Eiropas Komisija: Latvija netiek galā ar resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un dzīvotņu stāvokļa uzlabošanu
Jaunākais Eiropas Komisijas (EK) Vides politikas ziņojums atkārtoti vērš uzmanību uz Latvijas problēmām bioloģiskajā daudzveidībā, aprites ekonomikā, resursu produktivitātē un ūdeņu kvalitātē. EK...
Eksperte no Zviedrijas: Latvijā ir liels potenciāls pļavas gaļas ražošanas attīstībai
No 4. līdz 6. augustam Latvijā viesojās Zviedrijas pļavas gaļas zīmola "Naturbeteskött" izveidotāja Anna Džeimisone (Anna Jamieson). Eksperte darbojas arī Zviedrijas gaļas liellopu audzētāju...