenodrošina sugas aizsardzību ilgtermiņā. Latvija ir īpaši...
30.05.2021
26. un 27. maijā “Zaļā barometra” rīkotajās pašvaldību priekšvēlēšanu debatēs par aprites ekonomiku, dabas vērtībām un klimatneitralitāti "Zaļais grils"piedalījās 12 partiju sarakstu kandidāti no visas Latvijas. Kandidāti par prioritātēm galvenokārt uzskata Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu, atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanu un ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanu, taču dabas vērtību saglabāšana nav starp kandidātu plānu prioritātēm. Lelde Eņģele, projekta “Zaļais barometrs” eksperte no Latvijas Dabas fonda norāda: “Pašvaldības apzinās savas iespējas virzīt attīstību un ietekmēt vides kvalitāti gan izstrādājot teritorijas plānojumu, gan veicot investīcijas un veidojot uzņēmējdarbības vidi. Cerīgi šķiet pretendentu solījumi...
28.05.2021
Latvijas vides organizācijas projekta “Zaļais barometrs” ietvaros ir veikušas pašvaldību kandidātu sarakstu vērtējumu, aplūkojot to piedāvājumu un mērķus vides, dabas un klimata jomā. Tikai 28 saraksti ir vērtējami kā samērā zaļi, jo tie saņēmuši pusi vai vairāk no maksimālā iespējamā vērtējuma. Ja klimata un vides kvalitātes mērķu sasniegšana bieži vien sasaucas ar pašvaldību nospraustajiem mērķiem, tad dabas vērtību saglabāšana ir palikusi novārtā, taču liela daļa pašvaldību kandidātu ir apņēmības pilni atbalstīt bioloģisko lauksaimniecību un zaļo iepirkumu. Aicinām iepazīties ar sava novada sarakstu iegūtajiem “zaļajiem punktiem” http://www.zalais-barometrs.lv/lv/pasvaldibu-velesanu-izvertejums-2021 un piedalīties pašvaldību vēlēšanās...
25.05.2021