Jaunumi

7. decembrī Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Draugu telpā notika portāla Dabasdati.lv lietotāju sanāksme, kurā piedalījās 35 cilvēki. Pasākumu bija iespējams skatīties arī tiešraidē, videoieraksts ir skatāms šeit. Sanāksmi atklāja Jānis Ķuze, dodams vārdu Dabasdati.lv koordinatorei Ilzei Priedniecei, kura stāstīja par lietotāju aktivitāti 2019. gadā, ziņojumu skaitu pa dažādām sistemātiskajām grupām, šī gada īpašajiem atradumiem, paveikto portāla administrēšanā un nākotnes plāniem. Četri aktīvākie ziņotāji (ziņojuši vairāk nekā 3000 novērojumus 2019. gadā) tika apbalvoti ar Dabasdatu kreklu, ko klātesošie – Valda Ērmane un Andris Dekants – saņēma jau sanāksmes laikā, savukārt Elvijam Kantānam un Sandim Laimem balvas vēl tiks nogādātas...
10.12.2019
Grozījumiem nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums, tie var negatīvi ietekmēt Latvijas mežu ekosistēmu kopumā Paredzams, ka tuvākajā laikā Ministru kabinetam būs jāpieņem grūts un atbildīgs lēmums – atbalstīt vai noraidīt plašas diskusijas izraisījušos grozījumus Ministru kabineta noteikumos par koku ciršanu mežā. Šie grozījumi paredz samazināt pieļaujamo koku ciršanas caurmēru priežu, egļu un bērzu mežos, tātad faktiski tiek paredzēts atļaut izcirst par vairākām desmitgadēm jaunākus mežus. Grozījumi attiektos kā uz privātajiem, tā valsts mežiem un pakļautu mežistrādei līdz šim ciršanai nepieejamas meža platības. Vides organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība – kategoriski iebilst pret...
04.12.2019
Latvija no Eiropas Komisijas ir saņēmusi oficiālu paziņojuma vēstuli par to, ka, nosakot dabas aizsardzības teritorijas, tā nav spējusi nodrošināt pienācīgu Eiropas Savienības (ES) nozīmes dzīvotņu un sugu aizsardzību. Saskaņā ar Eiropas Padomes Dzīvotņu direktīvu ES dalībvalstis ir vienojušās izveidot vienotu dabas teritoriju Natura 2000 tīklu, izveidojot tam atbilstošas aizsargājamas dabas teritorijas. Eiropas komisija norāda, ka Latvija nav iekļāvusi Natura 2000 tīklā visas nepieciešamās teritorijas, un pastāvošajā Natura 2000 tīklā nav pienācīgi aptverti dažādie dzīvotņu un sugu veidi, kuriem nepieciešama aizsardzība. Latvijai divu mēnešu laikā jāsniedz atbilde uz EK paustajiem iebildumiem. Balstoties uz Latvijas atbildi, EK lems par...
03.12.2019
Ir pagājis vairāk nekā gads, kopš ievēlējām 13. Saeimu. Šīs vēlēšanas un priekšvēlēšanu cīņa daudzējādā ziņā bija atšķirīgas no iepriekšējām. Arī attiecībā uz dabas, vides un klimata jautājumiem var teikt, ka šīs vēlēšanas bija pirmās, kurās šie jautājumi tik lielā mērā parādījās partiju priekšvēlēšanu programmās. Latvijas Dabas fonds pirms vēlēšanām sāka iniciatīvu Zaļais barometrs un aicināja partijas savās programmās ņemt vērā ilgtspējas principu, kā arī iekļaut rīcības punktus, lai risinātu aktuālos vides un dabas jautājumus Latvijā. Mēs arī veicām politisko partiju programmu nalīzi, lai izvērtētu, kuras partijas vismaz programmu līmenī šos jautājumus uzskata par svarīgiem. Ar šo Zaļā Barometra gada apskatu vēlamies aplūkot, kas ir...
25.11.2019
Sākas vērienīga Eiropas mēroga kampaņa “Glābiet bites un lauksaimniekus!”, lai aizliegtu pesticīdus, mainītu lauksaimniecību un glābtu bites un dabu Šodien sākas Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI) “Glābiet bites un lauksaimniekus!”, lai līdz 2035. gadam pakāpeniski izskaustu sintētiskos pesticīdus, atbalstītu lauksaimniekus un glābtu bites un dabu. Ja līdz 2020. gada septembrim tiks savākts viens miljons parakstu un 7 valstis būs kvalificējušās kā atbalstītājvalstis, Eiropas Komisijai un Parlamentam kampaņas prasības būs jāņem vērā un jāmaina likumdošana [1]. Kampaņu kopīgi uzsāk 90 organizācijas no 17 Eiropas Savienības (ES) valstīm. Latvijā kampaņu atbalsta Ekodizaina kompetences centrs, Latvijas Dabas fonds un Pasaules Dabas fonds. ...
25.11.2019
Kā rāda aktuālākie bioloģiskās daudzveidības, ekosistēmu pakalpojumu, klimata un zemes lietojuma izmaiņu novērtējuma ziņojumi , intensīvā lauksaimniecība ir viens no galvenajiem cēloņiem globālās bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu sniegto pakalpojumu samazinājumam. Jau gadiem ilgi arī Eiropas Savienības (ES) Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir atbalstījusi tādas lauksaimniecības prakses, kas rada bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, vides piesārņojumu, augsnes degradēšanos un klimata pārmaiņu ātruma pieaugumu. Lielā mērā tieši sabiedrības spiediena dēļ Eiropas Komisijas sagatavotie priekšlikumi KLP ietvaram pēc 2020. gada paredz iespējas KLP instrumentus izmantot augstāku vides mērķu sasniegšanai un rezultātos balstītu...
22.11.2019
Latvijas Dabas fonds, biedrība “Ekodizaina kompetences centrs” un Pasaules Dabas Fonds aicina uz Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Glābiet bites un lauksaimniekus! Par bitēm draudzīgu lauksaimniecību un veselīgu vidi” atklāšanu. Pasākums notiks 25. novembrī plkst. 11.00 Eiropas mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, 1. stāva Sarunu istabā. Pasākumā piedalīsies: Jana Simanovska, Ekodizaina kompetences centrsAndrejs Briedis, Latvijas Dabas fondsMāra Sleja, TV raidījumu un pasākumu vadītāja, iniciatīvas atbalstītājaIlze Mežniece, lauku iedzīvotāja, iniciatīvas atbalstītājaPēteris Apinis, ārsts, iniciatīvas atbalstītājsJānis Sietiņsons, biškopis, iniciatīvas atbalstītājs Eiropas pilsoņu iniciatīvas "Glābiet bites un lauksaimniekus!" mērķis ir aizsargāt...
22.11.2019
Šogad Latvijas Dabas fonds skatītājiem visā pasaulē piedāvāja tiešraides no astoņām aizsargājamo putnu ligzdām Latvijā, tiešraidi no bišu stropiem Rīgā un, pateicoties LMT 4G internetam, pirmo zemūdens tiešraidi – nēģu nārstu Raķupē. LDF tiešraidēm šajā sezonā bija 4,5 miljoni skatījumu visā pasaulē. Sekmīga ligzdošana šogad notika divās ērgļu ligzdās – mazuļus izaudzināja Durbes jūras ērgļu pāris un mazie ērgļi eglē Zemgalē. Taču arī pārējās kameras deva iespēju vērot dabas norises tiešā tuvumā – mazo ērgļu ligzdā bērzā neizšķīlās vienīgā ola, ūpju tēvs Bubo neveiksmīgi centās sasaukt partneri, zivjērgļu ligzdā atgriezās tēviņš Teo, taču ar jauno draudzeni tikai pavadīja kopā laiku, neuzsākot ligzdošanu. Melnais stārķis Kaupo pilnībā...
19.11.2019
75% no aptaujātajiem bija grūti pateikt, kura politiskā partija ir rīkojusies dabas daudzveidības labā Latvijas Dabas fonda (LDF) aptauja, ko šī gada oktobrī veica pētījumu centrs SKDS, rāda, ka 75% aptaujāto uztrauc dabas daudzveidības samazināšanās pasaulē, bet 77% norādīja, ka viņus uztrauc dabas daudzveidības samazināšanās Latvijā. Lai palīdzētu saglabāt Latvijas dabas daudzveidību, pētījuma dalībnieki norādīja, ka ir gatavi izvēlēties produktus no dabai draudzīgiem ražotājiem (47%), kā arī saglabāt uz uzturēt bioloģisko daudzveidību savā zemes īpašumā (46%) un piedalīties dabas atjaunošanas talkās (39%). Vaicāti par to, kura partija pēdējā gada laikā visvairāk darījusi dabas daudzveidības saglabāšanai, 75% aptaujāto atturējās atbildēt...
15.11.2019
Eksperti konstatējuši, ka aptuveni 10% no mazā ērgļa ligzdām katru gadu cieš no mežizstrādes ietekmes Latvijas Dabas fonds (LDF) un Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ir atklājuši, ka Latvijā katru gadu apmēram 10% no jaunatklātajām un vēl neaizsargātajām mazo ērgļu ligzdām ietekmē saimnieciskā darbība, daudzos gadījumos faktiski iznīcinot to dzīvotnes. Tāpēc organizācijas aicina atbildīgās valsts iestādes izvērtēt konkrētos gadījumus un veikt esošā normatīvā regulējuma uzlabošanu, lai nepieļautu šādu gadījumu atkārtošanos nākotnē. LDF kopā ar LOB un citiem partneriem jau trešo gadu īsteno Eiropas Savienības LIFE programmas projektu “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā”. Projekta ietvaros notiek īpaši aizsargājamā putna mazā...
08.11.2019