Aicinām uz politiķu diskusiju par dabas daudzveidības situāciju Latvijā

24.10.2019

Latvijas Dabas fonds aicina uz diskusiju “Dabas daudzveidība izzūd. Ko var, grib un dara politiķi?”

Latvijas Dabas fonds (LDF) aicina uz diskusiju ar politisko partiju pārstāvjiem “Dabas daudzveidība izzūd. Ko var, grib un dara politiķi?”. Diskusija notiks 29. oktobrī plkst. 17.00-19.00, Birojnīcā, Dzirnavu ielā 84-k2 (Berga bazārs), Rīgā.

Diskusijā dalību apstiprinājuši: Artūrs Toms Plešs (Attīstībai/Par), Jānis Eglīts (Nacionālā apvienība), Edgars Tavars (ZZS), Edmunds Cepurītis (Progresīvie), Regīna Ločmele-Luņova (Saskaņa). Diskusiju moderēs Aidis Tomsons, ievadvārdus teiks Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētāja Inga Račinska.

Diskusijā vēlamies noskaidrot, kāds ir politikas veidotāju piedāvājums dabas daudzveidības situācijas uzlabošanai Latvijā un kādas rīcības varam sagaidīt tuvāko gadu laikā.

Klausīties, uzdot jautājumus un iesaistīties aicināti visi interesenti! Diskusijai varēs sekot līdzi tiešraidē Latvijas Dabas fonda Facebook kontā.

Diskusijas konteksts

LDF pirms 13. Saeimas vēlēšanām sāka iniciatīvu “Zaļais barometrs” un aicināja partijas savās programmās ņemt vērā ilgtspējas principu, kā arī iekļaut rīcības punktus, lai risinātu aktuālos vides un dabas jautājumus Latvijā. Mēs arī veicām politisko partiju programmu analīzi, lai izvērtētu, kuras partijas vismaz programmu līmenī šos jautājumus uzskata par svarīgiem.

Ir pagājis gads, kura laikā Latvijā izveidots jauns Ministru kabinets un nomainījušies politiskie spēki ar vides jautājumiem saistītajās ministrijās – VARAM un ZM, pieņemts valdības rīcības plāns. Valdības vadītājs Krišjānis Kariņš ir uzsvēris klimata pārmaiņu mazināšanas kritisko nozīmi. Saeimā notiek virzība uz depozīta sistēmas apstiprināšanu.

Attiecībā uz dabas daudzveidību šī gada laikā Latvija ir saņēmusi vairākus brīdinošus vēstījumus. Tā Eiropas Sadarbības un attīstības organizācijas ziņojumā par Latvijas vides un ekonomikas raksturlielumiem norādīts, ka Latvijas vides stāvoklis ir slikts un turpina pasliktināties, bioloģiskās daudzveidības jautājumi nav pietiekami integrēti nozaru politikas plānošanā, un nepieciešami steidzami pasākumi dabas daudzveidības saglabāšanai. Latvijas sagatavotais ziņojums Eiropas Komisijai par sugu un biotopu aizsardzības stāvokli rāda, ka tikai 10% īpaši aizsargājamo dzīvotņu Latvijā klājas labi. Arī pētījumu centra SKDS oktobrī veiktā aptauja rāda, ka 76% Latvijas iedzīvotāju uztrauc dabas daudzveidības izzušana Latvijā.

Visā pasaulē aizvien biežāk tiek pausts viedoklis, ka dabas daudzveidības krīzi nebūs iespējams atrisināt ar ikdienas darbībām un būs nepieciešama būtiska paradigmas maiņa, pārvērtējot sabiedrības vērtības - gan ekonomiskās, gan sociālās, gan vides, kuru liktenis izšķirsies tuvākajās desmitgadēs. Vai sabiedrībai un politikas veidotājiem būs jāpārskata virkne līdzšinējo pieņēmumu un ieradumu? Šos un citus jautājumus uzdosim politiķiem diskusijas laikā, tāpat arī atskatīsimies uz partiju programmās solīto dabas un vides jomā un salīdzināsim ar paveikto.

ESAO vides raksturlielumu pārskats.

Latvijas ziņojums EK par biotopu un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā.

Projekts "Zaļais Barometrs" tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.