Aicinām uz sanāksmēm par dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzības plāna atjaunošanas uzsākšanu

28.05.2018

Latvijas Dabas fonds ir uzsācis dabas aizsradzības plāna izstrādi NATURA 2000 teritorijai dabas parkam "Piejūra". Lai par to pastāstītu sīkāk, aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, komersantus u.c. interesntus uz dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmēm, kas notiks:
• 11. jūnijā plkst. 18:00 Daugavgrīvā, Daugavgrīvas vidusskolā, Parādes ielā 5c, Rīgā;
• 13. jūnijā plkst. 18:00 Mangaļsalā, YACHT CLUB CAFE BAR, Audupes iela 15/17, Rīgā;
• 19. jūnijā plkst. 17.00 Saulkrastos, „Jauniešu mājā” Raiņa ielā 7,
• 20. jūnijā plkst. 18.00 Carnikavā, Carnikavas Novadpētniecības centrā, Jomas ielā 7. 

Pirms sanāksmēm Daugavgrīvā, Mangaļsalā un Carnikavā plkst. 16:00 visi interesenti aicināti piedalīties ekskursijās dabā. Dalībai ekskursijā lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 26562163 vai rakstot uz e-pastu ldf@ldf.lv.

Pulcēšanās ekskursijām:
Daugavgrīvā autostāvvietā pie 3. autobusa galapunkta, pārgājiens kājām;
Mangaļsalā pie 24. autobusa galapunkta, pārgājiens kājām, pēc ekskursijas sanāksmes vietā plānots nokļūt ar 24. autobusu;
Carnikavā pie Laivu un Jomas ielas krustojuma, pārgājiens kājām.

Dabas parks “Piejūra” atrodas Rīgas pilsētas, Carnikavas novada un Saulkrastu novada teritorijā, tā kopējā platība ir 4315 ha. Dabas parks dibināts 1962. gadā retu piejūras biotopu aizsardzībai. Dabas parkā sastopams daudz retu augu un dzīvnieku sugu.
Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas parka “Piejūra” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.
Aicinām interesentus iesaistīties, lai savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Plānu izstrādā Latvijas Dabas fonds (Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010, tālr. 67830999, www.ldf.lv)  Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta LIFE15 NAT/LV/000900 "LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra" (NATURA 2000 vieta)" ietvaros ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.
Aicināti visi interesenti!