Aicinām Latviju skaitīt gaiļbiksītes!

29.04.2021

Šajā pavasarī visā Eiropā notiek sabiedriskās zinātnes iniciatīva “Meklēsim gaiļbiksītes” – ikviens var piedalīties lielākajā gaiļbiksīšu novērošanas akcijā Eiropā un dot ieguldījumu zinātniskajā izpētē. Arī Latvijā ir sācies gaiļbiksīšu ziedēšanas laiks, tāpēc Latvijas Dabas fonds kā šīs akcijas partneris aicina visus piedalīties un doties skaitīt gaiļbiksītes, veicot augu uzskaiti lapā www.gailbiksite.lv, kā arī sociālajos tīklos savu dalību atzīmējot ar tēmturi #Latvijameklēgaiļbiksītes. 

Iniciatīvas mērķis ir apkopot datus par gaiļbiksīšu (Primula veris) izplatību Eiropā, lai iegūtu pārskatu par gaiļbiksītes un ar to saistīto sugu dzīvotspēju Eiropā. Tā kā gaiļbiksīte uzskatāma par paraugsugu, tās izpēte ļaus noteikt, kā dabā sokas zālaugiem un apputeksnētājiem, kā arī novērtēt ainavas pārmaiņu un tradicionāli apsaimniekotu zālāju samazināšanās ietekmi uz dabas daudzveidību. 

Gaiļbiksīšu skaitīšanas akcijā var piedalīties visi, kas dodas pastaigās dabā, brauc uz laukiem vai citādi atrodas gaiļbiksīšu tuvumā, nepieciešams tikai mobilais telefons vai cita ierīce ar interneta pieslēgumu. Lai skaitītu gaiļbiksītes, jāizmanto novērošanas rīks mājaslapā www.gailbiksite.lv, atverot to planšetē vai mobilajā telefonā. Vispirms jānorāda atrašanās vieta kartē un tad jāsāk skaitīt, atzīmējot ieraudzītās gaiļbiksītes un nosakot augu ziedu tipu. Kad saskaitītas vismaz 100 gaiļbiksītes, jāpievieno dažas fotogrāfijas no novērošanas vietas, kā arī ziņas par novērotāju. Būtiski uzsvērt, ka ir jāuzskaita nevis atsevišķie ziedi, bet gan augi.

Gaiļbiksītēm mēdz būt divi ziedu tipi, kurus dēvē par S-tipu un L-tipu. S-tipa ziedā redzamas putekšņlapas, bet L-tipa ziedā vidū redzams vien irbulītis. Ziedu tipi savstarpēji apmainās ziedputekšņiem ar kukaiņu palīdzību, tādējādi tiek novērsta augu pašappute un veicināta ģenētiskā materiāla apmaiņa un ģenētiskā daudzveidība, kas ir ļoti svarīgs faktors populācijas dzīvotspējai. Parasti gaiļbiksīšu augšanas vietās dažādu ziedu īpatsvars ir vienāds – pusi uz pusi. Ja īpatsvars mainās, samazinās ģenētiskā materiāla apmaiņa un sarūk augu dzīvotspēja. Pētnieki ar iedzīvotāju palīdzību vēlas noteikt abu tipu ziedu īpatsvara novirzes.

Galvenā pētnieku interese ir par gaiļbiksīšu savvaļas populācijām. Tomēr tiek gaidīti arī dati par “pussavvaļas” populācijām apdzīvotās vietās, piemēram, ceļmalās un nelielos pļavu fragmentos, kā arī aizlaistās piemājas platībās, kas sugai zināmā mērā ir patvēruma vietas – sarūkošo dabisko zālāju aizvietotāji.

Akcija aizsākās 2019. gadā Igaunijā, kad sabiedriskie pētnieki ziņoja par vairāk nekā 200 000 gaiļbiksīšu ziediem. 2020. gadā  tajā iesaistījās arī Latvija. Cilvēku atsaucība bija pārsteidzoša, un tā parādīja, cik efektīvi sabiedrība var dot ieguldījumu zinātnē. Lai iegūtu vairāk datu, Tartu universitāte šogad uzsāka Eiropas mēroga kampaņu. Līdz ar to pētījuma teritorija ir paplašinājusies, iesaistoties Austrijai, Beļģijai, Bulgārijai, Čehijai, Dānijai, Grieķijai, Horvātijai, Itālijai, Īrijai, Krievijai, Lielbritānijai, Lietuvai, Luksemburgai, Norvēģijai, Polijai, Portugālei, Šveicei, Serbijai, Slovākijai, Slovēnijai, Somijai, Ukrainai, Ungārijai, Nīderlandei, Vācijai, Ziemeļmaķedonijai un Zviedrijai.

Dienvid-, Centrālajā un Rietumeiropā datu vākšana šajā sezonā jau ir sākusies – gaiļbiksītes ir pilnos ziedos un iesniegti vairāk nekā 26 000 novērojumu. Vairums novērojumu līdz šim nākuši no Lielbritānijas, Čehijas un Francijas. Aukstais pavasaris ir aizkavējis gaiļbiksīšu ziedēšanas sākumu, taču tūlīt tās ziedēs arī Latvijā.

“Pavasaris ir labākais laiks, lai dotos dabā, un gaiļbiksīšu akcija dod iespēju papildināt pastaigu ar jaunu aktivitāti. Turklāt, novērojot gaiļbiksītes, cilvēki vairāk uzzina par savu apkaimi, kā arī sniedz būtisku informāciju zinātniekiem,” saka projekta vadošā pētniece Tartu universitātē Dr. Tsipe Āvika.

Latvijas Dabas fonds aicina jau šajā nedēļas nogalē garo brīvdienu pastaigas apvienot ar gaiļbiksīšu meklēšanu un uzskaiti lapā www.gailbiksite.lv, kā arī neaizmirst dalīties ar savu veikumu sociālajos tīklos, atzīmējot ar tēmturiem #gaiļbiksīte #Latvijameklēgaiļbiksītes un #lookingforcowslips! Akcija notiks visu gaiļbiksīšu ziedēšanas laiku.

Akciju koordinē Tartu Universitātes pētnieki iniciatīvas Centre of Excellence EcolChange - Ecology of global change: natural and managed ecosystems ietvaros sadarbībā ar partneriem citās Eiropas valstīs.