A.4. Komunikācijas plāns.

Projekta komunikācijas plāns tiks sagatavots pirmajā projekta īstenošanas gadā. Tas būs vadošais dokuments, kas noteiks projekta komunikācijas aktivitātes (E.1.,E.2.,E.3. un E.5), kā arī identificēs precīzākos komunikācijas līdzekļus un vēstījumus dažādām mērķa auditorijām.