Apputeksnēšanas ekonomiskā snieguma novērtējums: jauna pieeja dabas ekonomiskās nozīmības izpratnei Šveicē

14.05.2015

Šveicē biškopība ir ļoti nozīmīgs hobijs, kas pozitīvi ietekmē augu sugu daudzveidību un lauksaimniecisko ražošanu. Tomēr biškopji nesaņem atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem un ieguldījumu valsts labā, turklāt bišu saimju skaits strauji sarūk, līdz ar to mazinot interesi par profesiju.

Vidējais bišu populācijas apjoms Šveicē tiek uzskatīts par apmierinošu, lai nodrošinātu gan kultivētiem, gan savvaļas augiem pietiekamu apputeksnēšanu, taču ir reģioni, kuros bites izmirst masveidā, tā radot arvien vairāk bažu pašiem biškopjiem, kā arī pievēršot plašākas sabiedrības uzmanību.

Lai piesaistītu vairāk interesentu biškopībai un pievērstu sabiedrības uzmanību sasāpējušajam jautājumam, nepieciešams izglītot jau praktizējošos biškopjus un parastos iedzīvotājus, meklējot papildu finansējumu un ekspertu palīdzību situācijas risināšanai.

Lai apzinātu reālo situāciju, tika veikta padziļināta jomas izpēte, galveno pētnieku uzmanību vēršot uz bišu labvēlīgo ietekmi, sniedzot neaizstājamus pakalpojumus Šveices lauksaimniecības attīstībai un konkrēti – lauksaimniecības augiem. Lai saprastu bišu nozīmi valsts lauksaimnieciskajā ražošanā, pētījuma autori noteica ekonomiskos ieguldījumus, ko šai jomai var sniegt tikai kvalitatīvas, veselīgas bišu saimes, – tika pētīta kopējā augļu un ogu ražas vērtība, kas principā balstīta uz kukaiņu nodrošinātu apputeksnēšanu.

Pēc vairākus gadus ilgas medus bišu masveida iznīkšanas pētījums piesaistīja arvien lielāku uzmanību; bišu kā vērtības saglabāšanas nepieciešamība kļuva acīmredzama, un pētījuma rezultātā tika formulēts valsts līmeņa uzdevums popularizēt biškopību. Pirmkārt, šis koncepts piedāvā finansējumu biškopībai veltītu pētījumu turpināšanai, otrkārt – finansējums atvieglo arī profesionālā sektora (bišu veselības uzraudzīšana, atbalsts un izglītība jomā strādājošajiem) darbību.

Turpmākā pētījuma mērķis ir atrast cēloņus bišu masveida izmiršanai un saimju krasajām skaita un kvalitātes izmaiņām, kā arī ārkārtas situācijām piemērotu rīcības plānu izveide un ilgtspējīgas stratēģijas izstrādāšana, kas nepieļautu saimju zudumus nākotnē.

Taču, iespējams, visbūtiskākais pētījuma rezultāts bija atziņa un izpratne, ka valsts lauksaimniecībā un ekonomikā kopumā apputeksnēšanas „pakalpojumi”, ko bites sniedz, ir naudas izteiksmē daudz nozīmīgāki un finanšu ietilpīgāki par tiem, ko tautsaimniecība iegūst no biškopības tiešajiem produktiem (medus, putekšņi, bišu vasks, u.c.), turklāt iespējami neizmērojami ekonomiski un ekoloģiski zaudējumi, ja biškopju un bišu saimju skaits turpinās samazināties.

Vairāk informācijas par projektu šeit

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.