Aicinām uz atjaunotās Dvietes upes gultnes atklāšanas semināru

05.05.2015

Atzīmējot Natura 2000 dienu, 21. maijā Dvietes LIFE+ projekts (2010-2015) aicina uz semināru Dvietes palienes dabas parkā, Bebrenes pagasta „Gulbjos”. Seminārā projekta grupa iepazīstinās ar paveiktajiem Dvietes palienes atjaunošanas darbiem un notiks simboliska atjaunotās Dvietes upes vēsturiskās gultnes atklāšana.

20. gadsimtā Eiropā, arī Latvijā, tika plaši īstenota upju taisnošana, lai paātrinātu ūdens noteci un nosusinātu palienes. Upju iztaisnošanas rezultātā mainījās palieņu hidroloģiskais režīms, tika iznīcināti dabiskie biotopi, samazinājās upju pašattīrīšanās spēja, kā arī, trūkstot palienēm, kur palu ūdenim uzkrāties, palielinājās plūdu risks. Lai mazinātu upju iztaisnošanas un palieņu nosusināšanas negatīvo ietekmi, pagājušā gadsimta pēdējās dekādēs Eiropā īstenoti vairāki simti upju atjaunošanas projektu.

Latvijā līkumainas upes gultnes atjaunošana līdz šim 2005.gadā veikta tikai Slampes upei Ķemeru nacionālajā parkā ar mērķi palielināt bioloģisko daudzveidību, izveidojot dabiskai upei raksturīgu gultni, kā arī atjaunot palu režīmu apkārtējās pļavās.

Dvietes LIFE+ projekta ietveros Dvietes upes tecējums ir atjaunots pa tās dabisko, līkumaino gultni ap 2 km garā posmā virs Skuķu ezera, atjaunojot vēsturisko ainavu un, vienlaikus ar atklātu palienes pļavu atjaunošanu, atjaunojot griežu un citu pļavu putnu dzīvotnes. Zālājus no aizaugšanas pasargā liellopu un zirgu ganāmpulks.

Palienes ainava ir būtiski mainījusies, necaurejamu krūmāju vietā aug pļavu augi, ligzdo ķikuti, ganās lopi, un apmeklētāju acīm paveras Dvietes līkumainais tecējums.

Esat laipni gaidīti seminārā! Nepieciešamības gadījumā nodrošināsim transportu uz un no pasākuma. Dalībai lūdzam pieteikties līdz 15. maijam, rakstot uz e-pastu ilze.priedniece@lu.lv vai zvanot uz tālruņa numuriem 67830999 vai 26562163.

Semināra programma:
10:30 ierašanās, kafija, tēja un uzkodas
11:00 uzrunas
11:15 stāstījums par Dvietes palienes atjaunošanu LIFE+ projektā
11:50 jautājumi un diskusijas
12:00 stāstījums par upju atjaunošanas pieredzi Ķemeru nacionālajā parkā
12:20 jautājumi un diskusijas
12:40 pusdienas
13:30 atjaunotās Dvietes upes atklāšana, projekta rezultātu apskate dabā
15:30 kafija, tēja un uzkodas

Vairāk informācijas par projektu: www.dvietespaliene.lv
Īss video par upes atjaunošanu: http://www.dvietespaliene.lv/lv/galerijas/video