Vides organizācijas: šobrīd grozījumi noteikumos par koku ciršanu mežā nav pieļaujami
Grozījumiem nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums, tie var negatīvi ietekmēt Latvijas mežu ekosistēmu kopumā Paredzams, ka tuvākajā laikā Ministru kabinetam būs jāpieņem grūts un atbildīgs lēmums...
Eiropas Komisija: Latvija nepietiekami sargā dzīvotnes un sugas
Latvija no Eiropas Komisijas ir saņēmusi oficiālu paziņojuma vēstuli par to, ka, nosakot dabas aizsardzības teritorijas, tā nav spējusi nodrošināt pienācīgu Eiropas Savienības (ES) nozīmes dzīvotņu...