A.3. Komunikācija ar iesaistītajām pusēm, iepirkumi, atļaujas.

Šī ir tehniskā atbalsta darbība, kas nepieciešama, lai palīdzētu šādiem procesiem: 1) teritoriju atlasei mobilajam ganāmpulkam C.3. darbībā; 2) regulārai komunikācijai ar iesaistītajām pusēm; 3) nepieciešamo atļauju iegūšanai zālāju atjaunošanai; 4) nepieciešamo iepirkuma procedūru veikšanai.

Mēs esam stingri apņēmušies projektā ievērot Zaļā iepirkuma principus un šādus kritērijus:

● Transports. Izmantosim tādu transportu, kura ietekme uz vidi ir vismazākā no iespējamiem scenārijiem.
● Biroja piederumi, papīrs. Izmantosim produktus ar mazu ekoloģisko pēdu, produktus ar eko marķējumiem, kā arī ņemsim vērā dzīves cikla izmaksas.
● Ēdināšana. Izmantosim bioloģiski sertificētus produktus un vietējas izcelsmes produktus.
● Iegādājoties aprīkojumu, mēs ņemsim vērā to dzīves cikla izmaksas, lai nodrošinātu iepirkumu ilgtspēju.

Projekta sākumā mēs veiksim tirgus izpēti, lai identificētu piegādātājus un produktus, kas ir visatbilstošākie Zaļā publiskā iepirkuma plānā definētajiem principiem.

Ļoti būtisks elements iepirkumu organizēšanā būs vietējo piedādātāju izvēle, ja vien tas ir iespējams. Lai arī šī pieeja prasīs lielāku projekta darbinieku kapacitāti, jo piegādātāju skaits būs lielāks, mēs esam pārliecināti, ka šis ir labākais veids, lai nodrošinātu to, ka esam sociāli atbildīgi, atbildīgi pret vidi un radām uzlabojumus ne tikai vides, bet arī sociāli ekonomiskajā jomā.