Aicinām uz semināru par Lauku attīstības programmu lomu dabisko zālāju apsaimniekošanas atbalstam boreālā reģiona valstīs

06.07.2018

Latvijas Dabas fonda projekts GrassLIFE aicina piedalīties  Boreālo zālāju grupas iniciatīvā balstītā seminārā par dabisko zālāju atbalstu Lauku attīstības programmās boreālā reģiona valstīs š.g. 26.-27. jūlijā Smiltenē.

Semināra mērķis ir pieredzes apmaiņa par labajām praksēm Lauku attīstības programmās boreālā reģiona valstīs un zināšanu harmonizācija starp valstīm un kopīga redzējuma izstrāde par dabisko zālāju uzturēšanas atbalstu Lauku attīstības programmās.

Seminārs tiek organizēts Natura 2000 procesa ietvaros ar Ziemeļvalstu Ministru padomes finansēta projekta 499 “The harmonization of knowledge in protected grassland management in Baltic region for sustaining viable ecosystems” un GrassLIFE projekta “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” atbalstu. Tajā paredzēts apmeklēt vairākas projekta GrassLIFE saimniecības, kurās notiek zālāju atjaunošana.

Oktobrī tiek plānots otrs seminārs Igaunijā. Abu semināru rezultāts būs boreālā reģiona valstu kontekstā uz zināšanām un vienotā pieejā balstīti priekšlikumi Lauku attīstības programmām pēc 2020. gada.

Semināra auditorija ir galvenie procesā iesaistītie NVO un institūciju pārstāvji no boreālā reģiona valstīm.

Dalība seminārā ir bez maksas, dalībniekiem tiek nodrošināta ēdināšana, naktsmītne un transports Latvijā. 

Semināra darba valoda - angļu.

Pieteikties semināram var līdz 18. jūlijam, aizpildot pieteikuma formu. 

Semināra programma pieejama šeit.