Aicinām piedalīties seminārā

02.02.2014

Aicinām piedalītie projekta noslēguma seminārā "Videi draudzīgas lauksaimniecības metodes lauksaimniecības radītā piesārņojuma mazināšanai – pieredze, to efektivitāte, secinājumi", kurš notiks š. g. 11. decembrī viesu namā „Villa Dole” un 12. decembra pieredzes apmaiņas braucienā, kura laikā tiks apmeklēta z/s „Mežāres”.

Semināra pirmajā dienā Latvijas Dabas fonda eksperti iepazīstinās ar dažādām metodēm lauksaimniecības radītā piesārņojuma mazināšanai, kas praksē ieviestas un pārbaudītas četrās gaļas liellopu saimniecībās un vienā intensīvās lauksaimniecības saimniecībā Zemgalē, kā arī ar šo pasākumu ekonomisko efektivitāti. Par projektu saimniecībās ieviesto metožu efektivitāti lauksaimniecības radītā piesārņojuma mazināšanā stāstīs Latvijas Lauksaimniecības Universitātes pārstāvis Ainis Lagzdiņš.

Seminārā piedalīsies arī gaļas liellopu audzēšanas konsultante un WWF Zviedrija Ganību lopkopības attīstības programmas Pasture Beef/Naturbeteskott nacionālā koordinatore Anna Jamieson, kurai ir liela pieredze ganību lopkopības, liellopu labturības un lopkopības ietekmes uz vidi jautājumos, kas gūta strādājot dažādos ar gaļas lopkopību saistītos projektos Zviedrijā, ASV un Krievijā. Viesojoties Baltijas valstīs, Anna ir iepazinusi aktuālos, ar gaļas liellopu audzēšanu saistītos jautājumus un aprakstījusi tos grāmatā „Videi draudzīga gaļas liellopu audzēšana Baltijas valstīs”. Semināra noslēgumā Airi Külvet no Igaunijas dalīsies pieredzē par ganībās audzētas liellopu gaļas zīmola „Liivimaa Lihaveis” ieviešanas pieredzi Igaunijā.

Semināra otrajā dienā, 12. decembrī notiks pieredzes apmaiņas brauciens uz Jēkabpils novada gaļas liellopu saimniecību „Mežāres”, kur daļu no projektos izmēģinātajām metodēm varēs aplūkot klātienē.

Seminārs, kā arī nakšņošanas izdevumi abu semināra dienu dalībniekiem un organizēts transports no Rīgas un viesu nama uz zemnieku saimniecību „Mežāres” ir bez maksas.

Aicinām interesentus pieteikt savu dalību pasākumā līdz 9. decembrim, zvanot pa tālr. 67830999 vai sūtot pieteikumu uz e-pastu: laura.zvingule@ldf.lv Seminārs notiks latviešu valodā, zviedru un igauņu ekspertu lekcijas tiks tulkotas. Piesakoties, lūdzu, norādiet, vai plānojat piedalīties abās semināra dienās un, vai jums būs nepieciešamas naktsmājas.

Semināra programma

11:30–12:00 Dalībnieku reģistrācija, kafija

12:00–12:10 Semināra atklāšana

12:10–12:40 Projektu saimniecībās ieviestās metodes (aploku sistēmas, kūtsmēslu krātuves, sedimentācijas dīķi, meliorācijas grāvju gultnes dažādošana, cīruļu laukumi, buferzonas u.c.) lauksaimniecības radītā piesārņojuma mazināšanai. 

Jānis Reihmanis, LDF

12:40–13:10 Projektu saimniecībās ieviesto metožu efektivitāte lauksaimniecības radītā piesārņojuma mazināšanā

Ainis Lagzdiņš, LLU

13:10–13:40 Projektu ietvaros īstenoto pasākumu ekonomiskā efektivitāte

Andrejs Briedis, LDF/LLKC

13:40–14:40 Pusdienas

14:40–15:00 Projekta ietvaros sagatavotā publikācija: „Videi draudzīga gaļas liellopu audzēšana Latvijā”

Anna Jamieson, WWF Zviedrija

15:00–16:00 Ilgtspējīgas gaļas lielopu produkcijas ražošanas iespējas Latvijā

Anna Jamieson, WWF Zviedrija

16:00–17:00 Igaunijas ganībās audzētu liellopu gaļas zīmols „Liivimaa Lihaveis” (Livonijas liellopu gaļa)

Airi Külvet,„Liivimaa Lihaveis”, Igaunija

17:00–17:30 Diskusijas, semināra noslēgums

18:30 Vakariņas

 

Viesu nams „Villa Dole” atrodas Doles salā, Salaspils novadā. Tā atrašanās vieta norādīta viesu nama mājas lapā http://villadole.lv/location/.

Jēkabpils novada gaļas liellopu saimniecība „Mežāres” specializējas Šarolē gaļas liellopu audzēšanā. Lielākā daļa saimniecības ganību ir bioloģiski vērtīgi zālāji, kas atrodas Dvietes upes palienē. Projekta „Maetball” ietvaros saimniecībā veikti pasākumi gan bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, gan biogēnu noteces mazināšanai – palieņu pļavās izcirsti nevēlami krūmi un koki, atjaunoti ganību aploki un optimizēta aploku konfigurācija, kūtsmēslu apsaimniekošanai izbūvēta lagūnas tipa mēslu krātuve un veikti pasākumi noteces mazināšanai no lopu ziemas novietnes.