Jaunumi

Šajā pavasarī pabeigti vērienīgi darbi lielajam dumpim piemērotas dzīves vides atjaunošanā Engures un Papes ezeros. Šajā Eiropas Savienības LIFE programmas atbalstītajā projektā, kuru Latvijas Dabas fonds īstenoja sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu un Engures ezera dabas parka fondu, tika uzlabotas ekosistēmu funkcijas abos ezeros, atjaunotas degradētās lielā dumpja dzīves un barošanās vietas, kā arī veikti daudzi citi darbi četru gadu garumā. Projekta noslēgumā veikts projekta sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējums, un pētnieki secinājuši, ka kopējā paveikto darbu ietekmes vērtība, izsakot naudā un atņemot veiktās investīcijas un uzturēšanas izmaksas, ir vairāk nekā divi miljoni eiro. Šāds sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējums dabas...
19.04.2018
Zemkopības ministrija ierosinājusi izmaiņas Ministru Kabineta noteikumos par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, kas paredz, ka nevarēs veidot mikroliegumus pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos norādītajās apbūves teritorijās, kā arī teritorijās, kurās personai darbība atļauta ar administratīvo aktu par būvniecību, derīgo izrakteņu vai koksnes resursu ieguvi. Vides nevalstiskās organizācijas “Latvijas Dabas fonds” un “Latvijas Ornitoloģijas biedrība” pauž bažas par to, ka šīs izmaiņas tiek veiktas atsevišķu konkrētu problēmgadījumu dēļ, taču to sekas var būt graujošas visai mikroliegumu sistēmai un nozīmīgi apdraudēt dabas vērtību saglabāšanu Latvijā. Jānis Ķuze, Latvijas Dabas fonda padomes loceklis...
18.04.2018
Latvijas Dabas fonds šajā pavasarī sācis jaunu sarunu ciklu - "Dabas sarunas", un pirmā no tām - saruna par kokiem un dižkokiem notika 2018. gada 9. aprīlī. Stāstu centrā šoreiz - koki un dižkoki, un sarunas dalībnieki - Kristīne Garklāva, TV žurnāliste un cilvēks, kuram daba ir ļoti tuva, un Viesturs Lārmanis - biologs, Latvijas Dabas fonda eksperts sarunājās par to, ko mums nozīmē koki. Tie var būt gan bērnības gaitu sabiedrotie, spēka avots ikdienā, gan vesela pasaule kukaiņiem, putniem un dažādām sīkbūtnēm.  Kristīne Garklāva stāsta par savām attiecībām ar kokiem.  Viesturs Lārmanis stāsta par visām būtnēm, kam veci kok dod mājvietu. Pirmās "Dabas sarunas" notika kafejnīcā Buberts Rīgas centrā.  Nākamās "Dabas sarunas" notiks maija...
12.04.2018
Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties iepirkumā “Romanovas šķirnes aitu un vaislas teķu iegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros”. Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 20.04.2018. plkst. 13:00. Latvijas Dabas fonds, Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010 pa pastu vai personīgi. Piedāvājumu vērtēšana: Zemākās cenas piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās un pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Kontaktpersona: Jānis Andrušaitis, ganāmpulku koordinatorsTālr.: + 371 67830999 Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit. Pieteikums dalībai cenu aptaujā. Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums.
05.04.2018
Latvijas Dabas fonds projekta “Dodies ainavās!” ietvaros aicina teritoriju plānotājus, kartogrāfus, ainavu arhitektus, zemes īpašniekus un citus interesentus uz semināriem "AINAVU PLĀNOŠANA UN NOVĒRTĒŠANA". Lēmumi, ko pieņemam šodien, veidos ainavu, kurā dzīvos nākamās paaudzes. Šī ainava ietekmēs un veidos mūsu bērnus un mazbērnus, tāpat kā šodienas ainavai ir ietekme uz mums. Cik bagātīgu ainavu mēs nodosim nākotnei? Kā veidot un plānot ainavu? Kā ainavu novērtēt? Cik Latvijas novados ir izstrādāti ainavu tematiskie plāni un kāda ir bijusi to norise? Semināros lūkosimies uz ainavu gan no vēsturiskās perspektīvas, gan dabas daudzveidības kontekstā, un runāsim par mūsu praktiskajām iespējām veidot un novērtēt ainavu. Semināri notiks...
04.04.2018
Šajā pavasarī Latvijas Dabas fonds sāk stāstu vakaru ciklu “Dabas sarunas”. “Dabas sarunu” mērķis ir veidot diskusiju par būtiskiem dabas saglabāšanas un aizsardzības tēmām Latvijā, apvienojot dabas aizsardzības ekspertu un ar dabu profesionāli nesaistītu cilvēku skatījumus. Stāsti un diskusija ar klausītājiem “Dabas sarunas” notiks reizi mēnesī. Uz sarunām aicināti visi interesenti un ieeja tajās – brīva. Pirmajā sarunā “Koki un dižkoki – ko tie mums stāsta?” par savām attiecībām ar kokiem un koku attiecībām ar mums stāstīs Kristīne Garklāva, dabas mīļotāja un LNT ziņu moderatore un Viesturs Lārmanis, aizrautīgs biologs un Latvijas Dabas fonda eksperts. Viesturs Lārmanis kā bioloģiskās daudzveidības eksperts arī sniegs ieteikumus, kā...
04.04.2018
Jau vairākus gadus Latvijas Dabas fonds ir starp tām piecām sabiedriskajām organizācijām, kuru ziedojumu kastītes izvietotas Galactico Labdarības sienā tirdzniecības centros - Alfa, Mols, Dole, Origo un Galerija Centrs. Kopā ar invalīdu un viņu draugu apvienību Apeirons, Bērnu slimnīcas fondu, Ziedot.lv un dzīvnieku pansiju Ulubele aicinām cilvēkus ziedot līdzekļus dažādiem labdarbības mērķiem.  SIA Linstow Center Management direktore Evija Majevska norāda, ka ziedojumu apjoms katru gadu pieaug - Labdarības sienas kastītēs tiek ielikts arvien lielāks ziedojumu apjoms, un aicina arī šogad ikvienu sniegt palīdzīgu roku citiem. Labdarbības sienā 2017. gadā kopumā saziedoti 11 914 EUR. Latvijas Dabas fonda ziedojumu kastītēs savāktie līdzekļi...
28.03.2018
Valdība 27. martā apstiprināja grozījumus tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem, un izmaiņu vidū ir tāda, kuru mēs vēlamies īpaši izcelt - turpmāk būs iespējams zālājos atstāt arī nepļautus laukumus.  Kā vēsta Zemkopības ministrija, "lai sekmētu bioloģisko daudzveidību, ir paredzēta īpaša ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas metode. Metode ir brīvprātīga un paredz iespēju ilggadīgo zālāju aizņemtā platībā saglabāt līdz 0,1 hektāram lielus nenopļautus zālāju laukumus uz 1 hektāru ilggadīgo zālāju platības, un nenopļautajos laukumos nedrīkst veidoties kūlas slānis, un tajos nevar būt koku vai krūmu atvases." Latvijas Dabas fonda lauksaimniecības eksperts Andrejs Briedis norāda:  Šī ir tā reize, kad ir jāpaslavē Zemkopības...
28.03.2018
CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES (06.04.2018.) Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka 21.martā veiktas izmaiņas cenu aptaujas nolikuma 4.5 un 4.7 punktos. Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā “Apvidus automašīnas iegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros”. Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:Līdz 30.03.2018. plkst. 13:00.Latvijas Dabas fondā, Vīlandes ielā 3-7, Rīga, LV-1010 vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu: ldf@ldf.lv Piedāvājumu vērtēšana:Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, un pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Kontaktpersona:Inga Račinska, projekta...
15.03.2018
Gaidot 13. Saeimas vēlēšanas, Latvijas Dabas fonds sāk iniciatīvu “Zaļais Barometrs”, kuras mērķis ir aicināt partijas veidot tādas darbības programmas, kas balstās ilgtspējas principā. “Zaļais Barometrs” piedāvās partijām rīcības punktus, lai risinātu aktuālos jautājumus vides un dabas jomā Latvijā, un nodrošinātu ilgtspējas principa patiesu iedzīvināšanu Latvijas attīstībā. “Zaļā Barometra” ietvaros Latvijas Dabas fonda eksperti aicinās politiskās partijas uz tikšanos, lai kopīgi apspriestu vides jautājumus. Pirms vēlēšanām LDF eksperti analizēs partiju piedāvājumu un sniegs vēlētājiem savu vērtējumu par to, kura partija ir viszaļākā. “Latviju bieži dēvē par zaļu valsti, tāpat plaši tiek piesaukta ilgtspējīga attīstība. Mūsuprāt, līdz...
15.03.2018