Valde

Andrejs Briedis

Padomes priekšsēdētājs
andrejs.briedis@ldf.lv

Vita Anda Tērauda

Direktore
vita.terauda@ldf.lv

Padome

Jānis Ķuze

LDF padomes loceklis, ornitologs, projektu vadītājs
janis.kuze@ldf.lv

Lelde Eņģele

LDF padomes locekle, botāniķe
lelde.engele@inbox.lv

Rūta Sniedze-Kretalova

Padomes locekle, projektu vadītāja, eksperte, botāniķe
ruta.sniedze@ldf.lv

Ģirts Strazdiņš

Projektu vadītājs
girts.strazdins@ldf.lv

Liene Brizga-Kalniņa

Komunikācijas vadītāja
liene.brizga@ldf.lv

Gatis Eriņš

Projektu vadītājs
gatis.erins@gmail.com

Darbinieki

Baiba Baltvilka

Politikas koordinatore
baiba.baltvilka@ldf.lv

Jānis Andrušaitis

Ganību koordinators
janis.andrusaitis@ldf.lv

Jānis Robiņš

Ganību koordinators

Dainuvīte Roginska

Komunikācijas speciāliste
dainuvite.roginska@ldf.lv

Dita Stalovska

Komunikācijas speciāliste
dita.stalovska@ldf.lv

Inga Muižniece

Lauksaimniecības konsultante
inga.muizniece@ldf.lv

Ilze Danefelde

Galvenā grāmatvede
ilze.danefelde@ldf.lv

Gunita Pužule

Finanšu asistente
gunita.puzule@ldf.lv

Nora Rustanoviča

Projektu vadītāja
nora.rustanovica@ldf.lv

Ilze Priedniece

Projektu vadītāja, eksperte
ilze.priedniece@ldf.lv

Jānis Reihmanis

Eksperts, projektu vadītājs
janis.reihmanis@ldf.lv

Laura Zvingule

Projektu vadītāja
laura.zvingule@ldf.lv

Baiba Strazdiņa

Eksperte, projektu vadītāja
baiba.strazdina@ldf.lv

Evita Oļehnoviča

Biotopu eksperte

Zane Līkā

Biotopu eksperte
zane.lika@ldf.lv

Vija Kurpniece

Aktivitāšu koordinatore
vija.kurpniece@ldf.lv

Eksperti

Aivars Petriņš

Eksperts, ornitologs
buteo@lanet.lv

Jānis Priednieks

LDF padomes loceklis, ornitologs
jpriedn@lanet.lv

Maija Medne

Eksperte

Daiga Brakmane

Eksperte

Liene Auniņa

Purvu eksperte, botāniķe
lsalmina@latnet.lv

Ainārs Auniņš

Eksperts
ainars.aunins@lu.lv

Valda Baroniņa

Eksperte, botāniķe
valda.baronina@ldf.lv

Viesturs Lārmanis

Eksperts, biologs
larmanis@lanet.lv

Emīls Kondratovičs

Eksperts kartogrāfs
emils.kondratovics@ldf.lv

Maija Ušča

Eksperte
maija.usca@ldf.lv

Uvis Suško

Eksperts
uvis.susko@inbox.lv