2014.gada putns - pupuķis

27.12.2013

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) par 2014. gada putnu izvēlējusies pupuķi, krāšņu putnu, kurš Latvijā sastopams reti, bet vislielākajā skaitā koncentrējas Rīgas apkārtnē - no Jūrmalas līdz Zvejniekciemam. Nākošgad mēģināsim noskaidrot, kur Latvijas pupuķi pavada ziemu, apzināsim pupuķu ligzdošanas vietas un iepazīstināsim sabiedrību ar šo putnu.


Pupuķis. Foto: Jānis Jansons, putni.info

Lai papildinātu zināšanas par pupuķu sastopamību Latvijā, aicinām iedzīvotājus ziņot par katru pupuķu novērošanas gadījumu. Īpaši svarīgas ir ziņas par pupuķu ligzdām. Novērojumus lūdzam reģistrēt portālā www.dabasdati.lv, sūtīt pa e-pastu: viesturs@lob.lv vai pastu: LOB, A.k. 105, Rīga, LV-1046.

Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs un „Gada putna" akcijas koordinators skaidro: „Šogad ar „Gada putna" akciju nemēģināsim aktualizēt problēmas dabas aizsardzībā, bet vienkārši aicināsim iedzīvotājus iepazīt vienu no Latvijas krāšņākajiem putniem. Lai gan šī suga Latvijā ir reti sastopama, tas skaidrojams ar dabiskiem apstākļiem - pupuķis ir dienvidnieks, un Latvija atrodas uz tā izplatības areāla ziemeļu robežas."

Kopš 2006. gada pupuķu pētījumi notiek Ādažu poligonā, kur izvietoti sugas ligzdošanai piemēroti būri. Šī gada nogalē ar Aizsardzības ministrijas atbalstu tika palielināts būru skaits, kas ļaus pētniekiem iegūt vairāk informācijas par pupuķu ligzdošanu.

Šogad sadarbībā ar Šveices Ornitoloģijas institūtu 19 Latvijas pupuķi Ādažu poligonā un Garkalnes un Baložu apkārtnē tika aprīkoti ar ģeolokatoriem - nelielām ierīcēm, kas reģistrē gaismas intensitāti un pulksteņa laiku. Pēc šiem datiem iespējams aprēķināt aptuvenu putna atrašanās vietu, bet, lai datus iegūtu, pupuķi vēlreiz jānoķer un ierīces tiem jānoņem. Nākošgad mēģināsim šos putnus noķert, lai uzzinātu, kur tie pārziemojuši un pa kādu maršrutu devušies uz ziemošanas vietām.

Pupuķa gada ietvaros bērnus aicināsim piedalīties zīmējumu konkursā, un labāko zīmējumu autoriem būs iespēja apmeklēt Ādažu poligonu un klātienē iepazīties ar pupuķiem un to pētījumiem. Pieaugušie varēs piedalīties pupuķiem veltītā fotokonkursā. Sīkāka informācija par abiem konkursiem tiks sniegta 2014. gadā.

Gada putna akciju LOB rīko jau astoņpadsmito reizi. Iepriekš par gada putniem izvēlēti: grieze (1996), vakarlēpis (1997), zaļā vārna (1998), mazais ērglis (1999), ķīvīte (2000), ūpis (2001), lielais ķīris (2002), rubenis (2003), baltais stārķis (2004), ziemeļu gulbis (2005), lauka piekūns (2006), melnā dzilna (2007), melnais stārķis (2008), jūraskrauklis (2009), mednis (2010), meža pūce (2011), jūras ērglis (2012) un kākaulis (2013).

Viesturs Ķerus, „Gada putna” akcijas koordinators
Tālr. 67221580, 29459742, viesturs@lob.lv, papildus informācija par pupuķi šeit.