Jaunumi

Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Vides Risinājumu institūtu un 12 zemnieku saimniecībām kopš 2017. gada īsteno projektu GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana. Tā ietvaros 1320 ha platībā notiek dabisko zālāju atjaunošana, radīti priekšnoteikumi atjaunoto zālāju ilgtermiņa apsaimniekošanai un skaidrota dabisko zālāju vērtība gan lauksaimnieku, gan plašākas sabiedrības acīs. Vairāk par projektu lasiet www.grasslife.lv. Latvijas dabiskie zālāji saglabājušies vien 0.7% Latvijas teritorijas. Tāpēc, lai turpinātu GrassLIFE iesākto darbu dabisko zālāju atjaunošanai, meklējam jaunas saimniecības, kurām rūp mūsu dabiskie zālāji un kuras ir gatavas kļūt par GrassLIFE 2.0 projekta partneriem....
12.04.2021
Šonedēļ Latvijas Dabas fonda eksperti noslēdza pavasara darbu sezonu mazo ērgļu mākslīgo ligzdu būvēšanā. Laikā, kad mazie ērgļi vēl uzturas ziemošanas vietās Āfrikā, projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” ornitologi dodas mežā, lai veiktu darbus, kas palīdzēs šiem putniem, aprīļa sākumā atgriežoties Latvijā, sākt ligzdošanu, ja viņu iepriekšējās ligzdas šim mērķim vairs nav piemērotas. Augstu kokos, mazajam ērglim piemērotās ligzdošanas teritorijās, tiek būvētas mākslīgas ligzdas. Mākslīgo ligzdu būvēšana lielajiem putniem ir dabas aizsardzībā labi pārbaudīts paņēmiens – kokos būvētas dažādu konstrukciju ligzdas labprāt izmanto jūras ērgļi, klinšu ērgļi, melnie stārķi, zivjērgļi un arī mazie ērgļi. Dažkārt mākslīgās...
09.04.2021
Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir izsludinājusi projekta konkursu aizaugušu Bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) atjaunošanai. Konkursam var pieteikties zemnieku saimniecības, SIA u.c. juridiskas personas, kuru īpašumā vai nomā ir atjaunojami BVZ, vai, kuri ir noslēguši vienošanos ar citiem zemes īpašniekiem par tiem piederošu zālāju atjaunošanu. Konkursa mērķis ir finansēt pasākumus, kuru ietvaros tiktu īstenotas dabisko zālāju (ES nozīmes aizsargājamo biotopu) atjaunošanas aktivitātes sekojošās teritorijās: ĪADT - dabas parki: “Abavas senleja”, “Aiviekstes paliene”, “Dvietes paliene”, “Daugavas ieleja”, “Engures ezers”, “Kuja”, “Ogres ieleja”, “Pape”, “Piejūra”, “Salacas ieleja”, “...
09.04.2021
Latvijas Dabas fonds meklē rūpīgu projektu administratīvo asistentu projektā “Game On - Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” Mēs novērtēsim: Pieredzi nacionāla un starptautiska mēroga projektu administrēšanā (t.sk. pieredzi dokumentācijas sagatavošanā - protokoli, līgumi, iepirkumu dokumentācija, atskaites u.c.); Spēju analizēt situāciju un pieņemt lēmumus; Lielu rūpību, atbildību un pašiniciatīvu; Ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas; Interesi un degsmi strādāt Latvijas dabas un klimata labā. Mēs piedāvājam: Iespēju strādāt Latvijas dabas, vides un klimata labā kopā ar Latvijas zinošākajiem dabas aizsardzības ekspertiem; Pusslodzes darbu; Stabilu atalgojumu (sākot no 7 eur / h (bruto); Iespēju strādāt no biroja Rīgas centrā...
08.04.2021
Jūras ērgļu ligzda Durbē jau kopš pagājušās sestdienas norisinās notikumi, kādu šī lizgda vēl nav pieredzējusi - pazudis jūras ērgļu tēvinš Raimis, bet ligzā palikusī mātīte Milda neatstāj ligzdu un turpina sildīt olas, līdz ar to jau piekto dienu ir bez barības. Viņai arī nākas atvairīt svešu jūras ērgļu pāri, kas izrāda interesi par ligzdu.  Saistībā ar satraucošajām norisēm ligzdas vērotājiem radušies daudz jautājumu par to, kas notiks ar Mildu un ko mēs varam darīt, lai palīdzētu putniem. Tāpat esam saņēmuši daudz ierosinājumus un idejas, ko varētu darīt lietas labā. Šeit esam apkopojuši jūsu jautājumus un tiešraides projekta vadītāja, ornitologa Jāņa Ķuzes komentārus.  Kas ir noticis ar Raimi?  Visdrīzāk putns ir vai nu beigts, vai...
01.04.2021
Šajā pavasarī Latvijas Dabas fonds atklājis jau desmito dabas tiešraižu sezonu – kopš 2011. gada LDF aicina cilvēkus visā pasaulē ieskatīties dabas norisēs tuvplānā. Tiešraidēs vērojamas aizsargājamo putnu ligzdas, bet pēdējos gados – arī zemūdens pasaule. Šogad skatītāji varēs sekot līdzi notikumiem astoņās jau pazīstamās ligzdās – turpināsies tiešraides no jūras ērgļu ligzdām Durbē un Slīterē, melno stārķu ligzdas Siguldā, zivjērgļu un melno kliju ligzdām Kurzemē, vistu vanagu ligzdām Rīgā, kā arī divām mazo ērgļu ligzdām Zemgalē. Tāpat turpināsies tiešraide no Līgatnes upes pie zivju ceļa, bet vēlāk ligzdām pievienosies vēl viena jauna putnu suga. “Putnu tiešraides Latvijas Dabas fonds sāka 2011. gadā ar divām kamerām – pie jūras ērgļu...
30.03.2021
Šajā pavasarī vides organizācijas visā Eiropā īsteno kampaņu #RestoreNature, kuras mērķis ir pievērst uzmanību aizsargājamo sugu un dzīvotņu atjaunošanas nepieciešamībai. Kampaņā Eiropas Savienības (ES) valstu iedzīvotāji līdz 5. aprīlim ir aicināti ar petīcijas parakstīšanu izteikt viedokli par dabas atjaunošanas nepieciešamību. Šis process ir daļa no Eiropas Komisijas (EK) uzsāktā dabas atjaunošanas likuma sabiedriskās apspriešanas. Latvijas Dabas fonds (LDF) atbalsta kampaņu #RestoreNature un aicina ikvienu, kam rūp daba, parakstīt petīciju par sugu un dzīvotņu atjaunošanas nepieciešamību: https://restorenature.eu/en. Lauksaimniecības monokultūru un intensīvas lauksaimniecības, mežu izciršanas, pārzvejas un citu cilvēka darbību...
24.03.2021
Vides organizācijas norāda, ka Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) finansējumu Latvijā šobrīd plānots izmantot tam neatbilstošiem mērķiem. Organizācijas uzskata, ka liela daļa ANM plānā ietverto investīciju paredzētas, lai aizlāpītu īstermiņa budžeta deficītu, un plāns, pretēji tā būtībai, var kavēt ES Zaļā kursa ieviešanu un neved strukturālu reformu virzienā. Latvijas vides organizācijas - Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība un biedrība "Zaļā Brīvība" - vēstulē  Finanšu ministrijai, kas pārsūtīta arī Eiropas Komisijai, norādījušas uz plānā iekļauto pasākumu neatbilstību aktuālo vides problēmu risināšanai, kas varētu novest pie vēl dziļākām klimata un bioloģiskās daudzveidības krīzēm Latvijā...
18.03.2021
Latvijas Dabas fonds ir izsludinājis projektu konkursu “Klimata sveicieni: Ideju par klimata pārmaiņu komunikāciju izstrāde un īstenošana”, kurā aicina piedalīties jauniešu organizācijas, kā arī organizācijas ar pieredzi darbā ar jauniešiem. Projektu konkurss notiek Latvijas Dabas fonda īstenotā starptautiskā projekta “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” ietvaros. Konkursā “Klimata sveicieni” paredzēts atbalstīt projektus, kas informētu un izglītotu jauniešus par klimata pārmaiņām Latvijā un pasaulē, kā arī iesaistītu tos klimatam draudzīgā rīcībā, un kurus īsteno nevalstiskas organizācijas. Konkursa ietvaros pieejamais budžets ir 25 000 EUR, un tam var pieteikt projektus, kuru budžets ir no 3000 līdz 10 000 EUR. Projektu...
16.03.2021
Latvijas Dabas fonds projekta CSO-LA/2019/410-363 “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” (“Game over? Do not let climate change end the game”) ietvaros veic cenu aptauju par mediju monitoringa sagatavošanu, piegādi un mediju publicitātes analīzi. Pakalpojuma mērķis: Mediju monitoringa sagatavošana, piegāde un mediju publicitātes analīze nodibinājuma “Latvijas Dabas fonda” projekta CSO-LA/2019/410-363 “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” (“Game over? Do not let climate change end the game”) vajadzībām no 2021. gada 16. marta līdz 2023. gada 31. oktobrim saskaņā ar šādām prasībām:Monitoringā iekļautie mediji:• nacionālā prese – laikraksti un žurnāli;• reģionālā prese;• novadu prese;• nacionālās un komerciālās radio stacijas...
08.03.2021