A.2. Pētījumi par ezera biomasu

Aktivitātes laikā plānots novērtēt ezeru biomasu, veikt sedimentu un niedru kvalitātes analīzes, izvērtēt to izmantošanas ekonomiskos aspektus.